Szukaj
Close this search box.

Analizy finansowe

Zapraszamy do współpracy osoby prywatne, firmy i instytucje – banki, sądy, urzędy, organizacje, przedsiębiorstwa oraz innych, potrzebujących profesjonalnych usług z zakresu analizy  finansowej. Gwarantujemy najwyższą jakość usług, opierając się na wysokich kompetencjach naszych ekspertów i kilkunastoletnim doświadczeniu

Wykonanych eskpertyz
+ 0
Zadowolonych Klietów
0
Biegłych
0
Opinii na 5/5
0 %

Chcesz ocenić kondycję finansową swojej firmy? Zależy Ci na optymalizacji kosztów, określeniu celów finansowych lub dokumentacji potrzebnej do wnioskowania o kredyt?


Dowiedz się, czym jest analiza finansowa i na jakich wskaźnikach się opiera, a następnie skorzystaj z wieloletniego doświadczenie naszych ekspertów z Instytutu Ekspertyz Ekonomicznych.

 

Skontaktuj się z nami telefonicznie: +48 577 713 513 lub mailowo biuro(@)iee.pl, aby uzyskać szczegółową wycenę usługi.

Masz pytania? Potrzebujesz oferty?
Wypełnij formularz

Analiza finansowa z Instytutem Ekspertyz Ekonomicznych

Żeby lepiej zrozumieć, czym jest analiza finansowa przedsiębiorstwa, zacznijmy od podstawowej zasady dotyczącej funkcjonowania przedsiębiorstwa. Właściwe zarządzanie firmą generuje satysfakcjonujące zyski – sprawia, że firma idzie do przodu, a ryzyko finansowe utrzymuje się na akceptowalnym poziomie. Natomiast niewłaściwe zarządzanie generuje zyski, które nie umożliwiają jej rozwoju, lub powoduje straty.


Analiza finansowa przedsiębiorstwa polega na wnikliwym przebadaniu procesów finansowych, które zachodzą w firmie. To narzędzie, które pozwala jednoznacznie ocenić kondycję finansową firmy i powiązać ją z jednym z powyższych scenariuszy. Najważniejszym pytaniem stawianym podczas analizy jest wpływ zjawisk finansowych na efektywność firmy.


Korzyści z analizy finansowej przedsiębiorstwa

Już wiesz, że wnioski z analizy finansowej ułatwiają podejmowanie decyzji biznesowych zarówno krótko-, jak i długoterminowych. Oznacza to, że znajomość kondycji finansowej ułatwia zarządzanie firmą „tu i teraz” na zasadzie bieżących ustaleń, ale również planowanie strategii rozwoju firmy. Co dokładnie daje tak szczegółowy wgląd w sytuację finansową firmy?


Analiza finansowa przedsiębiorstwa pozwala odpowiedzieć na szereg pytań, m.in.:
● jaka jest rentowność firmy,
● czy obecne podejmowanie inwestycji jest opłacalne,
● czy obecne procesy finansowe są racjonalne z punktu widzenia działalności firmy,
● jakie działania przynoszą największe zyski,
● jakie działania powodują straty lub zadłużenia,
● które sektory/produkty/usługi/ warto skalować, a które nie.


Współpraca z Instytutem Ekspertyz Ekonomicznych cechuje się efektywnością, profesjonalizmem i przestrzeganiem najwyższych standardów.
• Numer kontaktowy: +48 577 713 513
• E-mail: biuro@iee.pl


Zapraszamy do kontaktu! Zachęcamy też do umówienia się na spotkanie z naszym przedstawicielem.

01

Zespół ekspertów

Współpraca z zespołem ekspertów ma swoje zalety w postaci stałej dostępności, wysokiej jakości usług z uwagi na specjalizację oraz gwarancję wysokiej kultury organizacyjnej we współpracy z Sądami, Prokuratorami i Policją. 

02

Wycena przed zleceniem

Stawkę za opinię oraz szacowaną ilość godzin określamy bezpłatnie przed podjęciem zlecenia. Gwarantujemy jej dotrzymanie. W przypadku dużej ilości wydruków przed zleceniem ustalamy jak będą rozliczane te koszty (nie zaskakując naszych zleceniodawców opłatami dodatkowymi). 

