Szukaj
Close this search box.

Biznesplan

Instytut Ekspertyz Ekonomicznych (IEE) oferuje kompleksowe usługi w zakresie przygotowania Biznesplanu. Nasz zespół ekspertów oraz wieloletnie doświadczenie daje gwarancje najwyższej jakości!

Wykonanych eskpertyz
+ 0
Zadowolonych Klietów
0
Biegłych
0
Opinii na 5/5
0 %

Chcesz otworzyć własny biznes i wiesz już, że podstawą jest biznesplan, w którym zawrzesz konkretny plan na rozwój firmy krok po kroku? Zastanawiasz się, co powinno się znaleźć w takim dokumencie? W poniższym artykule znajdziesz wszystkie niezbędne szczegóły na ten temat, m.in. wskazówki, jak przeprowadzić niezbędne analizy, które składają się na biznesplan.

 

Jeżeli zależy Ci na profesjonalnym biznesplanie, który maksymalnie ułatwi realizację poszczególnych celów, skorzystaj ze wsparcia ekspertów z Instytutu Ekspertyz Ekonomicznych. Od lat wspieramy przedsiębiorców, którzy strategicznie rozwijają swój biznes, zaczynając od mocnego fundamentu, jakim jest przemyślany biznesplan.

 

Skontaktuj się z nami telefonicznie: +48 577 713 513 lub mailowo biuro(@)iee.pl, aby uzyskać szczegółową wycenę usługi.

Masz pytania? Potrzebujesz oferty?
Wypełnij formularz

Biznes Plan z Instytutem Ekspertyz Ekonomicznych

Najkrócej mówiąc, biznesplan to dokument, w którym opisuje się strategię działania firmy, a szczególnie cele biznesowe i działania, które mają prowadzić do ich realizacji. Może dotyczyć planu powstania i rozwoju nowego przedsiębiorstwa, ale również istniejącej firmy, która chce sprawdzić się w nowym obszarze. Jednym z ważnych elementów tego dokumentu są prognozy finansowe.

 

Co powinno znaleźć się w biznesplanie? W skrócie: odpowiedzi na najważniejsze pytania związane z założeniem firmy – przykładowe znajdziesz poniżej. Podstawowe elementy takiego dokumentu to:

 

 • ogólny obraz firmy (czym będzie zajmować się Twoja firma?),
 • określenie źródła dochodu (jaką usługę lub jaki produkt będziesz sprzedawać?),
 • nazwa i dokładny opis grupy docelowej (kto będzie Twoim klientem?),
 • plan sprzedaży (ile i w jakim czasie musisz sprzedać, żeby firma mogła się utrzymać?),
 • analiza rynku (kto jest Twoją konkurencją?),
 • określenie potencjału współpracy biznesowej (jakich partnerów, dostawców potrzebujesz, żeby rozwijać firmę?),
 • obliczenie kosztów (ile będą wynosić Twoje koszty stałe i zmienne?),
 • wskazanie źródła finansowania (skąd weźmiesz pieniądze na start?),
 • analiza kompetencji (czy masz wystarczające kwalifikacje i jaki jest koszt ich ewentualnego zdobycia/rozwoju?),
 • analiza SWOT (m.in. jakie są przewagi konkurencyjne firmy?),
 • harmonogram realizacji (w jakim czasie będziesz realizować poszczególne cele biznesplanu?),
 • projekcje finansowe (m.in. jaka jest płynność i rentowność firmy?).

 

Chociaż wszystkie powyższe elementy są bardzo istotne, warto zaznaczyć, że szczególne znaczenie ma analiza rynku – konkurencji i odbiorców. Przygotowując biznesplan, na ten etap przeznacz najwięcej czasu, ponieważ od wyników tej analizy zależy zasadność wyboru konkretnej branży i sposoby prowadzenia firmy.

 

Współpraca z Instytutem Ekspertyz Ekonomicznych cechuje się efektywnością, profesjonalizmem i przestrzeganiem najwyższych standardów.
• Numer kontaktowy: +48 577 713 513
• E-mail: biuro@iee.pl

 

Zapraszamy do kontaktu! Zachęcamy też do umówienia się na spotkanie z naszym przedstawicielem.

