Szukaj
Close this search box.

Jakie są główne etapy wyceny przedsiębiorstwa?

jakie-sa-glowne-etapy-wyceny-przedsiebiorstwa

Zawartość artykułu

Wycena firm to dość złożony proces, który w polskich warunkach jak dotychczas nie doczekał się żadnego uregulowania prawnego. Nie oznacza to jednak, że nie istnieją żadne ogólnie obowiązujące wytyczne dotyczące przebiegu całego przedsięwzięcia. Nad stworzeniem stosownych rekomendacji jakiś czas temu czuwała bowiem Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (PFSRM). Organizacja ta opracowała Krajowy Standard Wyceny Specjalistycznej znany pod tytułem „Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw”. W dokumencie tym można znaleźć m.in. szczegółowe wytyczne dotyczące etapów przeprowadzania procesu szacowania wartości przedsiębiorstw. Warto poznać więcej informacji na ten temat.

 

Fazy wyceny przedsiębiorstw

W większości przypadków proces jakim jest wycena przedsiębiorstw można podzielić na trzy główne etapy. Wśród nich wymienia się:

 • czynności wstępne;
 • właściwą wycenę;
 • prace końcowe.

   

Warto omówić szczegółowo każdą z tych faz.

 

Czynności wstępne

W ramach realizacji czynności wstępnych przy wycenianiu przedsiębiorstw najpierw przeprowadza się proces wstępnego zapoznania się z przedmiotem wyceny. To pozwala biegłemu na podjęcie ostatecznej decyzji co do podjęcia się zleconego zadania. W przypadku stwierdzenia braku odpowiednich kompetencji czy umiejętności można scedować do zlecenie na inny podmiot.

 

W dalszej kolejności należy pomyśleć o zidentyfikowaniu celu i funkcji przeprowadzanej wyceny. Trzeba także precyzyjnie określić przedmiot wyceny oraz sformułować odpowiednie założenia całego procesu. Warto mieć świadomość, że za przedmiot wyceny można uznać nie tylko całe przedsiębiorstwo, ale także jego zorganizowaną część. Wspomniane założenia wyceny na ogół koncentrują się na uzyskaniu odpowiedzi na pytanie o sens dalszego prowadzenia działalności w danej sytuacji.

 

Kolejnym krokiem powinno być przyjęcie właściwego standardu wartości. Pod pojęciem tym na ogół rozumie się kategorię określającą strony rzeczywistej lub hipotetycznej transakcji wraz z warunkami jej przeprowadzenia.

 

Kluczową rolę w procesie wyceny przedsiębiorstw odgrywa również proces gromadzenia wszelkich niezbędnych danych. Zebrane informacje powinny dawać biegłemu pełen obraz sytuacji danego podmiotu. Dotyczy to zarówno jego majątku, finansów, organizacji i kadr roboczych, jak i otoczenia zewnętrznego. W szczególności warto skupić się na danych o dostawcach, klientach oraz ewentualnej konkurencji w sektorze. Wszystkie te czynniki mogą bowiem w zasadniczy sposób oddziaływać na wycenę przedsiębiorstwa.

 

Proces właściwej wyceny

Po wykonaniu wszystkich wyżej omówionych czas można przejść do właściwej wyceny przedsiębiorstwa. Na tym etapie należy wykonać szczegółową analizę danych dotyczących takich kwestii, jak:

 • sytuacja ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa;
 • struktura organizacyjna i zasoby ludzkie w firmie;
 • posiadany majątek i kapitał;
 • historyczne wyniki działalności podmiotu oraz ceny transakcji;
 • uwarunkowania prawne, społeczne i ekonomiczne działalności;
 • powiązania z innymi podmiotami z branży;
 • konkurencja, dostawcy i odbiorcy;
 • wielkość i perspektywy rynku towarów i usług;
 • fuzje i przejęcia porównywalnych podmiotów oraz ich notowania;
 • toczące się postępowania sądowe wytoczone przez firmę lub toczące się przeciwko niej.

   

Po przeanalizowaniu wszystkich tych danych wybiera się odpowiednie metody przeprowadzania wyceny, wyznaczając także ich cząstkowe parametry. Kluczową role odgrywa także przyjęcie szczegółowych założeń całego procesu. Finalnie na tym etapie powinna już zostać oszacowana realna wartość przedsiębiorstwa.

 

Prace końcowe

Ustalenie wartości badanej firmy nie kończy bynajmniej procesu jej wyceny. Do jego zwieńczenia niezbędne jest bowiem przeprowadzenie pewnych prac końcowych. W ich ramach mieści się analiza rozbieżności wyników uzyskanych za pomocą różnych metod mieszczących się w ramach podejścia majątkowego, dochodowego albo porównawczego. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów w kalkulacji należy przeprowadzić ich korektę. Ewentualnie pożądane może też okazać się zweryfikowanie przyjętych wcześniej założeń. Po wykonaniu tych czynności możliwe jest ostateczne określenie wartości przedsiębiorstwa. Później należy przygotować raport i przekazać go zleceniodawcy. W razie jakichkolwiek uwag lub zastrzeżeń trzeba niezwłocznie się do nich ustosunkować. Niekiedy pojawia się również konieczność wprowadzenia rozmaitych poprawek i uzupełnień. Zaakceptowanie raportu przez zleceniodawcę ostatecznie kończy proces dokonywania wyceny przedsiębiorstwa.

 

Co powinno znaleźć się w raporcie z wyceny firmy?

