Szukaj
Close this search box.

Wycena spółki

Oferujemy profesjonalne, specjalistyczne usługi z zakresu wyceny spółek. Warto powierzyć strategiczne dla Twojego biznesu zadanie ekspertom Instytutu Ekspertyz Ekonomicznych z wieloletnim doświadczeniem! 

Wykonanych eskpertyz
+ 0
Zadowolonych Klietów
0
Biegłych
0
Opinii na 5/5
0 %

Zachęcamy do skorzystania z usług Instytutu Ekspertyz Ekonomicznych (IEE) w zakresie wyceny spółek. Z naszym wieloletnim doświadczeniem oraz wykwalifikowanym zespołem ekspertów oferujemy profesjonalizm, szybką realizację i atrakcyjne ceny.Wycena spółki to kluczowy proces, niezależnie od celu, takiego jak planowanie sukcesji, pozyskiwanie kapitału, restrukturyzacja czy fuzje i przejęcia. Nasz zespół ekspertów, składający się z rzeczoznawców, prawników i finansistów, dostarcza kompleksowe opinie i analizy w różnych dziedzinach.

Odpowiednio wyceniona spółka może stanowić solidną podstawę do podejmowania strategicznych decyzji biznesowych.


 

Skontaktuj się z nami telefonicznie: +48 577 713 513 lub mailowo biuro(@)iee.pl, aby uzyskać szczegółową wycenę usługi.

Masz pytania? Potrzebujesz oferty?
Wypełnij formularz

Wycena Spółki z Instytutem Ekspertyz Ekonomicznych

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

Wycena przedsiębiorstwa to proces, który ma na celu ustalenie rzeczywistej wartości firmy oraz jej posiadanych aktywów i zobowiązań, przy wykorzystaniu różnych metod opartych na danych finansowych i dostępnych informacjach. Nasza firma gwarantuje najwyższą jakość usług, opartych na solidnych fundamentach rachunkowości i Kodeksu spółek handlowych, dzięki temu wycena zawsze będzie miarodajna.

 

Współpraca z Instytutem Ekspertyz Ekonomicznych to gwarancja najwyższej jakości, opartej na wieloletnim doświadczeniu i wiedzy.

 
Współpracujemy z ekspertami o bogatym doświadczeniu i wysokich kwalifikacjach, jednak z uwagi na specyfikę branży, nie ujawniamy ich nazwisk. Nasz zespół składa się z osób, które mają znaczące doświadczenie w dziedzinach takich jak ekonomia, rewizja finansowa, audyt wewnętrzny, doradztwo podatkowe, wycena majątku oraz praktykę w sektorze, takie jak główni księgowi spółdzielni czy kierownicy instytucji państwowych.

 

Dzięki tym ekspertom jesteśmy w stanie dostarczać kompleksowe opinie i analizy z zakresu ekonomii, wyceny przedsiębiorstw, górnictwa, rachunkowości oraz upadłości przedsiębiorstw na najwyższym poziomie. Nasz zespół posiada wszelkie niezbędne kompetencje, aby sprostać nawet najbardziej wymagającym zadaniom w tych dziedzinach.

 

Aby uzyskać opinię biegłego sądowego z zakresu rachunkowości, ekonomii, wyceny przedsiębiorstw, upadłości przedsiębiorstw lub górnictwa, zachęcamy do skontaktowania się z nami. Wstępna wycena usługi jest dostępna przed rozpoczęciem zlecenia.

 

Współpraca z Instytutem Ekspertyz Ekonomicznych cechuje się efektywnością, profesjonalizmem i przestrzeganiem najwyższych standardów.

• Numer kontaktowy: +48 577 713 513
• E-mail: biuro@iee.pl

 

Zapraszamy do kontaktu! Zachęcamy też do umówienia się na spotkanie z naszym przedstawicielem.

01

Zespół ekspertów

Współpraca z zespołem ekspertów ma swoje zalety w postaci stałej dostępności, wysokiej jakości usług z uwagi na specjalizację oraz gwarancję wysokiej kultury organizacyjnej we współpracy z Sądami, Prokuratorami i Policją. 

02

Wycena przed zleceniem

Stawkę za opinię oraz szacowaną ilość godzin określamy bezpłatnie przed podjęciem zlecenia. Gwarantujemy jej dotrzymanie. W przypadku dużej ilości wydruków przed zleceniem ustalamy jak będą rozliczane te koszty (nie zaskakując naszych zleceniodawców opłatami dodatkowymi). 

