Szukaj
Close this search box.

Wycena firm

Specjalizujemy się w świadczeniu usług z zakresu wyceny firm, aktywów finansowych oraz zarządzania wartością firm, w tym m.in. wycenę metodą DCF, wycenę spółek giełdowych, wycenę akcji oraz analizę utraconych korzyści.

Wykonanych eskpertyz
+ 0
Zadowolonych Klietów
0
Biegłych
0
Opinii na 5/5
0 %

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług w zakresie wyceny oraz zarządzania wartością przedsiębiorstwa. Instytut Ekspertyz Ekonomicznych (IEE) posiada kilkunastoletnie doświadczenie, co stanowi naszą znaczącą przewagę konkurencyjną na rynku. Wysoce wykwalifikowana kadra wyróżnia się profesjonalizmem, a szybki czas realizacji zlecenia oraz atrakcyjne ceny to kolejne atuty, które oferujemy naszym klientom. 

 

 

Oferujemy kompleksowe usługi z zakresu wyceny, w tym m.in. wycenę wartości firm, spółek giełdowych, zorganizowanych części przedsiębiorstwa, akcji, instrumentów finansowych oraz przedsiębiorstw przy podziale majątku. IEE dostarcza również usługi z zakresu Value Based Management. 

 

 

Skontaktuj się z nami telefonicznie: +48 600 910 100 lub mailowo biuro(@)iee.pl, aby uzyskać szczegółową wycenę usługi.

Masz pytania? Potrzebujesz oferty?
Wypełnij formularz

wycena firm z Instytutem Ekspertyz Ekonomicznych

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?
Wycena przedsiębiorstwa to proces, który ma na celu ustalenie rzeczywistej wartości firmy oraz jej posiadanych aktywów i zobowiązań, przy wykorzystaniu różnych metod opartych na danych finansowych i dostępnych informacjach. Nasza firma gwarantuje najwyższą jakość usług, opartych na solidnych fundamentach rachunkowości i Kodeksu spółek handlowych, dzięki temu wycena zawsze będzie miarodajna.


Współpraca z Instytutem Ekspertyz Ekonomicznych to gwarancja najwyższej jakości, opartej na wieloletnim doświadczeniu i wiedzy.
Współpracujemy z ekspertami o bogatym doświadczeniu i wysokich kwalifikacjach, jednak z uwagi na specyfikę branży, nie ujawniamy ich nazwisk. Nasz zespół składa się z osób, które mają znaczące doświadczenie w dziedzinach takich jak ekonomia, rewizja finansowa, audyt wewnętrzny, doradztwo podatkowe, wycena majątku oraz praktykę w sektorze, takie jak główni księgowi spółdzielni czy kierownicy instytucji państwowych.


Dzięki tym ekspertom jesteśmy w stanie dostarczać kompleksowe opinie i analizy z zakresu ekonomii, wyceny przedsiębiorstw, górnictwa, rachunkowości oraz upadłości przedsiębiorstw na najwyższym poziomie. Nasz zespół posiada wszelkie niezbędne kompetencje, aby sprostać nawet najbardziej wymagającym zadaniom w tych dziedzinach.


Aby uzyskać opinię biegłego sądowego z zakresu rachunkowości, ekonomii, wyceny przedsiębiorstw, upadłości przedsiębiorstw lub górnictwa, zachęcamy do skontaktowania się z nami. Wstępna wycena usługi jest dostępna przed rozpoczęciem zlecenia.

Współpraca z Instytutem Ekspertyz Ekonomicznych cechuje się efektywnością, profesjonalizmem i przestrzeganiem najwyższych standardów.
• Numer kontaktowy: +48 728 370 556
• E-mail: biuro@iee.pl


Zapraszamy do kontaktu! Zachęcamy też do umówienia się na spotkanie z naszym przedstawicielem.