01

Zespół ekspertów

Współpraca z zespołem ekspertów ma swoje zalety w postaci stałej dostępności, wysokiej jakości usług z uwagi na specjalizację oraz gwarancję wysokiej kultury organizacyjnej we współpracy z Sądami, Prokuratorami i Policją. 

02

Wycena przed zleceniem

Stawkę za opinię oraz szacowaną ilość godzin określamy bezpłatnie przed podjęciem zlecenia. Gwarantujemy jej dotrzymanie. W przypadku dużej ilości wydruków przed zleceniem ustalamy jak będą rozliczane te koszty (nie zaskakując naszych zleceniodawców opłatami dodatkowymi). 

03

Kadra naukowa

Nasz instytut współpracuje z kadrą naukową na śląsku oraz biegłymi z wieloletnim doświadczeniem. Nie nastawiamy się na opinie szybkie i tanie robione w pośpiechu, tym samym obarczone błędami oraz nie współpracujemy z biegłymi, którzy kiedykolwiek zawiedli nasze zaufanie. Po każdym zleceniu prosimy naszych zleceniodawców o opinię o współpracy z danym biegłym. Kadra naukowa, z którą współpracujemy to najlepsi specjaliści w naszych dziedzinach, posiadający wiedzę merytoryczną i praktyczną.

What People Say About Us

Client Testimonials

Kompendium wiedzy IEE na temat: Biznes plan

Spis treści

Jaki powinien być biznesplan? Dopilnuj, żeby był zwięzły, logiczny i wyczerpujący. Praktyczna wskazówka dotycząca sporządzania tego dokumentu mówi, żeby zawsze przygotowywać go z taką precyzją, jakby miał być dołączony do wniosku składanego w banku. Nawet jeśli nie zamierzasz starać się o kredyt, dopracuj go w każdym szczególe lub zleć profesjonalistom. To fundamenty Twojej firmy.

 

 

W jakim celu tworzy się biznesplan?

Jak każdy dokument strategiczny, biznesplan ma swoich konkretnych  odbiorców. To bardzo ważne, żeby wiedzieć, po co przygotowuje się biznesplan i kto będzie miał do niego wgląd. Dlaczego? Może mieć to wpływ na strukturę i poziom szczegółowości tego dokumentu.

 

Najważniejsi odbiorcy biznesplanu to:

 

 • przedsiębiorca – dokument pozwala zweryfikować, czy plan na biznes ma wystarczający potencjał, oraz określić kroki do realizacji poszczególnych celów,
 • instytucje zewnętrzne – jeżeli przedsiębiorca wnioskuje o wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności (np. kredyt w banku, dotacja z urzędu pracy, finansowanie inwestora), biznesplan jest jednym z dokumentów, na podstawie których zostanie podjęta decyzja. 

 

Biznesplan – jakie daje korzyści?

Pomysł na biznes to często za mało, żeby odnieść sukces. Potrzebne są odpowiedzi na najważniejsze pytania i konkretny plan, bez którego otwieranie firmy jest bardzo ryzykowne. Z tego powodu biznesplan jest jednym z pierwszych kroków, które warto wykonać, zanim rozpocznie się dalsze działania.

 

Z punktu widzenia przedsiębiorcy biznesplan ma wiele korzyści. Ten dokument pozwoli Ci, m.in.:

 

 • sprawdzić, czy Twój pomysł na biznes ma realną szansę na odniesienie sukcesu,
 • ustalić, czego oczekujesz od prowadzenia firmy,
 • jakie są Twoje cele biznesowe i co musisz zrobić, żeby po kolei je realizować,
 • szybko reagować, jeśli zauważysz, że nie wszystko idzie zgodnie z planem (np. obecne wyniki finansowe nie pozwolą na utrzymanie się firmy w przyszłości).

 

O biznesplanie mówi się, że jest mapą albo drogowskazem, które prowadzą przedsiębiorcę przez poszczególne etapy rozwoju firmy. Takie rozumienie tego dokumentu, zakłada, że niezbędnym etapem jest określenie konkretnych celów, do których zmierza każde przedsiębiorstwo. 

 

Jak mądrze wyznaczać cele biznesowe? W tym przypadku sprawdzi się uniwersalna metoda SMART. Z powodzeniem wykorzystasz ją podczas samodzielnej pracy nad biznesplanem lub przygotowując się do rozmowy z ekspertem, który wesprze Cię w tym zakresie. 

