Szukaj
Close this search box.

Wycena nieruchomości do zachowku

Instytut Ekspertyz Ekonomicznych (IEE) oferuje profesjonalne usługi wyceny nieruchomości do Zachowku. Zatrudniamy doświadczonych ekspertów o wieloletnim doświadczeniu w tej dziedzinie. Nasz zespół oraz wieloletnie doświadczenie daje gwarancje najwyższej jakości!

Wykonanych eskpertyz
+ 0
Zadowolonych Klietów
0
Biegłych
0
Opinii na 5/5
0 %

Bardzo często w skład masy spadkowej wchodzi jedna lub więcej nieruchomości. Kiedy ich właściciel umiera, na mocy sporządzonego testamentu majątek ten jest dzielony między członków rodziny i inne wskazane przez zmarłego osoby.

 

Bywa jednak, że w dokumencie pominięty zostanie ktoś, np. dziecko czy wnuk, które w świetle prawa są uprawnione do dziedziczenia ustawowego. W takiej sytuacji nie zostają z pustymi rękoma, ale mogą ubiegać się o zachowek.

 

Jednak w takiej sytuacji niezbędne okazuje się oszacowanie, jaka część majątku jemu/jej się należy. Wtedy właśnie zatrudnia się rzeczoznawcę majątkowego z Instytutu Ekspertyz Ekonomicznych, który sporządza się operat szacunkowy do zachowku.

 

Skontaktuj się z nami telefonicznie: +48 577 713 513 lub mailowo biuro(@)iee.pl, aby uzyskać szczegółową wycenę usługi.

Masz pytania? Potrzebujesz oferty?
Wypełnij formularz

Wycena nieruchomości do zachowku z Instytutem Ekspertyz Ekonomicznych

Zachowek to zapewnia pewne prawa spadkobiercom ustawowym (najbliższym krewnym) po osobie zmarłej, która sporządziła testament lub dokonała innych działań mających na celu wyłączenie spadkobierców ustawowych z dziedziczenia lub ograniczenie ich udziału w spadku. Zachowek ma na celu zabezpieczenie interesów bliskich krewnych zmarłego i zapobieganie sytuacjom, w których zostaliby całkowicie pozbawieni udziału w spadku.

 

Podstawową zasadą jest to, że spadkobiercy ustawowi mają prawo do zachowku, który stanowi część spadku, jaka byłaby im przysługująca, gdyby nie było testamentu lub innych działań zmierzających do wyłączenia ich z dziedziczenia. Wysokość zachowku zależy od liczby i stopnia pokrewieństwa spadkobiercy ustawowego do zmarłego oraz od wartości spadku. Zachowek może być dochodzony przez spadkobiercę ustawowego w postępowaniu sądowym.

 

Jeżeli zamierzasz ubiegać się swoich praw i ubiegasz się o zachowek, będziesz potrzebować wyceny, ile wart był majątek zmarłego. Był on właścicielem nieruchomości? Dowiedz się, le procent wynosi zachowek od nieruchomości i ile Ci się należy. Zleć przygotowanie operatu szacunkowemu specjalistom z Instytutu Ekspertyz Ekonomicznych!

 

Współpraca z Instytutem Ekspertyz Ekonomicznych cechuje się efektywnością, profesjonalizmem i przestrzeganiem najwyższych standardów.
• Numer kontaktowy: +48 577 713 513
• E-mail: biuro@iee.pl

 

Zapraszamy do kontaktu! Zachęcamy też do umówienia się na spotkanie z naszym przedstawicielem.

01

Zespół ekspertów

Współpraca z zespołem ekspertów ma swoje zalety w postaci stałej dostępności, wysokiej jakości usług z uwagi na specjalizację oraz gwarancję wysokiej kultury organizacyjnej we współpracy z Sądami, Prokuratorami i Policją. 

02

Wycena przed zleceniem

Stawkę za opinię oraz szacowaną ilość godzin określamy bezpłatnie przed podjęciem zlecenia. Gwarantujemy jej dotrzymanie. W przypadku dużej ilości wydruków przed zleceniem ustalamy jak będą rozliczane te koszty (nie zaskakując naszych zleceniodawców opłatami dodatkowymi). 