01

Zespół ekspertów

Współpraca z zespołem ekspertów ma swoje zalety w postaci stałej dostępności, wysokiej jakości usług z uwagi na specjalizację oraz gwarancję wysokiej kultury organizacyjnej we współpracy z Sądami, Prokuratorami i Policją. 

02

Wycena przed zleceniem

Stawkę za opinię oraz szacowaną ilość godzin określamy bezpłatnie przed podjęciem zlecenia. Gwarantujemy jej dotrzymanie. W przypadku dużej ilości wydruków przed zleceniem ustalamy jak będą rozliczane te koszty (nie zaskakując naszych zleceniodawców opłatami dodatkowymi). 

03

Kadra naukowa

Nasz instytut współpracuje z kadrą naukową na śląsku oraz biegłymi z wieloletnim doświadczeniem. Nie nastawiamy się na opinie szybkie i tanie robione w pośpiechu, tym samym obarczone błędami oraz nie współpracujemy z biegłymi, którzy kiedykolwiek zawiedli nasze zaufanie. Po każdym zleceniu prosimy naszych zleceniodawców o opinię o współpracy z danym biegłym. Kadra naukowa, z którą współpracujemy to najlepsi specjaliści w naszych dziedzinach, posiadający wiedzę merytoryczną i praktyczną.

What People Say About Us

Client Testimonials

Kompendium wiedzy IEE na temat Wyceny przedsiębiorstw.

Spis treści

Dlaczego wycenę firmy warto zlecić profesjonalistom?

Nie ma obecnie w Polsce przepisów regulujących kwestie prawne związane z procesem wyceny przedsiębiorstwa. Oznacza to, że nie istnieją określone przepisy prawne, które narzucają konkretne procedury i wymagania dotyczące sposobu przeprowadzania wyceny przedsiębiorstwa, ani też nie zostały określone instytucje lub osoby, które są uprawnione do dokonywania takiej wyceny.

 

Trzeba jednak pamiętać, że aby wycena firmy czy jej składników była rzetelna i miarodajna, warto zlecić to profesjonalistom, którzy znają przepisy, prawo, są obiektywni, a także postępują zgodnie ze standardami przyjętymi w branży. 


Jakie są metody wyceny przedsiębiorstw?

Wycenianie przedsiębiorstwa jest niezwykle istotnym procesem w biznesie, który ma ogromne znaczenie dla właścicieli firm, inwestorów oraz odpowiednich instytucji finansowych, a także w przypadkach podziału majątku czy fuzji i przejęć.

 

Istnieje wiele różnych metod wyceny, z których każda posiada własne korzyści i ograniczenia. W poniższym rozległym artykule przyjrzymy się głównym sposobom wyceny firm oraz omówimy przykłady ich praktycznego zastosowania.


Wycena przedsiębiorstwa metodą dochodową

Metoda dochodowa to jedno z najpopularniejszych podejść do wyceny firm. Oparta jest ona na przewidywanych przepływach pieniężnych, które przedsiębiorstwo może wygenerować w przyszłości. Istnieje kilka różnych podejść w ramach tej metody, ale dwie najważniejsze to metoda DCF (Discounted Cash Flow) i metoda kapitalizacji dochodu.

 

Metoda DCF to sposób działania, który jest jednym z najbardziej popularnych podejść w ramach metody dochodowej. Polega ona na ustaleniu wartości przedsiębiorstwa na podstawie jego prognozowanych przepływów pieniężnych (tzn. przychodów minus kosztów), które według szacunków przedsiębiorcy zostaną wygenerowane w przyszłości.

 

Następnie przyszłe przepływy pieniężne są dyskontowane do wartości obecnej, dzięki czemu można uwzględnić wartość czasu pieniądza. Ta metoda wyceny jest szczególnie przydatna w przypadku firm generujących zmienne przepływy pieniężne, ponieważ pozwala uwzględnić wahania.