 

 

Metoda SMART a biznesplan

Koncepcja SMART ułatwia wyznaczanie i formułowanie celów. Sprawdza się w każdej sytuacji, w której zależy nam na osiąganiu założeń i odpowiedniej motywacji do działania. Jest szczególnie przydatnym narzędziem, jeśli chcesz tworzyć skuteczny plan działania. Każdy cel to jednocześnie siła napędowa dla przedsiębiorcy, który rozwija swój biznes.

 

Na czym polega metoda SMART? Jej nazwa to akronim słów w języku angielskim, z których każde odpowiada za ważny obszar w wyznaczaniu celu:

 

 • S jak sprecyzowany (specific)

 

W kontekście biznesplanu ważne, żeby cele i działania były maksymalnie konkretne. „Prowadzenie i rozwijanie firmy” to zdecydowanie za mało. Na tym etapie skup się na najważniejszych obszarach biznesu, np. dochodach, projektach, klientach, usługach, szkoleniach czy pracownikach. 

 

 • M jak mierzalny (measurable)

 

Dobry cel można łatwo zmierzyć. Jeśli myślisz o oczekiwanych/ satysfakcjonujących dochodach, podaj kwotę, a jeśli o pozyskanych klientach, ustal konkretną liczbę. To ułatwi Ci w przyszłości szybką rewizję tego, czy firma rozwija się tak, jak chcesz.

 

 • A jak atrakcyjny (attractive)

 

W realizację każdego celu jest wpisana potrzeba motywacji. Postaraj się tak doprecyzować cel, żeby samoistnie zachęcał Cię do dalszych działań. Przykład? „Zapiszę się na szkolenie, żeby świadczyć jeszcze lepsze usługi i przyciągać więcej zadowolonych klientów”.

 

 • R jak realistyczny (realistic)

              

Postaw poprzeczkę wysoko, żeby czuć satysfakcję z tego, co robisz. Jednocześnie upewnij się, że wyznaczane cele są możliwe do zrealizowania w konkretnym wymiarze i czasie.

 

 • T jak terminowy, określony w czasie (time–based)

 

Każdy cel musi mieć ramy czasowe, które ułatwią kontrolę nad tym, czy zmierzasz w dobrą stronę. W przypadku biznesu sprawdzają się cykle kwartału/półrocza/roku.

 

Przykład celu biznesowego wyznaczonego zgodnie z metodą SMART: „W pierwszym kwartale tego roku pozyskam 3 nowych klientów, a część dochodu przeznaczę na rozwój moich kompetencji”. Zadbaj, aby Twój biznesplan miał tak skonkretyzowane cele biznesowe.

 

Analiza SWOT – jak ją wykorzystać w biznesplanie?

Technika analityczna metodą SWOT służy do wewnętrznej analizy przedsiębiorstwa. Początkowo firmy sięgały po nią w związku z wnioskowaniem o kredyt i biznesplanem. Dziś jej zastosowanie w biznesie jest uniwersalne. Analiza SWOT może dotyczyć zarówno nowego planu strategicznego czy inwestycji, jak i konkretnego projektu. 

Skąd taka popularność tej techniki i na jakie pytania odpowiada? Analiza SWOT polega na zidentyfikowaniu i opisaniu czynników, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa. Schemat klasyfikacji jest prosty: uwzględnia czynniki zewnętrzne/wewnętrzne oraz pozytywne/negatywne. Ich nałożenie na siebie daje przedsiębiorcy 4 kategorie czynników, które powinien przeanalizować.

Sama nazwa tej analizy pochodzi od angielskich słów i oznacza kolejno: 

 

 • S – mocne strony (strengths)

Warto zrozumieć, co w firmie działa bez zarzutu i te sprawdzone techniki przenosić na inne obszary działania. Analiza tych czynników może opierać się na porównaniu z konkurencją.

Analiza SWOT jako mocne strony firmy może wskazać, np.: dobre opinie, doświadczoną kadrę, innowacyjność, pozycję lidera na rynku.

 

 • W – słabe strony (weaknesses)

To negatywne czynniki pochodzące z wnętrza firmy, które będą hamować jej rozwój. Celem jest ich wyeliminowanie. 