03

Kadra naukowa

Nasz instytut współpracuje z kadrą naukową na śląsku oraz biegłymi z wieloletnim doświadczeniem. Nie nastawiamy się na opinie szybkie i tanie robione w pośpiechu, tym samym obarczone błędami oraz nie współpracujemy z biegłymi, którzy kiedykolwiek zawiedli nasze zaufanie. Po każdym zleceniu prosimy naszych zleceniodawców o opinię o współpracy z danym biegłym. Kadra naukowa, z którą współpracujemy to najlepsi specjaliści w naszych dziedzinach, posiadający wiedzę merytoryczną i praktyczną.

What People Say About Us

Client Testimonials

Kompendium wiedzy IEE na temat Wyceny Spółek.

Przygotowaliśmy dla Was kluczowe informacje w zakresie wyceny spółek. Dzielimy się tutaj wiedzą i doświadczeniem. Zachęcamy do zapoznania się z poniższym kompendium, a w przypadku jakichkolwiek pytań – jesteśmy do Waszej dyspozycji. 

Spis treści

Jak wycenić wartość spółki?

Bez względu czy spółka jest przygotowywana do sprzedaży, czy wycena ma mieć jedynie wartość informacyjną to jest skomplikowanym procesem. Prawidłowe oszacowanie wartości prowadzonej spółki to zadanie, które zajmuje bardzo dużo czasu i wymaga szerokiej wiedzy z różnych obszarów.

Konieczność wzięcia pod uwagę aktywów i pasywów, a także sytuacji rynkowej i perspektyw sprawia, że bardzo często w celu sporządzenia dokładnej wyceny niezbędne jest zaangażowanie wielu specjalistów z różnych dziedzin. Zarówno udział rzeczoznawców, prawników, finansistów i innych osób może być konieczny do sporządzenia rzetelnej wyceny, która będzie miała realną wartość. Posiadając wycenę łatwiej jednak o odsprzedaż przedsiębiorstwa lub wejście na giełdę. Wycena może także pomóc w ustaleniu przyszłych celów dla firmy i działań, które będą miały na celu zwiększenie wartości. Oto najważniejsze informacje, które należy znać, aby móc przystąpić do procesu wyceny konkretnego przedsiębiorstwa.

Bez względu na formę prawną prowadzonej spółki istnieje kilka metod ogólnych, które pozwalają na sporządzenie wyceny przedsiębiorstwa. Biorąc pod uwagę najważniejsze kryteria można ocenić, ile realnie warta jest konkretna firma. Niektóre z metod wyceny można przeprowadzić samodzielnie, podczas gdy inne wymagają współpracy wielu specjalistów z różnych dziedzin i obszarów. Za każdym razem celem jest jednak uzyskanie jak najbardziej realnego obrazu stanu rzeczywistego. Ciężko również określić, która z metod jest najlepsza. Żadna nie jest w pełni dokładna i każda opiera się na pewnych prognozach i założeniach, które mogą się zmienić.


Metoda majątkowa

Jedną z metod pozwalających na oszacowanie wartości spółki jest metoda majątkowa. W tej grupie występuje kilka rodzajów jak: metoda skorygowanych aktywów netto, metoda księgowa, metoda wartości likwidacyjnej oraz metoda wartości odtworzeniowych.

W większości przypadków jednak metody majątkowe są najrzadziej wykorzystywane z uwagi na duże różnice pomiędzy uzyskiwanymi wynikami a realną wartością przedsiębiorstwa. Metody majątkowe opierają się bowiem w głównej mierze na twardych danych księgowych i nie biorą pod uwagę otoczenia, w którym działa firma oraz ewentualnych przyszłych możliwości rozwoju. Najczęściej tego rodzaju metody określania wartości wykorzystuje się w trakcie procedury likwidacyjnej przedsiębiorstwa. W takim przypadku za pomocą przedstawionych metod można określić ile majątku w spółce pozostanie, gdy firma spłaci wszystkie zobowiązania. Pozwala to poznać realną sytuację przedsiębiorstwa i wprowadzić ewentualne działania mające na celu ratowanie firmy.