 

Metoda kapitalizacji dochodu zakłada, że wartość przedsiębiorstwa jest równa wielokrotności obecnych lub prognozowanych dochodów. Takie podejście jest często stosowane w przypadku firm generujących stabilne i przewidywalne przychody. Jednym z popularnych wskaźników używanych w tej metodzie jest stosunek cena/zysk (P/E, z angielskiego price to action). Przykładowo jeśli prognozowany zysk netto przedsiębiorstwa wynosi 1 000 000 zł, a firma działa w branży, gdzie współczynnik P/E wynosi 10, to wartość firmy wyniosłaby 10 000 000 zł.

 

Wycena przedsiębiorstwa metodą majątkową

Metoda majątkowa skupia się na wycenie firmy na podstawie jej aktywów i zobowiązań. Istnieją dwie główne odmiany tej metody.

 

Wycena na podstawie wartości księgowej opiera się na sprawozdaniu finansowym firmy i polega na obliczeniu wartości firmy jako różnicy między jej aktywami a zobowiązaniami. Jest to stosunkowo prosta metoda i uwzględnia tylko te informacje, które są zapisane w księgach firmy. Jednak może nie uwzględniać wartości niematerialnych, takich jak marka, reputacja firmy i relacje z klientami. Dlatego też często uważana jest za metodę o niższej precyzji w przypadku firm posiadających duży kapitał intelektualny.

 

Wycena na podstawie wartości rynkowej aktywów zakłada, że wartość firmy jest równa wartości jej aktywów na rynku. W praktyce oznacza to, że aktywa firmy są wyceniane na podstawie cen, jakie byłyby osiągnięte na otwartym rynku. To podejście często stosowane jest w przypadku sprzedaży aktywów firmy, a nie samej firmy jako całości.

 

 

Wycena przedsiębiorstwa za pomocą metody porównawczej

Metoda porównawcza opiera się na porównaniu wartości firmy z cenami innych podobnych firm na rynku. Wycena jest dokonywana na podstawie różnych wskaźników finansowych, takich jak wskaźnik cena/zysk (P/E), wskaźnik cena/obroty czy wskaźnik cena/aktywa.


Wycena wartości firm — przykłady. Business valuation w praktyce

Zastosowanie profesjonalnych usług w zakresie wyceny przedsiębiorstw jest kluczowe, aby zapewnić rzetelne i obiektywne oceny wartości firm, szczególnie w przypadku sytuacji prawnych, finansowych lub strategicznych decyzji. Wartość przedsiębiorstwa może mieć istotny wpływ na procesy inwestycyjne, przekształcenia firm i ocenę ich sytuacji finansowej. Dlatego profesjonalne podejście i przestrzeganie standardów wyceny są niezbędne.

 

W praktyce wyceny przedsiębiorstwa można zastosować różne metody, w zależności od konkretnego przypadku i zmian na rynku. Przedstawiamy kilka przykładów, jak te metody mogą być używane w różnych sytuacjach biznesowych.

 

Przykład 1: Wycena startupu

Dla młodej firmy, zwłaszcza technologicznej, która nie generuje jeszcze dużej ilości dochodów, metoda dochodowa może być trudna do zastosowania, ponieważ brakuje historii przepływów pieniężnych. W takich przypadkach często używa się metody wyceny opartej na wartości rynkowej aktywów, uwzględniając potencjał wzrostu firmy. Co więcej, przy wycenie startupów często stosuje się metodę porównawczą, porównując je do innych startupów z podobnych branż i faz rozwoju.

 

Przykład 2: Wycena firmy technologicznej

Firmy technologiczne często posiadają unikalne patenty, technologie i aktywa niematerialne, które mają duży wpływ na ich wartość. Wycena tych aktywów może być trudna do ustalenia, co sprawia, że metoda majątkowa może być niedokładna. Metoda DCF może być bardziej odpowiednia, jeśli przyszłe przepływy pieniężne można dokładnie oszacować. Jednak metoda porównawcza również jest przydatna do oceny wskaźników cenowych obowiązujących w danej branży technologicznej.

