Szukaj
Close this search box.

Jakie warunki muszą być spełnione, żeby wycena przedsiębiorstwa była wiarygodna?

jakie-warunki-musza-byc-spełnione-zeby-wycena-przedsiebiorstwa-byla-wiarygodna

Zawartość artykułu

Zgodnie z ogólnie przyjętą definicją pod pojęciem wyceny przedsiębiorstwa najczęściej rozumie się proces dochodzenia do opinii o wartości danego podmiotu gospodarczego. Tak skonstruowana terminologia w zasadniczym sensie podaje w wątpliwość możliwość stworzenia takiej wyceny, która byłaby w stanie spełnić wszelkie wymogi w pełni obiektywnej i bezstronnej. Niemniej jednak osoby zajmujące się wycenianiem firm powinny dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić możliwie jak największą wiarygodność opracowanym przez siebie dokumentom. Warto sprawdzić, co decyduje o tym, że dana wycena może zostać uznana za przygotowaną w odpowiedni sposób.

W jaki sposób wycenia się przedsiębiorstwa?

Proces wyceniania wartości przedsiębiorstw zawsze powinien przebiegać w określony sposób. W pierwszej kolejności należy wybrać cel całego przedsięwzięcia. Później wskazane jest przyjęcie właściwych założeń. Po realizacji tych czynności przychodzi czas na wybór odpowiedniej metody wyceny przedsiębiorstw.

W praktyce wyróżnia się kilka grup takich metod:

metody majątkowe – zwraca się tutaj uwagę na majątek firmy; istota tego sposobu postępowania sprowadza się do określenia wartości wszystkich aktywów posiadanych przez przedsiębiorstwo, a następnie pomniejszenia wygenerowanej kwoty o sumę zobowiązań ciążących na organizacji; omawiane metody doskonale nadają się do wyceniania spółek, niewielkich firm oraz przy szacowaniu wartości przedsiębiorstwa oraz jego aktywów i pasywów obcych;

metody dochodowe – powszechnie uznawane są za metody świetnie odzwierciedlające faktyczną wartość przedmiotu wyceny; w tym przypadku obecną wartość przedsiębiorstwa szacuje się w oparciu o prognozowane przepływy pieniężne;

metody porównawczewycena przedsiębiorstw w tym przypadku odbywa się za pomocą porównania danego podmiotu do innych firm o zbliżonej wielkości, będących w podobnym stadium rozwoju oraz działających w tej samej branży; wartość przedsiębiorstwa określa się wówczas na podstawie specjalnych mnożników rynkowych (giełdowych lub transakcyjnych).

Po dokonaniu wyceny klienci otrzymują specjalny raport z przeprowadzonej czynności. Dokument ten powinien być opracowany w zgodzie z Krajowym Standardem Wyceny Specjalistycznej oraz IVSC. To bowiem dowodzi jego rzetelności.

Dlaczego przeprowadza się wycenę przedsiębiorstw?

Przygotowane z należytą dokładnością i starannością wyceny firm pełnią różnorodne funkcje. Jedną z nich jest funkcja doradcza. Dzięki znajomości realnej wartości przedsiębiorstwa można podjąć najlepsze dla firmy decyzje związane z jej bieżącą działalnością oraz planami na przyszłość. Inną funkcją jest funkcja mediacyjna.

Obiektywna wycena firm pozwala na pogodzenie stron transakcji, które miały odmienne zdanie na temat tego, ile jest warte przedsiębiorstwo. Warto wspomnieć też o funkcji argumentacyjnej. Wartość przedsiębiorstwa wskazana za pomocą wyceny może stanowić  argument w sporze z drugą strona transakcji, nakłaniając ją do zaakceptowania przedstawionego stanowiska. Wycena może także w wielu sytuacjach służyć efektywnemu zabezpieczeniu przedsiębiorcy przed ewentualnymi skutkami sporów o wartość przedsiębiorstwa.

Od czego zależy wiarygodna wycena przedsiębiorstwa?

Na faktyczną wiarygodność wyceny przedsiębiorstwa wpływają różne czynniki. W świetle literatury przedmiotu można jednak stwierdzić, że do uznania danej opinii za zgodną z prawdą niezbędne jest spełnienie trzech warunków. Są to:

  • bazowanie na pewnych racjonalnych założeniach;
  • zgodność procesu wykonywania z ogólnie obowiązującą sztuką wyceny;
  • brak jakichkolwiek błędów – czy to merytorycznych, czy też formalnych albo rachunkowych.

Spełnienie tych wymogów jest konieczne do zapewnienia wiarygodności wyceny. Nie wyczerpuje jednak katalogu wszystkich wymogów potrzebnych do tego celu.

Indywidualne cechy charakteru osoby wyceniającej

Warto mieć świadomość, że wiarygodność wyceny przedsiębiorstwa w znacznej mierze zależy też od osobistych cech charakteru biegłego, a także jego indywidualnego podejścia do całej sprawy.

Wskazuje się, że wysoki poziom bezstronności wycen zależy od:

  • możliwości zachowania bezstronności i nieulegania naciskom ze strony innych osób;
  • wykonywania wyznaczonych zadań zgodnie z ogólnie obowiązującymi standardami;
  • właściwego określenia funkcji, celów i założeń wyceny w danym przypadku;
  • bogatego doświadczenia w przeprowadzaniu wycen dla klientów;
  • rodzaju zastosowanej metodologii oraz właściwego rozumienia przyjętych w danej sytuacji założeń; 
  • dokonania wyceny przy użyciu różnych możliwych metod, generujących zbliżone wyniki.