Przykładowe słabe strony to: niewystarczająca infrastruktura, niska rentowność, braki w kadrze, zbyt wąska linia produktów.

 

 • O – szanse otoczenia (opportunities)

Uwarunkowania zewnętrzne, które, jeśli zostaną umiejętnie wykorzystane, mogą przeistoczyć się w mocne strony firmy.

Analiza SWOT może wskazać, że wśród szans otoczenia znajdują się, m.in.: autorskie rozwiązania/produkty, do których konkurencja nie ma dostępu, trendy, pomysł na działania marketingowe.

 

 • T – zagrożenia (threats)

              

Chociaż na zewnętrzne negatywne czynniki firma nie ma wpływu, może ustalić strategię środków zapobiegawczych. Te czynniki obecnie nie paraliżują działania firmy, ale mogą negatywnie wpływać na jej rozwój w przyszłości. 

 

Zagrożeniami dla firmy mogą być, m.in.: konkurencja, nagłe zmiany gospodarcze na świecie, wzrost cen surowców.

 

Gotowy biznesplan – czy warto? 

Jeśli myślisz o założeniu firmy, ale zależy Ci na czasie lub chcesz skrócić ten strategiczny etap, może pojawić się myśl, żeby wybrać gotowy biznesplan. Taki dokument może stanowić źródło inspiracji, szczególnie dla osób, które nie miały wcześniej kontaktu z dokumentami tego typu. Gotowy szablon z propozycją struktury i gotowych treści (czasami elementami strategii marketingowej) znajdziesz w internecie. 

 

Czy można pobrać gotowy biznesplan i bez żadnych zmian przyjąć za podstawę własnego działania lub dołączyć do wniosku o dofinansowanie? Zdecydowanie nie. Konieczna jest wnikliwa analiza indywidualnej sytuacji firmy, szczególnie pod kątem analizy rynkowej. Nawet jeśli pewne elementy będą zbieżne, taki dokument nie uwzględni specyfiki branży, grupy docelowej czy wymagań Twojego przedsiębiorstwa. Chociaż możesz zaoszczędzić w ten sposób sporo czasu, jednocześnie pomijasz bardzo ważny etap, od którego zależy powodzenie firmy.

 

Gotowy biznesplan nie będzie również wystarczający, jeśli chodzi o wnioski o dofinansowanie składane np. w Urzędzie Pracy. W takim przypadku sprawdź, czy konkretna instytucja ma swój własny wzór, zgodnie z którym należy przeprowadzić indywidualne analizy.

 

Jeśli zależy Ci na tym, żeby Twój biznesplan był przygotowany rzetelnie i zwiększył swoją skuteczność pod kątem uzyskania finansowania, nie ryzykuj i skontaktuj się z nami.

 

 

Biznesplan firmy usługowej

Planujesz otworzyć biznes, który będziesz opierał się na świadczeniu usług? Biznesplan firmy usługowej wymaga wnikliwej analizy rynku i doświadczenia w zakresie prognoz finansowych. W Instytucie Ekspertyz Finansowych od lat wspieramy przedsiębiorców w tym zakresie, ułatwiając im np. połączenie wiedzy na temat grupy docelowej i segmentacji klientów z planem sprzedaży.

 

Zleć nam biznesplan firmy usługowej i miej pewność, że Twoja firma ma mocne fundamenty strategiczne, dzięki którym będzie się rozwijać i mnożyć zyski zgodnie z planem. Jeżeli do założenia firmy potrzebujesz finansowania w formie dotacji, pomożemy przeprowadzić analizy i przygotować dokument, który zwiększy szansę na pozytywną odpowiedź.

 

Biznesplan – salon kosmetyczny

Planujesz działać w branży beauty i otworzyć własny lokal? Przygotuj biznesplan. Salon kosmetyczny powinien mieć dobrze określoną grupę docelową. Tego typu firma działa lokalnie, co znaczy, że analiza konkurencji i nasycenia rynku to dla przyszłego przedsiębiorcy decydujący czynnik.