 

Przykład 3: Wycena tradycyjnego biznesu rodzinnego

W przypadku tradycyjnego rodzinnego biznesu, który regularnie generuje przychody, metoda kapitalizacji dochodu może być skutecznym sposobem określenia jego wartości. Firmy tego rodzaju często działają w branżach, w których przepływ pieniędzy jest stabilny i można go przewidzieć. Warto również wziąć pod uwagę niematerialne wartości, takie jak renoma firmy w lokalnej społeczności.

W celu uzyskania profesjonalnej wyceny firmy warto skorzystać z usług Instytutu Ekspertyz Ekonomicznych, co gwarantuje najwyższą jakość, opartą na wieloletnim doświadczeniu i fachowej wiedzy.


Jak ocenić wartość firmy? Wycena przedsiębiorstwa przy podziale majątku

Wycena przedsiębiorstwa przy podziale majątku nie jest prostym zadaniem. W przypadku podziału, na przykład podczas rozwodu, dziedziczenia lub reorganizacji firmy, wycena przedsiębiorstwa może mieć duże znaczenie. Konieczne jest dokładne określenie wartości firmy, aby można było sprawiedliwie podzielić jej zasoby między zainteresowane strony.

 

Wybór metody wyceny zależy od specyfiki firmy i rodzaju majątku, który ma zostać podzielony. Warto również skonsultować się z ekspertami w dziedzinie wyceny, aby uzyskać precyzyjną i wiarygodną ocenę wartości firmy, zwłaszcza gdy sytuacja może być kontrowersyjna lub skomplikowana.

 

Należy zauważyć, że każda metoda wyceny ma swoje ograniczenia i może prowadzić do różnych ocen wartości firmy. Różnice te wynikają często z różnych założeń, danych wejściowych i subiektywności w procesie wyceny. Dlatego określanie rzeczywistej wartości firmy jest elastyczne, a proces wyceny jest bardziej sztuką niż nauką.

 

Ponadto wartość firmy może się zmieniać w czasie z powodu zmian na rynku, strategii firmy, konkurencji i zarządzania. Dlatego wycena przedsiębiorstwa jest procesem dynamicznym, który należy regularnie aktualizować, aby odzwierciedlać aktualną sytuację rynkową i biznesową firmy.


Co wziąć pod uwagę przy wycenie firm?

Wyceniając sprzedawaną firmę, należy brać pod uwagę przede wszystkim to, jakie daje ona możliwości nowemu nabywcy. Nikogo nie zainteresuje jej przeszłość lub osiągane wcześniej przychody – liczy się obecna sytuacja, a także to, co firma może przynieść w przyszłości. Oczywiście istnieją pewne materialne i niematerialne aktywa, które mogą w wyraźny sposób wpłynąć na wycenę przedsiębiorstwa.

 

Nie da się ukryć, że do takich aktywów zaliczana jest siła danej marki, czyli jej rozpoznawalność, lojalni klienci, a także istniejące kontaktowy biznesowe. Oprócz tego wspomnieć tu trzeba także o przewagach konkurencyjnych, do których zaliczane są posiadane licencje, patenty, a także znaki towarowe i ogólnie wszystko to, co przynosi korzyści nad konkurencją rynkową. Nie da się zaprzeczyć temu, że duży wpływ na wycenę firmy ma jej know-how, czyli doświadczenie, wiedza i wypracowana technologia.

Na sam koniec warto wspomnieć także o majątku stałym, czyli będących w posiadaniu firmy nieruchomościach i maszynach.


Wycena spółek giełdowych – jak to się robi?

Chcąc dokonać wyceny spółki giełdowej, wykorzystywać można wiele mechanizmów i kryteriów podziału, lecz z całą pewnością do tych najprostszych i najpopularniejszych zaliczane są metody majątkowe i dochodowe. Na czym one konkretnie polegają?