03

Kadra naukowa

Nasz instytut współpracuje z kadrą naukową na śląsku oraz biegłymi z wieloletnim doświadczeniem. Nie nastawiamy się na opinie szybkie i tanie robione w pośpiechu, tym samym obarczone błędami oraz nie współpracujemy z biegłymi, którzy kiedykolwiek zawiedli nasze zaufanie. Po każdym zleceniu prosimy naszych zleceniodawców o opinię o współpracy z danym biegłym. Kadra naukowa, z którą współpracujemy to najlepsi specjaliści w naszych dziedzinach, posiadający wiedzę merytoryczną i praktyczną.

What People Say About Us

Client Testimonials

Kompendium wiedzy IEE na temat: Analiza finansowa

Spis treści

Kto jest odbiorcą analizy finansowej przedsiębiorstwa?

To pytanie można zadać inaczej: komu i po co jest potrzebna analiza finansowa przedsiębiorstwa? Możemy wskazać trzy podstawowe grupy podmiotów zainteresowanych takim dokumentem:    

 • zarządzający przedsiębiorstwem – wnioski z analizy finansowej są cennym źródłem informacji dla właściciela firmy. Dokładna wiedza na temat rentowności, płynności finansowej czy zadłużenia jest niezbędna do tego, żeby podejmować trafne decyzje biznesowe. Na przykład dotyczące tego, jak rozwijać firmę. Inaczej przypomina to strzelanie w ciemno.
 • kontrahenci handlowi, inwestorzy – czyli podmioty zewnętrzne, które chcą sprawdzić wiarygodność partnera biznesowego, zanim podejmą z nim współpracę. Obecny stan gospodarki finansowej firmy ułatwia decyzje związane z planowaniem inwestycji w przyszłości. W biznesie, i nie tylko, nikt nie lubi kupować kota w worku.
 • banki lub inne instytucje finansowe, u których firma wnioskuje o kredyt – jeżeli planujesz wnioskowanie o pożyczkę, przygotuj się na pytanie o wypłacalność firmy, a dokładniej prośbę o dostarczenie sprawozdań finansowych. Na ich podstawie instytucja finansowa przygotuje analizę finansową Twojej firmy – od wniosków wynikających z tego dokumentu zależy zielone światło na udzielenie kredytu.

Jak widzisz, analiza finansowa przedsiębiorstwa to dokument o szerokim zastosowaniu – w kręgu osób zainteresowanych znajdują się zarówno podmioty wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Pamiętaj jednak, że każda z opisanych powyżej stron będzie kładła nacisk na nieco inne aspekty finansowej kondycji firmy.


Analiza finansowa spółki         

Znasz już cel i korzyści płynące z analizy finansowej. Jak to wygląda w przypadku różnych form prowadzenia działalności? Od strony formalnej analiza finansowa spółki, bez względu na rodzaj, nie różni się niczym od analizy jednoosobowej działalności gospodarczej.

W każdym przypadku najważniejsza jest dokumentacja, na podstawie której powstanie analiza. Bez względu na to, czy chcesz przeanalizować wskaźniki samodzielnie, czy zlecić badanie specjalistom z zewnątrz, przygotuj odpowiednie źródła.


Analiza finansowa spółki
opiera się na danych finansowych zawartych w:

 • bilansie,
 • rachunku zysków i strat,
 • rachunku przepływów pieniężnych,
 • księgi przychodów i rozchodów,
 • dokumentach założycielskich.


Jakie są wskaźniki finansowe?

Metod oceny finansowej przedsiębiorstw jest kilka. Najczęściej wybierana jest metoda wskaźnikowa, która odnosi się do kluczowych płaszczyzn działania firmy. Jakie są wskaźniki finansowe i co pozwalają ocenić? Podstawowe grupy wskaźników to:


WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI (RENTOWNOŚCI)

Określają stosunek zysku do przychodu i w szybki sposób pozwalają ocenić, czy działania sprzedażowe, które prowadzi firma, są efektywne. Inaczej mówiąc, to pytanie o opłacalność działań. Jeżeli przedsiębiorstwo generuje straty, jego sytuacja finansowa pod kątem efektywności, powinna być przeprowadzona wyjątkowo wnikliwie.