03

Kadra naukowa

Nasz instytut współpracuje z kadrą naukową na śląsku oraz biegłymi z wieloletnim doświadczeniem. Nie nastawiamy się na opinie szybkie i tanie robione w pośpiechu, tym samym obarczone błędami oraz nie współpracujemy z biegłymi, którzy kiedykolwiek zawiedli nasze zaufanie. Po każdym zleceniu prosimy naszych zleceniodawców o opinię o współpracy z danym biegłym. Kadra naukowa, z którą współpracujemy to najlepsi specjaliści w naszych dziedzinach, posiadający wiedzę merytoryczną i praktyczną.

What People Say About Us

Client Testimonials

Kompendium wiedzy IEE na temat: Wycena nieruchomości do zachowku

Spis treści

Kiedy jest potrzebny operat szacunkowy do zachowku?


Operat szacunkowy zachowku jest oficjalnym dokumentem sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego lub biegłego rewidenta. Ten dokument zawiera szczegółowe informacje dotyczące wyceny nieruchomości oraz innych aktywów, które wchodzą w skład spadku. Wiadomo wówczas, o jaką wysokość zachowku można się realnie ubiegać.


Operat szacunkowy jest niezbędny w procesie ustalania zachowku i może być przedstawiony w sądzie lub urzędzie podatkowym w celu udokumentowania wartości majątku spadkowego.
Zleć nam jego sporządzenie – specjaliści z IEE mają doświadczenie w tym temacie i wiedzą, jak wycenić wartość zachowku (domu, gruntu, mieszkania).

 

Kto wycenia majątek do zachowku?


Proces wyceny majątku do zachowku jest zazwyczaj odpowiedzialnością biegłego rewidenta lub rzeczoznawcy majątkowego. Specjaliści z Instytutu Ekspertyz Ekonomicznych mają niezbędne uprawnienia nadane przez Ministra Rozwoju i Technologii i kompetencje pozwalające na wycenę nieruchomości, która wchodzi w skład spadku.


Rozumiemy też wszystkie aspekty prawne związane z zachowkiem – operat szacunkowy jest zawsze sporządzany w konkretnym celu. Jeśli potrzebujesz go jako dowodu czy argumentu w sprawie o charakterze spadkowym, zadzwoń do nas!


Nasz rzeczoznawca majątkowy dokładnie oszacuje wartość nieruchomości stanowiącej część spadku. Może to być obiekt mieszkalny, użytkowy, gruntowy i każdy inny.

 

Jak wycenić wartość zachowku?

 

Wartość zachowku jest obliczana na podstawie wartości majątku pozostawionego przez spadkodawcę oraz liczby uprawnionych do zachowku.

Oto kilka kroków, które pomogą w dokładnym oszacowaniu wartości zachowku:

  1. Ustalenie, co wchodzi w skład majątku pozostawionego przez zmarłego. W pierwszej kolejności należy dokładnie sporządzić spis wszystkich aktywów, które pozostawił spadkodawca. To obejmuje nieruchomości, samochody, konta bankowe, akcje.
  2. Określenie wartości każdej nieruchomości. Na tym etapie uzasadnione jest zatrudnienie rzeczoznawcy majątkowego z IEE, który starannie wyceni nieruchomości. Określimy jej wartość bazujący na różnych metodach wyceny, takich jak porównawcza, kosztowa, czy dochodowa.
  3. Ustalenie procentu zachowku, jaki Ci się należy. Procent zachowku zależy od liczby uprawnionych do zachowku oraz ich stopnia pokrewieństwa ze spadkodawcą. Przykładowo, dzieci zazwyczaj mają prawo do 50% wartości swojego udziału w spadku.
  4. Obliczenie wartości zachowku. Po dokładnej wycenie nieruchomości i ustaleniu procentu zachowku można obliczyć jego dla każdego uprawnionego. Dowiesz się w ten sposób, co Ci się należy i jakie masz szansę na wygraną.