Metoda dochodowa

Jedną z najczęściej obecnie stosowanych metod wyceny jest metoda dochodowa. Pozwala ona określić realną wartość przedsiębiorstwa i bierze pod uwagę wiele czynników. Opiera się głównie o założenia odnoszące się do przyszłości biznesu. Wartość spółki w tym przypadku to przyszłe dochody zdyskontowane o wysokość prognozowane stopy zwrotu z kapitału. W tej metodzie również można wyróżnić kilka podgrup, które są stosowane przy różnych spółkach.


Metoda DCF

Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych wychodzi z założenia, że realna wartość spółki to zysk, który spółka może wygenerować w przyszłości. Dla uzyskania miarodajnych wyników należy uwzględnić właściwą wysokość stóp procentowych. Metoda opiera się głównie na przepływach pieniężnych, a zatem powinna brać pod uwagę amortyzację, przychody pomniejszone o koszty działalności i podatek, a także planowane inwestycje przedsiębiorstwa.

Samo określenie przyszłych zysków może polegać na założeniu pewnej stopy zwrotu każdego roku i odniesienie jej do aktualnych wyników finansowych firmy. Można także wykonać prognozy sprawozdań finansowych. Wymaga to jednak doskonałej znajomości branży i intuicji, która jest w tym przypadku niezbędna.


Metoda zdyskontowanych dywidend

Ta metoda wyceny odnosi się głównie do spółek obecnych na giełdzie. Jest często stosowana przez banki inwestycyjne i domy maklerskie. Służy do określenia przyszłej wartości akcji i tym samym pozwala uzyskać ogólną wycenę przedsiębiorstwa. Zakłada skorzystanie ze skomplikowanych modeli matematycznych. W głównym założeniu jednak wzrost zysków przekłada się na wyższe dywidendy, co z kolei wpływa na wzrost wartości spółki w przyszłości.


Metoda zdyskontowanych zysków

Ta metoda jest podobna do DCF i opiera się o dyskontowanie przyszłych zysków przedsiębiorstwa stopą, która bierze pod uwagę poziom ryzyka. Metoda ta jest najczęściej stosowana do spółek, które nie przeznaczają środków na inwestycje lub wydatki są mniejsze bądź równe odpisom amortyzacyjnym. W praktyce rzadko dochodzi do takiej sytuacji, co skutkuje tym, że rzadko korzysta się z tej metody w praktyce.


Metoda porównawcza

Ostatnią metodą, która pozwala na określenie wartości spółki jest metoda porównawcza. Zakłada oszacowanie wartości przedsiębiorstwa poprzez zestawienie jej z innymi spółkami, które działają w tej samej branży. Dla uzyskania najlepszych efektów konieczne jest jednak wyszukanie firm o podobnych dochodach, rozmiarach i stanie zadłużenia. Największym problemem w tej metodzie jest właśnie częsty problem ze znalezieniem odpowiedniej spółki, która będzie stanowiła realny punkt odniesienia. Gdy jednak uda się odnaleźć zbliżone przedsiębiorstwo to metoda ta może dawać bardzo dokładne wyniki pod wieloma względami.


Wycena spółki cywilnej

Spółki cywilne prowadzone przez dwóch lub więcej przedsiębiorców na bazie umowy cywilnej to popularne rodzaje działalności w Polsce. Mimo, że nie stanowią typowej spółki kapitałowej, również mogą podlegać wycenie i ta nie różni się znacząco od wyceny przedsiębiorstw, które działają w innej formie. W przypadku spółki cywilnej również można zastosować jedną z metod dochodowych, majątkowych lub porównawczą. W przypadku spółek cywilnych można skorzystać z zewnętrznej pomocy specjalistów, którzy udzielą doradztwa w zakresie przeprowadzenia stosownej wyceny. W zależności od profilu przedsiębiorstwa wybiorą najlepsze metody wyceny i pomogą w uzyskaniu dobrych efektów.

Najczęściej w przypadku spółek cywilnych wyceny dokonuje się w celu odsprzedaży przedsiębiorstwa lub przekształcenia formy prawnej, w jakiej działa firma.


Jak obliczyć wartość rynkową spółki?