Pomogą w tym wskaźniki rentowności, m.in.:

 • wskaźnik pokrycia straty z lat ubiegłych zyskiem bieżącym,
 • wskaźnik pokrycia straty funduszami własnymi,
 • wskaźnik poziomu kosztów,
 • wskaźnik rentowności sprzedaży (ROS),
 • wskaźnik rentowności aktywów (ROA),
 • wskaźnik rentowności funduszy własnych (ROE).


WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI

Płynność finansowa to nic innego jak zdolność firmy do bieżącego regulowania swoich zobowiązań, m.in. opłacania faktur wystawionych przez kontrahentów czy wypłacenie wynagrodzeń swoim pracownikom. Jak łatwo się domyślić, firmie bez płynności finansowej grozi niewypłacalność.

Płynność finansowa firmy jest określana za pomocą określonych wskaźników: 

 • wskaźnik płynności bieżącej,
 • wskaźnik szybkiej płynności,
 • wskaźnik płynności natychmiastowej.

Płynność finansowa to rozległe zagadnienie, dlatego omówimy je szerzej w dalszej części artykułu.


WSKAŹNIKI AKTYWNOŚCI

Grupa tych wskaźników bywa również nazywana wskaźnikami rotacji lub obrotowości. Dlaczego? Odnoszą się bowiem do tego, jak firma zarządza (czyli obraca) wygenerowanymi zyskami i czy robi to efektywnie.


Jakie są wskaźniki finansowe
, których wzajemny wpływ jest najbardziej widoczny? To właśnie aktywność i płynność finansowa firmy. W dużym uproszczeniu: sposób, w jaki firma rotuje należnościami, zapasami i zobowiązaniami wpływa na to, czy ma płynność finansową.

Wśród wskaźników aktywności znajdują się, m.in.:

 • wskaźnik dni kapitału obrotowego netto w dniach obrotu,
 • wskaźnik cyklu i rotacji należności (w dniach),
 • wskaźnik cyklu i rotacji zapasów (w dniach),
 • wskaźnik cyklu należności (w dniach),
 • wskaźnik nasilenia zobowiązań,
 • wskaźnik cyklu konwersji gotówki.


WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA („WYPŁACALNOŚCI”)

Ta część analizy finansowej odpowie na pytanie o tempo obsługi zobowiązań firmy – zarówno w perspektywie krótko-, jak i długoterminowej. Jakie są wskaźniki finansowe, które odpowiadają na pytanie o zadłużenie przedsiębiorstwa?

To wskaźniki struktury bilansu oraz możliwości obsługi długu, które obejmują, m.in.:

 • wskaźnik zadłużenia ogólnego,
 • wskaźnik pokrycia aktywów funduszami własnymi,
 • wskaźnik zadłużenia długoterminowego,
 • wskaźnik zadłużenia funduszy własnych,
 • wskaźnik pokrycia obsługi długu z wyniku finansowego netto,
 • wskaźnik pokrycia zadłużenia odsetkowego,
 • wskaźnik pokrycia obsługi długu z nadwyżką finansową netto.

Czy każde zadłużenie jest niekorzystne? Nie. Niskie i kontrolowane zadłużenie finansowe umożliwia przedsiębiorstwu prowadzenie tzw. dźwigni finansowej, co może prowadzić do mnożenia zysków. Jeśli rozważasz taką opcję, pamiętaj, że kluczowe jest utrzymywanie zadłużenia na bezpiecznym poziomie.


Płynność finansowa

Czy firma ma szansę na utrzymanie się na rynku? Na to, i wiele innych kwestii, wpływa płynność finansowa. To jednocześnie jeden z podstawowych elementów analizy finansowej oraz mocny wyznacznik wiarygodności. Trudno się temu dziwić. Szybko zmieniający się rynek sprawia, że to niewypłacalność jest jedną z najczęstszych przyczyn upadłości firm.

Jak zaznaczyliśmy wcześniej, płynność finansowa jest złożonym zagadnieniem. W efekcie możesz spotkać się z różnymi definicjami, a co za tym idzie odmiennym podejściem w kwestii oceny przedsiębiorstwa.

Najbardziej popularne ujęcie oznacza, że firma z płynnością finansową jest w stanie pokryć swoje obecne i przyszłe zobowiązania za pomocą środków, które pochodzą z bieżących działań firmy. Kluczem w tym przypadku jest analiza synchronizacji wpływów i wydatków. 