 

Jeśli przygotowujesz się do założenia działalności i otwarcia nowego salonu, możesz ubiegać się o dofinansowanie. Oprócz ewentualnego remontu czy wynajmu lokalu ważne jest zaopatrzenie w kosmetyki, meble czy sprzęt zabiegowy. Plan finansowy, wraz z dokładnie rozpisanymi kosztami – bez tego nie powstanie przemyślany biznesplan. Salon kosmetyczny, podobnie jak każda firma z branży beauty, wymaga umiejętności szybkiego dostosowywania się do trendów i zmian na rynku. Pozwól nam wesprzeć Cię w przygotowaniu dokumentu strategicznego, który to ułatwi.

 

 

Biznesplan – cukiernia

Chcesz otworzyć własną cukiernię i w związku z tym przygotowujesz się do wnioskowania o dotację, np. na remont lokalu czy zakup sprzętu? Zastanawiasz się, co uwzględnić w analizach strategicznych i jak powinien wyglądać taki biznesplan? Cukiernia, jako przedsięwzięcie, to specyficzny rodzaj biznesu z racji na dynamikę zmian i dużą konkurencyjność branży usług gastronomicznych.

 

Podobnie jest w przypadku rozwoju istniejącego biznesu tego typu. Otwarcie nowego punktu czy poszerzenie usług to również działania, których podstawą powinien być odpowiednio przygotowany biznesplan. Cukiernia, jako firma, która się rozwija, wymaga dokładnych projekcji ekonomiczno-finansowych, najlepiej z wykorzystaniem elementów analizy wskaźnikowej.

 

Instytut Ekspertyz Ekonomicznych ma doświadczenie w przygotowywaniu biznesplanów dla przedsiębiorców działających w branży usług gastronomicznych. Skontaktuj się z nami i skorzystaj z naszego wsparcia.

 

 

Biznesplan – firma transportowa

Masz firmę transportową i chcesz wnioskować do banku o kredyt, który wykorzystasz na rozwój firmy? Warto wiedzieć, na czym się skupić i jak w tym przypadku ma wyglądać biznesplan. Firma transportowa, która działa i generuje zyski, ma już bazę klientów. Dokładna analiza rynku nie jest w tym przypadku konieczna. O wiele ważniejsze są prognozy finansowe, w które wpisuje się ocena przepływów pieniężnych.

 

Dokument strategiczny tego typu może być przez bank traktowany nieobligatoryjnie. Czy warto zatem przygotowywać biznesplan? Firma transportowa to rodzaj podmiotu, który z założenia będzie wnioskował o uzyskanie wyższych kwot finansowania. Biznesplan to dodatkowe źródło informacji. Profesjonalne przygotowanie takiego dokumentu może pozytywnie wpłynąć na wynik decyzji.

 

Jeśli masz firmę transportową i przygotowujesz się do złożenia takiego wniosku, zachęcamy do skorzystania z usług naszej firmy. Przygotujemy dla Ciebie analizy finansowe, które upewnią Cię w decyzji o kierunku rozwoju firmy i ułatwią dalsze działanie. 

 

 

Biznesplan – sklep internetowy

E-commerce rozkwita. Jeśli masz pomysł na własny biznes oparty na sprzedaży online, zacznij od początku i postaw na przemyślany biznesplan. Sklep internetowy, jak każda firma, potrzebuje analizy mocnych i słabych stron oraz określenia dokładnych potrzeb finansowych.

 

W jaki sposób wykorzystasz taki biznesplan? Sklep internetowy oznacza koszty. Jeśli nie masz wystarczającego wkładu własnego, możesz wnioskować do instytucji zewnętrznych o przyznanie wnioskowania. W przypadku założenia działalności gospodarczej, zwróć się o wsparcie do Powiatowego Urzędu Pracy. Możesz również rozważyć finansowanie z funduszy europejskich.

 

W obu przypadkach profesjonalnie przygotowany biznesplan, wraz z dokładnymi analizami, może ułatwić pozytywne rozpatrzenie Twojego  wniosku. 

 

Zależy Ci na rzetelnie przygotowanym biznesplanie? Wiesz, że prognozy finansowe to ważny element tego dokumentu i nie chcesz ryzykować błędów lub utraty dofinansowania, którego potrzebujesz? Skontaktuj się z nami i zleć nam wykonanie biznesplanu dla Twojej firmy.


Zachęcamy do skorzystania z profesjonalnej wyceny. Aby poznać koszt naszych usług, prosimy o skontaktowanie się pod numerem telefonu +48 577 713 513 lub pod adresem e-mail: biuro@iee.pl.