Określenie wartości rynkowej spółki to jedno z największych wyzwań, przed którymi stają nie tylko przedsiębiorcy, ale także osoby zajmujące się wycenami. Najłatwiej proces przebiega w przypadku spółek akcyjnych, które są obecne na giełdzie. W takiej sytuacji to bezpośrednio rynek określa, jaka jest wartość przedsiębiorstwa. W przypadku spółek osobowych, cywilnych lub kapitałowych proces ten bardzo mocno się jednak komplikuje.

Zarówno metoda majątkowa, porównawcza, jak i metody dochodowe nie pozwalają na uzyskanie idealnego wyniku. Bez względu na rodzaj prowadzonej działalności i branżę, w której działa firma może dochodzić do wielu błędów w trakcie wyceny. Dlatego też dla uzyskania maksymalnie miarodajnego wyniku, który będzie jak najbardziej odzwierciedlał realną wartość firmy warto skorzystać z wycen kilku firm. Kilka grup niezależnych audytorów na podstawie dokładnej analizy sprawozdań finansowych i sytuacji rynkowej będzie w stanie przedstawić swoje wyceny. Z przedstawionych wartości można będzie wyciągnąć średnią, którą można uznać za najbardziej realną wartość, która oddaje rzeczywistą wartość spółki.

Tak naprawdę jednak dokładna wycena jest uzyskiwana dopiero w momencie, gdy przychodzi do faktycznej odsprzedaży spółki. W takim przypadku to potencjalni inwestorzy składają swoje propozycje kupna i to one określają wartość. Dopiero na drodze negocjacji można uzyskać w pełni realny obraz tego ile konkretne przedsiębiorstwo jest warte i jak wypada na tle konkurencji. Bez względu na zastosowaną metodę i czas poświęcony na sporządzenie wyceny może okazać się, że rynek wycenia spółkę zdecydowanie niżej lub wyżej.


Wycena udziałów spółki z o.o.

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to jeden z najpopularniejszych rodzajów spółek kapitałowych. Posiadanie udziałów jest również korzystne przy ewentualnej odsprzedaży i wycofaniu się z udziału w spółce. Można bowiem w łatwy sposób przepisać posiadane udziały na inną osobę. Sama wycena w przypadku spółek z o.o. musi jednak uwzględniać poza twardymi danymi księgowymi także wpływ na spółkę faktu, że jeden z udziałowców odchodzi. W zależności od rodzaju przedsiębiorstwa może to prowadzić bowiem do dużych problemów i skutkować spadkiem przyszłych zysków.

Przy wycenie ważne jest także uwzględnienie czy ma określać wartość rynkową, wartość sprawiedliwą, wartość inwestycyjną czy wartość wewnętrzną. W klasycznej sytuacji wycena ma na celu określenie wartości rynkowej, która ma na celu rzeczywiste oddanie wartości spółki. W tym przypadku zarówno sprzedający, jak i kupujący godzą się na konkretną wartość udziałów i dokonują transakcji bez przymusu którejkolwiek ze stron. Jeżeli chodzi o samo przeprowadzenie wyceny to metody są tutaj takie same jak w przypadku innych spółek. Zarówno metoda majątkowa, dochodowa, jak i porównawcza mogą zostać wykorzystane. Można także skorzystać z połączenia kilku metod, aby uzyskać bardziej miarodajne wyniki.

Końcowa wartość transakcji zawsze jest jednak określana indywidualnie pomiędzy obiema stronami transakcji. Dopiero gdy sprzedający i kupujący dojdą do porozumienia w kwestii wartości to możliwe jest przejście do finalizacji sprzedaży udziałów.


Jak zrobić wycenę spółki samodzielnie?

Dla części osób kuszące może wydawać się samodzielne sporządzenie wyceny spółki. Samodzielne określenie wartości przedsiębiorstwa jest możliwe, ale wymaga szerokiej wiedzy i obiektywnego podejścia do zadania.

Wspólnicy lub udziałowcy chcący samodzielnie wycenić spółki powinni obiektywne spojrzeć na sprawozdania finansowe firmy, a także w realny sposób określić perspektywy rozwoju. Wszelkie koloryzowanie rzeczywistości będzie skutkowało błędnymi wynikami. Niezbędne jest tutaj chłodne spojrzenie na sytuację, która panuje w firmie. Również w sytuacji, gdy spółka boryka się z pewnymi problemami i jej realna wartość jest zdecydowanie niższa niż oczekiwana przez wspólników.