 

Z uwagi na to, że sprawy o zachowek zazwyczaj nie są proste ani przyjemne, uzasadniona jest współpraca z dobrym prawnikiem. Zatrudnienie doświadczonego rzeczoznawcy majątkowego też jest rekomendowane.

 

Z naszej wiedzy i obserwacji wynika, że większość spraw o zachowek dotyczy nieruchomości. Jeśli chcesz mieć prawo do mieszkania czy udziałów w domu, oszacujemy dla Ciebie ich realną wartość, abyś wypadł wiarygodnie w oczach sądu.

 

Jak wycenić nieruchomość do podatku od spadku?


Wartość nieruchomości do celów podatkowych jest równie ważna jak w przypadku zachowku. Bywa jednak, że różni się od niego i wymaga oddzielnej wyceny i operatu szacunkowego dla Urzędu Skarbowego.

 

Zazwyczaj podatek od spadku jest oparty na rynkowej wartości nieruchomości w chwili śmierci spadkodawcy. Mogą występować jednak wyjątki od tej reguły. Nie narażaj się na błędy szacunkowe – niewiedza czy zaniedbanie nie są usprawiedliwieniem w rozumieniu przepisów obowiązującego prawa.

 

Zleć nam wycenę nieruchomości do podatku od spadku. My nie działamy intuicyjnie. Opieramy się na przyjętych wartościach, procedurach, analizujemy akty prawne, księgi wieczyste i bazujemy na wielu innych – rzetelnych oraz aktualnych źródłach. 

 

Od jakiej wartości liczy się zachowek?

 

Wysokość wartości nieruchomości, od której liczy się zachowek, w Polsce jest liczona od wartości spadku, a nie od konkretnej wartości nieruchomości. Oznacza to, że wartość zachowku jest obliczana na podstawie całego majątku pozostawionego przez spadkodawcę (w tym dokonanych darowizn i zapisów windykacyjnych), a nie tylko nieruchomości.

 

Ile procent wynosi zachowek od nieruchomości?

 

Procent zachowku od nieruchomości jest regulowany prawnie. W Polsce standardowo  zachowek wynosi:

  • 1/2 wartości udziału, która przysługiwałaby ustawowo danej osobie po zmarłym lub
  • 2/3 wartości udziału (dotyczy osób niepełnosprawnych)

 

Wycena darowizny do zachowku

 

W przypadku, gdy spadkodawca dokonał darowizny pewnej nieruchomości przed swoją śmiercią, darowizna ta może być uwzględniona przy obliczaniu zachowku. Wartość darowizny jest również brana pod uwagę i może zmniejszyć wartość zachowku, jeśli przekracza określony limit zwolniony od podatku.

 

Znaczenie rzetelnej wyceny w sprawach o zachowek

 

Wycena nieruchomości do zachowku jest bardzo potrzebna. Choć ustawowo zachowek może Ci się należeć, to jednak przepisy prawne (art. 9971 K.c.) pozwalają osobie uprawnionej do wypłacenia zachowku ubieganie się o odroczenie tego obowiązku, rozłożenie go na raty lub obniżenie.

 

Nie chcesz zostać z niczym po śmierci osoby, po której ustawowo powinieneś dziedziczyć swoją część majątku? Zadbaj o odpowiednie przygotowanie się do sprawy i zleć wycenę nieruchomości do zachowku wraz z operatem szacunkowym Instytutowi Ekspertyz Ekonomicznych.

 

Gwarantujemy dokładne oszacowanie wartości nieruchomości wchodzącej w masę spadkową oraz przygotujemy dla Ciebie kompletny operat szacunkowy, który przedstawisz prawnikowi lub w sądzie.

 

Zachęcamy do skorzystania z szybkiej wyceny naszych usług. Aby poznać koszt naszych usług, prosimy o skontaktowanie się pod numerem telefonu +48 577 713 513 lub pod adresem e-mail: biuro@iee.pl.