 

Najprostszym, choć jednocześnie najrzadziej stosowanym sposobem wyceny przedsiębiorstwa jest metoda majątkowa – specjaliści korzystają z niej podczas likwidacji danej firmy. Polega to po prostu na oszacowaniu, jaka będzie wartość firmowego majątku, gdy uregulowane zostaną wszystkie długi spółki.

 

Jeśli chodzi o najpopularniejszą metodę wyceny spółki giełdowej, to bez wątpienia jest nią odmiana dochodowa. Celem jest próba oszacowania przyszłości firmy na podstawie przyszłych dochodów zdyskontowanych o wartość stopy zwrotu posiadanego kapitału. Dla precyzyjniejszych pomiarów wykorzystywana jest metoda zdyskontowanych zysków, dywidend lub przepływów pieniężnych.

Wycena spółek giełdowych może przysparzać wielu problemów, dlatego warto skorzystać z usług profesjonalistów z IEE.


Wycena akcji – jakie są jej zasady?

Celem wyceniania akcji jest określenie ryzyka inwestycji, co rzecz jasna stanowi podstawę podczas podejmowania decyzji o kupnie lub sprzedaży akcji. W tym celu wykorzystuje się metodę rachunkowości, likwidacji, mnożnikową, a także dochodową.


Metoda rachunkowości polega na wyłączeniu wartości majątku od zobowiązań danego przedsiębiorstwa, a następnie podziału otrzymanej wartości przez ilość wyemitowanych na rynek akcji.

 

Jak wygląda wycena akcji przy likwidacji spółki? Wtedy często stosuje się metodę polegającą na wycenie pozostałego po rozliczeniu wierzytelności majątku, natomiast metoda mnożnikowa realizowana jest poprzez porównanie innych spółek zbliżonych do wycenianej. Ostatnim, zdecydowanie najczęściej stosowanym sposobem wyceniania akcji danej spółki jest metoda dochodowa. Bez wątpienia ten konkretny wariant uważany jest za najskuteczniejszy, a także oddający w najbardziej realny sposób wartość spółki. Nic więc dziwnego, że cieszy się tak wielką popularnością i wykorzystywany jest powszechnie nawet przez biura maklerskie.

 

Aby poznać koszt naszych usług, prosimy o skontaktowanie się z nami telefonicznie lub adresem e-mail: biuro@iee.pl. Współpraca z naszym Instytutem charakteryzuje się wysoką efektywnością, profesjonalizmem i respektowaniem najwyższych norm jakościowych.


Na czym polega wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa (wycena ZCP)?

Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa przeprowadzana jest w celu określenia wartości części firmy z pominięciem jej pozostałych elementów składowych. Może być ona bardzo przydatna w przypadku sprzedaży spółki, lecz także podczas przeprowadzania jej podziału.

 

Istnieje wiele metod realizacji takich wycen, jak chociażby oszacowanie aktywów netto, pozycji rynkowej lub osiąganych zysków, lecz bez wątpienia jest to zadanie bardzo trudne i specyficzne z wielu względów. Wspomnieć tu należy przede wszystkim trudności związane z prawidłowym wyodrębnieniem elementów składowych wycenianej części przedsiębiorstwa, a także to, jak będą się one zachowywać rynkowo pod względem finansowym i ekonomicznym jako niezależne byty. Kluczem w tym wypadku jest poprawne i niezwykle precyzyjne wyodrębnienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, co wymaga m.in. gruntownego przeanalizowania struktury firmy.


Wycena instrumentów finansowych – czym jest i jakie są podstawowe metody?

Wycena instrumentów finansowych opiera się o wysokość ceny nabycia, która zostaje skorygowana. Warto mieć na uwadze, że instrumenty finansowe, które wprowadzane są do ksiąg na dzień, w którym następuje rozliczenie danej transakcji są wyceniane o wartości godziwej.

 

Podstawową metodą dotyczącą wyceny aktywów finansowych jest metoda kosztu historycznego. Ponadto stosuje się metodę wartości bieżącej oraz metodę wartości realizacji. 