Dobrą metodą do samodzielnego sporządzenia wyceny jest wybranie metody porównawczej. Znając sytuację rynkową i otoczenie przedsiębiorstwa można wyszczególnić przedsiębiorstwa konkurencyjne o podobnej wielkości. W sytuacji, gdy któreś zostało sprzedane lub jest obecne na giełdzie można odnieść jego wartość do własnej spółki. Jest to najłatwiejsza metoda wyceny, którą wspólnicy mogą wykonać samodzielnie. Niezbędne jest jednak upewnienie się, że spółka brana do porównania jest faktycznie pod wieloma względami zbliżona do prowadzonej.


Wycena wartości spółki przez zewnętrzne podmioty

Mimo że do pewnego stopnia możliwe jest samodzielnie wycenienie spółki, to najlepsze efekty przynosi pomoc specjalistów. Doświadczenie eksperci gwarantują przeprowadzenie dokładnej analizy i skorzystanie z najskuteczniejszych metod przeprowadzania wycen. Ekspercka pomoc gwarantuje doskonałe efekty i daje pewność, że pod uwagę przy wycenie zostaną wzięte wszystkie najważniejsze czynniki, które ostatecznie wpływają na wartość spółki.

Eksperci zajmujący się wycenami to najczęściej interdyscyplinarne zespoły, które składają się z finansistów, ekonomistów, księgowych, ekspertów od rachunkowości, rzeczoznawców, prawników i wielu innych osób. Zaangażowanie całego zespołu pozwala bardzo dokładnie prześwietlić konkretną spółkę i zwrócić uwagę na wszystkie najważniejsze aspekty, które wpływają na wycenę. Dopiero analizując krok po kroku całe przedsiębiorstwo możliwe jest sporządzenie wyceny, która będzie określała rzeczywistą wartość.

Angażowanie zewnętrznych podmiotów do sporządzenia wyceny to najlepsze i najbardziej rozsądne działanie, które przynosi wymierne korzyści. Zewnętrzne firmy gwarantują profesjonalne podejście, a duża wiedza i doświadczenie skutkują uzyskaniem maksymalnie zbliżonych do stanu rzeczywistego wycen. Pomoc ekspertów pomaga zatem przygotować spółkę do sprzedaży lub przekształcenia formy działalności.


Ile warta jest spółka – czy da się jasno odpowiedzieć na to pytanie?

Przedsiębiorcy zadający sobie pytanie ile warta jest spółka, którą prowadzą lub w której są udziałowcami mają nie lada wyzwanie. Dokładne określenie wartości w wielu przypadkach jest bowiem wręcz niemożliwe. Bez względu na zastosowaną metodę sporządzania wyceny i ilość dostępnych danych ciężko o oszacowanie wartości. Ta zawsze jest ustalana przez rynek i może wynikać z bardzo wielu czynników. Nawet takie aspekty jak kryzys gospodarczy czy niepewność polityczna w danym państwie może skutkować obniżeniem wartości spółki. Duży wpływ na wartość może mieć także sektor, w którym działa firma i jego postrzeganie przez potencjalnych inwestorów.

Dlatego też wycena spółki nigdy nie jest w 100% odpowiedzią na pytanie, ile warta jest spółka. Stanowi jedynie swego rodzaju punkt odniesienia przy ewentualnej odsprzedaży i może być brana pod uwagę przy negocjacjach.


Wycena spółki z IEE

Instytut Ekspertyz Ekonomicznych oferuje niezbędne usługi w zakresie wyceny spółek, co jest istotne w wielu sytuacjach, takich jak planowanie sukcesji, pozyskiwanie kapitału, restrukturyzacja, fuzje i przejęcia, a także w celach informacyjnych. Warto korzystać z ich doświadczenia, ponieważ proces wyceny może znacząco wpłynąć na strategiczne decyzje.

Czas potrzebny na wycenę zależy od skomplikowania spółki, ale zespół ekspertów IEE składa się z wielu specjalistów, co pozwala na dostarczenie kompleksowych opinii i analiz w różnych dziedzinach. Zachęcają do kontaktu lub umawiają na spotkania w celu udzielenia bardziej szczegółowych informacji i konsultacji.

Zachęcamy do skorzystania z profesjonalnej wyceny. Aby poznać koszt naszych usług, prosimy o skontaktowanie się pod numerem telefonu +48 577 713 513  lub pod adresem e-mail: biuro@iee.pl.