Ocenie i kontroli płynności finansowej służą poszczególne wskaźniki. Ich wspólnym mianownikiem jest zdolność firmy do spłacania zobowiązań, a różni je sposób regulowana tych należności. Wyróżniamy:  


WSKAŹNIK PŁYNNOŚCI NATYCHMIASTOWEJ

Inna nazwa to wskaźnik płynności gotówkowej. Oznacza możliwość firmy do natychmiastowej spłaty wszystkich zobowiązań z posiadanych środków pieniężnych (najbardziej płynne aktywa).

Jeżeli firma ma deficyt w tym zakresie, nie jest to równoznaczne z utratą płynności (przepływ gotówki mogą zapewnić np. należności od kontrahentów).


WSKAŹNIK PŁYNNOŚCI BIEŻĄCEJ

W tej sytuacji pytamy o to, czy firma może pokryć bieżące zobowiązania dzięki upłynnieniu aktywów obrotowych (zapasy, należności i inwestycje krótkoterminowe).

Jeżeli wskaźnik jest za wysoki, może oznaczać, że firma nie inwestuje, a co za tym idzie – nie rozwija się. Zapasy, które nie są odpowiednio wykorzystywane, generują koszty.


WSKAŹNIK SZYBKIEJ/PRZYSPIESZONEJ PŁYNNOŚCI

Ten wskaźnik określa możliwość firmy w regulowaniu bieżących zobowiązań aktywami o wyższym stopniu płynności, ale z pominięciem zapasów (oraz innych aktywów o utrudnionym upłynnieniu, np. produkcji w toku).


Płynność finansowa
to zagadnienie wielowarstwowe, co sprawia, że obliczenie powyższych wskaźników to jedynie pierwszy krok. W następnym musimy skorelować ze sobą powyższe wyniki. Dopiero wtedy otrzymujemy pełny obraz sytuacji finansowej firmy w tym zakresie. 

Przykład: co powie nam wysoki wskaźnik bieżącej płynności, a jednocześnie niski wskaźnik płynności szybkiej? Czas na zmianę strategii dotyczącej ilości zapasów – utrzymywanie nadwyżki to również dodatkowe koszty dla firmy.


Jak obliczyć wskaźniki finansowe? 

Wiesz już, jakie aspekty trzeba wziąć pod uwagę podczas analizy i zastanawiasz się, jak obliczyć wskaźniki finansowe? Każdy z nich ma swój wzór, pod który podstawisz wartości ze swoich sprawozdań finansowych.

Poniżej prezentujemy wzory dla wybranych wskaźników finansowych. Znak „/” oznacza dzielenie, a „*” – mnożenie.

Jeśli chcesz obliczyć wskaźniki efektywności, skorzystaj z następujących wzorów:

 • wskaźnik pokrycia straty z lat ubiegłych za pomocą zysku bieżącego: zysk bieżący / strata z lat ubiegłych * 100%,
 • wskaźnik poziomu kosztów: koszt uzyskania przychodów / przychody ze sprzedaży * 100%,
 • wskaźnik ROS: wynik finansowy / przychody ze sprzedaży * 100%,
 • wskaźnik ROA: wynik finansowy / aktywa ogółem * 100%,
 • wskaźnik ROE: wynik finansowy / kapitały / fundusze własne * 100%.

Wskaźniki aktywności firmy poznasz dzięki poniższym schematom:

 • wskaźnik dni kapitału obrotowego netto w dniach obrotu: przeciętny stan kapitału obrotowego netto / przychody ze sprzedaży * liczba dni badanego okresu,
 • wskaźnik rotacji należności: przychody ze sprzedaży / przeciętny stan należności,
 • wskaźnik cyklu należności: liczba dni badanego okresu / wskaźnik rotacji należności.

Wskaźniki finansowe zadłużenia obliczysz za pomocą:

 • wskaźnika ogólnego zadłużenia: zobowiązania ogółem / aktywa ogółem,
 • wskaźnika pokrycia aktywów funduszami własnymi: fundusze własne / aktywa ogółem,
 • wskaźnika zadłużenia długoterminowego: zobowiązania długoterminowe / fundusze własne.