 

Często stosowanym rozwiązaniem jest też metoda cen przeciętnych, która polega na ustaleniu wysokości średniej ważonej kosztów poszczególnych składników aktywów. Z kolei inna metoda – zwana FIFO  (skrót od „First-In, First-Out”) opiera się o rozchód składnika aktywów, który jest wyceniany po cenach składników aktywów. 

 

Wycena aktywów finansowych odbywa się nie rzadziej niż na dzień bilansowy, w taki sposób, że środki trwałe, a także wartości prawne i niematerialne według ceny nabycia, a także ich kosztów wytworzenia pomniejszone zostają o koszty amortyzacyjne lub umorzeniowe. Ponadto wszelkie nieruchomości oraz wartości niematerialne wycenia się według zasad stosowanych względem środków trwałych, oraz wartości prawne i niematerialne.

 

Z kolei środki trwałe wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, a jednocześnie pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 

Ponadto inwestycje krótkoterminowe wycenia się według wartości rynkowej bądź według ceny nabycia w zależności od tego, która z nich jest niższa. Warto nadmienić, że rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów służących do wytworzenia. Jednak warto mieć na uwadze, że nie mogą być one wyższe od ceny i sprzedaży netto na dzień bilansowy.

 

Z kolei zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Ustawa jasno koryguje, że z zastrzeżeniem punktu 8a jeżeli chodzi o wycenę zobowiązania finansowego mogą być wyceniane według ceny nabycia, która zostaje skorygowana.

 


Wycena aktywów najważniejsze informacje.

Wycena aktywów jest określona przez ustawę o rachunkowości, według której istnieje zapis, że przestrzeganie zasad wyceny aktywów gwarantuje właściwe prowadzenie ewidencji księgowej, a także możliwość sporządzenia odpowiedniego sprawozdania finansowego. Warto mieć na uwadze, że podczas wykonywania wyceny aktywów uwzględnia się bardzo istotne zasady dotyczące ostrożności, istotności, wiarygodności, a także indywidualnej wyceny i kontynuacji działalności.

 

W celu uzyskania profesjonalnej wyceny firmy warto skorzystać z usług Instytutu Ekspertyz Ekonomicznych, co gwarantuje najwyższą jakość, opartą na wieloletnim doświadczeniu i fachowej wiedzy.

 


Wycena aktywów na dzień bilansowy

Wycena aktywów na dzień bilansowy jest bardzo ważnym elementem, który wpływa na właściwe sporządzenie sprawozdania finansowego. Takie zasady niezawarte są w artykule 28. ustawy o rachunkowości, gdzie można przeczytać również, że środki trwałe, a także wartości prawne i niematerialne są wyceniane według cen nabycia lub wartości przeszacowanej oraz kosztów wytworzenia, które zostają pomniejszone o odpisy umorzeniowe lub z tytułu utraty wartości. W tym przypadku warto mieć na uwadze, że wyceny inwestycji krótkoterminowych są dokonywane po wartość rynkowej ceny w zależności od tego, która z nich jest niższa, albo skorygowana cena nabycia. 

 

Z kolei środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, a jednocześnie pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.


Wycena aktywów wyrażonych w walutach obcych

Wycenę aktywów wyrażonych w walutach obcych są nieco inaczej rozliczane, ponieważ dokonuje się ich nie rzadziej niż na dzień bilansowy i w tym przypadku warto nadmienić, że poszczególne składniki tych aktywów są wyceniane przez Narodowy Bank Polski po obowiązującym kursie, który zostaje ogłoszony na dany dzień.