Raport z wyceny firmy powinien zawierać pewne obowiązkowe elementy. Istotne jest zamieszczenie w nim:

 • informacji o celu wyceny oraz jej przedmiocie;
 • danych o zleceniodawcy i potencjalnych użytkownikach wyceny;
 • wykazu najważniejszych założeń wyceny firmy;
 • opisu i analizy firmy oraz jej otoczenia mikro- i makroekonomicznego;
 • opisu zastosowanych metod wyceny;
 • rekomendacji wartości wyceny.

   

Warto także pokusić się o wzbogacenie raportu z wyceny firmy o prognozy finansowe wraz z ich szczegółową charakterystyką.

 

Oferta IEE

Odkryj klucz do precyzyjnej wyceny Twojej firmy. Z naszym wsparciem, uzyskasz nie tylko dokładną wycenę swojego przedsiębiorstwa, ale także cenne wskazówki dotyczące jego przyszłego rozwoju, perspektyw rynkowych oraz możliwości inwestycyjnych. Niezależnie od celu wyceny – czy to sprzedaż firmy, pozyskanie inwestora, czy też planowanie strategiczne – nasze profesjonalne podejście i zaawansowane metody wyceny stanowią solidną podstawę do podejmowania świadomych decyzji biznesowych.


Skontaktuj się z nami, zacznij już dziś i zapewnij sobie oraz swojej firmie przewagę, która przełoży się na realne korzyści.

 

Artykuły zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny oraz poglądowy i nie stanowią porady prawnej. Administrator strony/IEE zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani kwestiami poruszonymi w niniejszym artykule, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego bezpośrednio z nam.

Pozostałe wpisy na blogu IEE

optymalizacja-zarzadzania-majatkiem-spadkowym-najistotniejsze-aspekty

Optymalizacja Zarządzania Majątkiem Spadkowym: Najistotniejsze Aspekty

Zachowek jest kluczowym elementem prawa spadkowego, który ma na celu zabezpieczenie interesów bliskich krewnych spadkodawcy. Jego istotą jest zapewnienie ochrony finansowej dla osób, które mogłyby zostać pominięte w testamencie. Przysługujący dzieciom, małżonkowi i rodzicom spadkodawcy, zachowek staje się szczególnie ważny w przypadkach, gdy znaczna część majątku została przekazana osobom trzecim

Jak wycenić firmę metodą porównawczą?

Jak wycenić firmę metodą porównawczą? 

Metoda porównawcza wyceny przedsiębiorstw uznawana za jedną z najbardziej dostępnych i intuicyjnych technik wyceny, oferuje unikalne spojrzenie na wartość biznesu poprzez lustrzane odbicie rynku. Niniejszy artykuł zaprasza do głębszego zrozumienia tej metody, ukazując jej zastosowania, korzyści, a także potencjalne pułapki.  Czym jest Metoda Porównawcza wyceny przedsiębiorstw?  Metoda Porównawcza jest techniką

analiza-wskaznikowa-jako-narzedzie-wykorzystywane-do-oceny-sytuacji-finansowej-przedsiebiorstwa

Analiza wskaźnikowa jako narzędzie wykorzystywane do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

W dzisiejszym skomplikowanym świecie biznesu, zdolność do precyzyjnej analizy finansowej stanowi klucz do sukcesu. Czy jesteś gotowy, by ocenić finansową stabilność oraz potencjalne szanse rozwoju Twojej firmy? Odkryj, jak głębokie zrozumienie analizy wskaźnikowej może przekształcić Twoje podejście do zarządzania przedsiębiorstwem. Zapraszamy do lektury, która dostarczy Ci kompleksowego wglądu w świat

jak-przebiega-wycena-przedsiebiorstwa-w-przygotowanej-likwidacji

Jak przebiega wycena przedsiębiorstwa w przygotowanej likwidacji?

Jak precyzyjnie określić wartość przedsiębiorstwa stojącego na progu likwidacji? W obliczu różnorodnych wyzwań gospodarczych, rozumienie procesu wyceny firmy – czy to w sytuacji dobrowolnej, czy przymusowej likwidacji – staje się kluczowe dla każdego przedsiębiorcy. Poznaj szczegóły wyceny przedsiębiorstwa, które mogą znacząco wpłynąć na decyzje biznesowe i strategie restrukturyzacyjne.    Metody

jakie-przepisy-obowiazuja-przy-sprzedazy-zorganizowanej-czesci-przedsiebiorstwa

Jakie przepisy obowiązują przy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa? 

W nieustannie zmieniającym się świecie biznesu, decyzje strategiczne dotyczące struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa odgrywają istotną rolę w kształtowaniu jego przyszłości i wartości. W niniejszym artykule przyglądamy się złożonemu procesowi sprzedaży fragmentów firmy lub jej całkowitej własności, analizując równocześnie metody oceny wartości tych segmentów.    Czym jest zorganizowana części przedsiębiorstwa?  Zorganizowana część

jak-wycenic-przedsiebiorstwo-metoda-majatkowa

Jak wycenić przedsiębiorstwo metodą majątkową?

Niezależnie od tego, czy planujesz sprzedaż firmy, poszukujesz inwestorów, chcesz dokonać fuzji, czy po prostu pragniesz mieć klarowny obraz kondycji finansowej Twojego przedsiębiorstwa, odpowiedź na pytanie, jak wycenić przedsiębiorstwo metodą majątkową, staje się niezastąpiona. Zapraszam do zgłębienia tematu, który rzuci światło na proces wyceny majątkowej, przedstawiając jej złożoność, metodyki oraz

Udostępnij

Uzyskaj ofertę