Jak obliczyć wskaźniki finansowe dla płynności finansowej? Wykorzystaj poniższe wzory: 

 • wskaźnik płynności natychmiastowej: środki pieniężne / zobowiązania krótkoterminowe lub środki płynne / zobowiązania krótkoterminowe,
 • wskaźnik płynności szybkiej: (aktywa obrotowe – zapasy – krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe) / zobowiązania krótkoterminowe,
 • wskaźnik płynności bieżącej: aktywa bieżące / zobowiązania krótkoterminowe.

Nadal nie wiesz, jak obliczyć wskaźniki finansowe? Jako specjaliści z zakresu ekspertyz finansowych przeprowadzimy dla Ciebie profesjonalną analizę finansową. Skontaktuj się z nami .


Analiza ekonomiczno–finansowa 

Każda jak firma jest żywy organizm – składa się z wielu wymiarów i nawzajem uzupełniających się elementów. Specyfika tego podmiotu sprawia, że postawy badawcze mogą być bardzo różne. Zgłębiając temat analiz finansowych, możesz trafić na zagadnienie pokrewne – warto znać między nimi podstawową różnicę.

Mowa o analizie ekonomiczno-finansowej – czym jest? Mówiąc najprościej, analiza ekonomiczno–finansowa zadaje więcej pytań, przyjmuje szerszą perspektywę i pozwala wyciągnąć tym samym bardziej szczegółowe wnioski. Gdy myślimy o zakresie tych narzędzi, analiza finansowa niejako zawiera się w analizie ekonomiczno-finansowej.

Podczas gdy analiza finansowa w centrum stawia zdolność firmy do regulowania zobowiązań, analiza ekonomiczno-finansowa odpowiada na pytania o efektywność zarządzania finansami. Dodatkowo bierze pod uwagę m.in. finansową historię firmy, specyfikę branży czy sytuację ekonomiczną regionu.

Jaki rodzaj analiz wybrać? To zależy od celu analizy oraz problemu, z którym mierzy się firma. Jeżeli nie wiesz, który dokument będzie zawierał cenniejsze wnioski w kontekście zarządzania przedsiębiorstwem, skonsultuj się z nami . Doradzimy Ci najbardziej korzystny zakres analiz i dostarczymy wnioski, których potrzebujesz, żeby jeszcze lepiej zarządzać firmą. 


Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa

W kontekście analizy finansowej przedsiębiorstwa warto przyjąć szerszą perspektywę. Na sytuację finansową firmy wpływa bowiem szereg czynników zewnętrznych (m.in. specyfika branży, poziom konkurencji, inflacja, systemy finansowy i prawny) oraz wewnętrznych (m.in. jakość zarządzania, jakość informacji finansowo-księgowych czy pozycja na rynku). Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa uwzględnia wiele z nich.

Kiedy analizę finansową przedsiębiorstwa zlecić specjaliście? Zawsze wtedy, gdy zależy Ci na rzetelnie przeprowadzonej analizie, a czujesz, że nie wykonasz jej samodzielnie w satysfakcjonujący Cię sposób. Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa nie musi być mocną stroną każdego przedsiębiorcy.

Zazwyczaj jednoosobowa działalność gospodarcza nie wymaga wsparcia eksperta, natomiast nie jest to zasadą. Im więcej projektów, pracowników, procesów finansowych w firmie, tym pomoc analityka okaże się jeszcze cenniejsza. 

Profesjonalna ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa jest szczególnym wyzwaniem, jeżeli dotyczy specyficznej branży lub firmy w szczególnej sytuacji finansowej. W takiej sytuacji wyspecjalizowany analityk może stworzyć dowolny wskaźnik finansowy.

Pamiętaj również, że analiza finansowa firmy to nie tylko przepisanie wartości ze sprawozdań finansowych lub wartości samych wskaźników. Kluczowa jest ich odpowiednia interpretacja, wskazanie ciągów przyczynowo-skutkowych oraz ostrożne porównywanie otrzymanych wyników z ogólnodostępnymi normami.


Chcesz poznać dokładną pozycję finansową swojej firmy? Zależy Ci na trafnych decyzjach biznesowych i stworzeniu strategii rozwoju, która będzie sukcesywnie mnożyć zyski?

Zachęcamy do skorzystania z profesjonalnej wyceny. Aby poznać koszt naszych usług, prosimy o skontaktowanie się pod numerem telefonu +48 577 713 513  lub pod adresem e-mail: biuro@iee.pl.