 


Wycena środków trwałych

Jeżeli chodzi o wycenę środków trwałych to wartość początkową stanowi cena nabycia lub wytworzenia środka trwałego, która oznacza cenę zakupu składnika aktywów. To kwota, która jest należna sprzedającemu bez podlegających odliczeniu podatków, a także powiększona o koszty bezpośrednio związane z przystosowaniem składnika aktywów oraz jego zakupem do stanu zdatnego do używania. Ponadto warto mieć na uwadze, że wartość początkowa zostaje powiększona przez koszty związane z ulepszeniem danego środka, jego modernizacji, rekonstrukcji, bądź przebudowy.

 

W celu uzyskania profesjonalnej wyceny firmy warto skorzystać z usług Instytutu Ekspertyz Ekonomicznych, co gwarantuje najwyższą jakość, opartą na wieloletnim doświadczeniu i fachowej wiedzy.

 


Czym są utracone korzyści i jak je oszacować?

Utracone korzyści to nic innego jak wielkość szkody, którą porównuje się z rzeczywistym stanem majątkowym poszkodowanego po wystąpieniu zdarzenia, czyli stanowią one utracony możliwy zysk, który byłby w stanie osiągnąć poszkodowany, gdyby szkoda nie została wyrządzona.

 

Wysokość szkody ustala się po ustaleniu istnienia jej i dokonuje za pomocą metody różnicowej, która stwierdza różnice pomiędzy rzeczywistym stanem majątku w chwili dokonania ustalenia a stanem czysto teoretycznym, który istniałby, gdyby do takiego zdarzenia nie doszło.


Metoda DCF – na czym polega?

Metoda DCF czy zarządzanie wartością firmy to ważne pojęcia w finansach korporacyjnych. Odnoszą się one do metod, które pozwalają przedsiębiorcom ocenić wartość biznesu, a przy okazji dążyć do jej maksymalizacji. Odpowiednie wykorzystanie tych narzędzi może przynieść wiele korzyści wszystkim zainteresowanym stronom.


Metoda DCF – najważniejsze informacje o wycenie

Wycena wartości firmy jest nieodłącznym elementem w działalności finansowej i strategicznej firm, pozwalając przedsiębiorcom na podejmowanie decyzji o wymiarze strategicznym. Jednym z głównych narzędzi wykorzystywanych w procesie wyceny jest wycena DCF, czyli metoda dyskontowanych przepływów pieniężnych. Podejście to umożliwia obiektywną ocenę wartości przedsiębiorstwa, uwzględniając przyszłe przepływy pieniężne (wpływy minus wydatki) generowane przez firmę. Poniżej omówimy, jak działa metoda DCF i jakie są jej zastosowania.


Wycena DCF – czym jest i jak ją wykorzystać?

Metoda DCF to narzędzie do wyceny wartości biznesu, które opiera się na przyszłych pieniężnych wpływach generowanych przez firmę. Służy ona do ustalenia prawdziwej wartości firmy na podstawie prognozowanych przychodów oraz wydatków, tzn. zysku netto.

 

Sama wycena DCF składa się z kilku etapów:

 • Prognozowanie przepływów pieniężnych – najpierw należy oszacować, ile pieniędzy firma będzie prawdopodobnie generować w przyszłości. Chodzi tu o przepływy rozumiane jako różnica między dochodami i wydatkami;
 • Wybór stopy dyskontowej – następnie trzeba dobrać odpowiednią stopę dyskontową, która odzwierciedla ryzyko związane z inwestycją i urealnia wartość przyszłych przepływów. Im większe ryzyko, tym wyższa stopa dyskontowa, czyli mniejsza wartość przyszłych przepływów pieniężnych;
 • Określenie wartości firmy – wartość przyszłych przepływów urealnionych stopą dyskontową stanowi wartość firmy.
 

Tak rozumiana metoda wyceny DCF jest bardzo wszechstronna i może być używana zarówno do wyceny całego przedsiębiorstwa, jak i poszczególnych składników majątku czy projektów inwestycyjnych. Jest ona szczególnie przydatna przy podejmowaniu decyzji strategicznych, w tym np. dotyczących fuzji i przejęć.

 


Czym są przepływy pieniężne?