Wskazuje się, że przy przeprowadzaniu wycen szczególną uwagę trzeba poświęcić zebraniu oraz dokładnej analizie możliwie jak największej ilości informacji o funkcjonowaniu firmy oraz jej otoczeniu makroekonomicznym. Istotne jest też działanie w większym zespole. W ten sposób można bowiem znacząco ograniczyć subiektywne spojrzenie na wartość danego przedsiębiorstwa oraz zminimalizować ryzyko popełnienia poważnych błędów rzutującego na wiarygodność raportu dołączonego do wyceny.

Oferta IEE 

Biorąc pod uwagę, jak istotna dla sukcesu każdej transakcji biznesowej jest wiarygodna wycena przedsiębiorstwa, oferujemy usługi realizowane z najwyższą starannością, oparte na racjonalnych założeniach, zgodności z najnowszymi standardami w dziedzinie wyceny oraz bezbłędnym wykonaniu.

Nasz zespół ekspertów wykorzystuje zaawansowane metody majątkowe, dochodowe i porównawcze, aby zapewnić kompleksowe i obiektywne podejście do każdej wyceny. Rozumiemy, że bezstronność, doświadczenie oraz właściwe zrozumienie celów i funkcji wyceny są niezbędne do zapewnienia jej maksymalnej wiarygodności. W Instytucie kładziemy nacisk na szczegółową analizę danych oraz współpracę w zespole, by zminimalizować ryzyko subiektywizmu i błędów.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług, aby przekonać się, jak rzetelnie przeprowadzona wycena może wspierać rozwój Państwa przedsiębiorstwa, zapewniając solidne podstawy do podejmowania strategicznych decyzji biznesowych.Artykuły zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny oraz poglądowy i nie stanowią porady prawnej. Administrator strony/IEE zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani kwestiami poruszonymi w niniejszym artykule, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego bezpośrednio z nam.

Pozostałe wpisy na blogu IEE

optymalizacja-zarzadzania-majatkiem-spadkowym-najistotniejsze-aspekty

Optymalizacja Zarządzania Majątkiem Spadkowym: Najistotniejsze Aspekty

Zachowek jest kluczowym elementem prawa spadkowego, który ma na celu zabezpieczenie interesów bliskich krewnych spadkodawcy. Jego istotą jest zapewnienie ochrony finansowej dla osób, które mogłyby zostać pominięte w testamencie. Przysługujący dzieciom, małżonkowi i rodzicom spadkodawcy, zachowek staje się szczególnie ważny w przypadkach, gdy znaczna część majątku została przekazana osobom trzecim

Jak wycenić firmę metodą porównawczą?

Jak wycenić firmę metodą porównawczą? 

Metoda porównawcza wyceny przedsiębiorstw uznawana za jedną z najbardziej dostępnych i intuicyjnych technik wyceny, oferuje unikalne spojrzenie na wartość biznesu poprzez lustrzane odbicie rynku. Niniejszy artykuł zaprasza do głębszego zrozumienia tej metody, ukazując jej zastosowania, korzyści, a także potencjalne pułapki.  Czym jest Metoda Porównawcza wyceny przedsiębiorstw?  Metoda Porównawcza jest techniką

analiza-wskaznikowa-jako-narzedzie-wykorzystywane-do-oceny-sytuacji-finansowej-przedsiebiorstwa

Analiza wskaźnikowa jako narzędzie wykorzystywane do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

W dzisiejszym skomplikowanym świecie biznesu, zdolność do precyzyjnej analizy finansowej stanowi klucz do sukcesu. Czy jesteś gotowy, by ocenić finansową stabilność oraz potencjalne szanse rozwoju Twojej firmy? Odkryj, jak głębokie zrozumienie analizy wskaźnikowej może przekształcić Twoje podejście do zarządzania przedsiębiorstwem. Zapraszamy do lektury, która dostarczy Ci kompleksowego wglądu w świat

jak-przebiega-wycena-przedsiebiorstwa-w-przygotowanej-likwidacji

Jak przebiega wycena przedsiębiorstwa w przygotowanej likwidacji?

Jak precyzyjnie określić wartość przedsiębiorstwa stojącego na progu likwidacji? W obliczu różnorodnych wyzwań gospodarczych, rozumienie procesu wyceny firmy – czy to w sytuacji dobrowolnej, czy przymusowej likwidacji – staje się kluczowe dla każdego przedsiębiorcy. Poznaj szczegóły wyceny przedsiębiorstwa, które mogą znacząco wpłynąć na decyzje biznesowe i strategie restrukturyzacyjne.    Metody

jakie-przepisy-obowiazuja-przy-sprzedazy-zorganizowanej-czesci-przedsiebiorstwa

Jakie przepisy obowiązują przy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa? 

W nieustannie zmieniającym się świecie biznesu, decyzje strategiczne dotyczące struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa odgrywają istotną rolę w kształtowaniu jego przyszłości i wartości. W niniejszym artykule przyglądamy się złożonemu procesowi sprzedaży fragmentów firmy lub jej całkowitej własności, analizując równocześnie metody oceny wartości tych segmentów.    Czym jest zorganizowana części przedsiębiorstwa?  Zorganizowana część

jak-wycenic-przedsiebiorstwo-metoda-majatkowa

Jak wycenić przedsiębiorstwo metodą majątkową?

Niezależnie od tego, czy planujesz sprzedaż firmy, poszukujesz inwestorów, chcesz dokonać fuzji, czy po prostu pragniesz mieć klarowny obraz kondycji finansowej Twojego przedsiębiorstwa, odpowiedź na pytanie, jak wycenić przedsiębiorstwo metodą majątkową, staje się niezastąpiona. Zapraszam do zgłębienia tematu, który rzuci światło na proces wyceny majątkowej, przedstawiając jej złożoność, metodyki oraz

Udostępnij

Uzyskaj ofertę