Przepływy pieniężne, znane również jako cash flow, stanowią kluczowy element każdej działalności gospodarczej oraz osobistego zarządzania finansami. Rozumie się przez to strumień środków pieniężnych, które w danym przedziale czasowym wpływają i wypływają z danej firmy. Przepływy pieniężne są istotnym wskaźnikiem sytuacji finansowej firmy, ponieważ pozwalają na śledzenie, jak dobrze lub źle radzi sobie podmiot z zarządzaniem dostępnymi środkami.

 

Przepływy pieniężne mogą być podzielone na trzy główne kategorie, czyli przepływy:

 • operacyjne,
 • inwestycyjne,
 • finansowe.
 

Przepływy operacyjne dotyczą codziennych działań firmy (sprzedaż produktów lub usług, zakup surowców, wypłata wynagrodzeń). Przepływy inwestycyjne dotyczą inwestycji w długoterminowe aktywa (zakup maszyn czy nieruchomości). Z kolei przepływy finansowe obejmują transakcje związane z pozyskiwaniem kapitału i spłatą zobowiązań.


Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa (Value Based Management).

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa (Value Based Management, VBM) to takie podejście, które skupia się na maksymalizacji wartości firmy dla akcjonariuszy. Obejmuje to wiele strategii i narzędzi, które na dłuższą metę mają na celu zwiększenie wartości firmy.


Jak rozumieć wartość przedsiębiorstwa?

Wartość przedsiębiorstwa dotyczy tego, jak dużo firma jest warta na rynku, czyli ile warte jej akcje oraz pozostałe składniki majątku. W przypadku podejścia DCF osiągnięty wynik może się różnić, i to znacząco, od wartości księgowej, ponieważ uwzględnia oczekiwania inwestorów dotyczące przyszłych przepływów pieniężnych. 

 

Wartość przedsiębiorstwa jest dynamiczna i może zmieniać się w zależności od warunków rynkowych (w tym np. poziomu inflacji).

 


Jakie są korzyści wynikające z rosnącej wartości firmy?

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa VBM to działanie, które może przynieść wiele korzyści zarówno właścicielom firm, jak i menedżerom. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich:

 

 • Maksymalizacja wartości dla udziałowców.

Głównym celem VBM jest zwiększenie wartości przedsiębiorstwa, co prowadzi do większych zysków dla udziałowców.

 

 • Poprawa efektywności operacyjnej.

Value Based Management oznacza nacisk na minimalizowanie kosztów, co może prowadzić do większych zysków.

 

 • Lepsze decyzje inwestycyjne.

Dążenie do maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa pomaga podejmować lepiej przemyślane decyzje inwestycyjne, przynoszące długoterminowe korzyści.

 

 • Zwiększenie konkurencyjności.

Firmy, które systematycznie zwiększają swoją wartość, stają się bardziej konkurencyjne na rynku, co może przyciągać inwestorów i klientów.

 

 • Motywacja pracowników.

Pracownicy, widząc, że ich praca przyczynia się do wzrostu wartości przedsiębiorstwa, stają się bardziej zaangażowani i zmotywowani.

 

 

Wycena wartości firmy jest istotnym narzędziem dla przedsiębiorców oraz inwestorów. Pomaga w dokładnym zrozumieniu obecnej sytuacji finansowej firmy oraz jej potencjału wzrostu. To ważne, zwłaszcza przy podejmowaniu decyzji dotyczących fuzji, przejęć, inwestycji i planowania strategii rozwoju.

 

Dzięki precyzyjnej ocenie można uniknąć ryzyka oraz podejść do biznesowych wyzwań z większą świadomością, co z kolei pozwala maksymalizować szanse na osiągnięcie sukcesu.

 

 

Zachęcamy do skorzystania z profesjonalnej wyceny. Aby poznać koszt naszych usług, prosimy o skontaktowanie się pod numerem telefonu +48 577 713 513  lub pod adresem e-mail: biuro@iee.pl.