Szukaj
Close this search box.

Wycena przedsiębiorstw 

Instytut Ekspertyz Ekonomicznych (IEE) oferuje kompleksowe usługi wyceny przedsiębiorstw, zatrudniając doświadczonych ekspertów o wieloletnim doświadczeniu w tej dziedzinie. Nasz zespół ekspertów oraz wieloletnie doświadczenie daje gwarancje najwyższej jakości!

Wykonanych eskpertyz
+ 0
Zadowolonych Klietów
0
Biegłych
0
Opinii na 5/5
0 %

Wycena firm to nie tylko konieczność przy ewentualnej sprzedaży udziałów, ale również kluczowy proces informacyjny, który umożliwia lepsze zrozumienie wartości przedsiębiorstwa.

 

Wycena przedsiębiorstw jest niezbędna przy różnorodnych transakcjach biznesowych, restrukturyzacjach, planowaniu strategicznym czy rozliczeniach sądowych. Zlecając usługę wyceny firm IEE, klienci mają pewność, że otrzymują raporty oparte na wielu metodach wyceny, uwzględniające zarówno aspekty majątkowe, dochodowe, jak i porównawcze. To kompleksowe podejście, które pozwala precyzyjnie określić wartość firmy, uwzględniając zarówno historię, jak i perspektywy rozwoju.

 

Eksperci IEE wykorzystują metody majątkowe, dochodowe oraz porównawcze, zapewniając najwyższą jakość i rzetelność danych. Zachęcamy do kontaktu z przedstawicielem IEE, aby omówić indywidualne potrzeby i uzyskać wstępną wycenę.

 

Skontaktuj się z nami telefonicznie: +48 577 713 513 lub mailowo biuro(@)iee.pl, aby uzyskać szczegółową wycenę usługi.

Masz pytania? Potrzebujesz oferty?
Wypełnij formularz

Wycena przedsiębiorstw z Instytutem Ekspertyz Ekonomicznych

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

Procedura wyceny różnorodnych aktywów zawsze stwarza spore problemy. Określenie realnej wartości może budzić wiele sprzeczności. Sytuacja jeszcze bardziej komplikuje się w przypadku przedsiębiorstw. Jako często duże jednostki gospodarcze, przedsiębiorstwa składają się z wielu składników majątkowych, a także ciężkich do zdefiniowania aktywów i kapitałów.

 

Prawidłowa wycena wymaga zatem posiadania wiedzy z wielu obszarów. Niezbędne jest nie tylko rozumienie kwestii prawnych, ale również znajomość rynku, wiedza z obszaru rachunkowości, wiedza ekonomiczna oraz doświadczenie finansowe. W przypadku dużych przedsiębiorstw sporządzenie wyceny to proces, który może zająć wiele tygodni i wymagać zaangażowania dużych grup specjalistów.

 

Metody wyceny przedsiębiorstw przez wiele lat ewoluowały, aby maksymalnie odpowiadać na aktualne potrzeby. Przedsiębiorcy zainteresowani sprzedażą udziałów w swojej firmie mogą obecnie skorzystać z wielu metod, umożliwiających wycenę firmy jako całości i pozwalających na dokładne określenie wartości przedsiębiorstwa. Samą metodykę sporządzania wycen można podzielić na kilka różnorodnych grup, które charakteryzują się odmiennym podejście do wykonywania obliczeń.

 

Zapewniamy gwarancję najwyższej jakości ekspertyz, a także możliwość spotkania z naszym przedstawicielem w celu omówienia szczegółów usługi. Skontaktuj się z nami już dziś:

• Numer kontaktowy: +48 577 713 513
• E-mail: biuro@iee.pl

 

01

Zespół ekspertów

Współpraca z zespołem ekspertów ma swoje zalety w postaci stałej dostępności, wysokiej jakości usług z uwagi na specjalizację oraz gwarancję wysokiej kultury organizacyjnej we współpracy z Sądami, Prokuratorami i Policją. 

02

Wycena przed zleceniem

Stawkę za opinię oraz szacowaną ilość godzin określamy bezpłatnie przed podjęciem zlecenia. Gwarantujemy jej dotrzymanie. W przypadku dużej ilości wydruków przed zleceniem ustalamy jak będą rozliczane te koszty (nie zaskakując naszych zleceniodawców opłatami dodatkowymi). 

03

Kadra naukowa

Nasz instytut współpracuje z kadrą naukową na śląsku oraz biegłymi z wieloletnim doświadczeniem. Nie nastawiamy się na opinie szybkie i tanie robione w pośpiechu, tym samym obarczone błędami oraz nie współpracujemy z biegłymi, którzy kiedykolwiek zawiedli nasze zaufanie. Po każdym zleceniu prosimy naszych zleceniodawców o opinię o współpracy z danym biegłym. Kadra naukowa, z którą współpracujemy to najlepsi specjaliści w naszych dziedzinach, posiadający wiedzę merytoryczną i praktyczną.

What People Say About Us

Client Testimonials

Kompendium wiedzy IEE na temat: Wycena przedsiębiorstw

Przygotowaliśmy poniżej dla zainteresowanych tematyką kluczowe informacje w zakresie Wyceny przedsiębiorstw. Dzielimy się z Wami naszą wiedzą i doświadczeniem. Zapoznaj się z poniższym kompendium, a w przypadku jakichkolwiek pytań – jesteśmy oczywiście do Waszej dyspozycji. 

Spis treści

Metody majątkowe wyceny przedsiębiorstw

Pierwsza grupa to metody majątkowe. Taka forma wyceny w ogólnym ujęciu zakłada, że przedsiębiorstwo składa się w głównej mierze ze składników majątkowych. W tej metodzie wystarczy jedynie podsumować wszystkie aktywa, którymi dysponuje firma i pomniejszyć je o ewentualne zobowiązania. Takie podejście czyni metodę jedną z prostszych do zastosowania i można samodzielnie dokonać w ten sposób wyceny.


Metody majątkowe dzielą się na:

  • Metoda księgowa – polega na wycenie w oparciu o księgową wartość majątku, która jest pomniejszona o zobowiązania.
  • Metoda skorygowanych aktywów netto – opiera się na podobnych założeniach, co pierwsza. Różnica dotyczy jedynie tego, że wartość aktywów jest skorygowana.
  • Metoda wartości likwidacyjnej – polega na wycenie po wartości likwidacyjnej, która najczęściej jest niższa od księgowej.
  • Metoda wartości odtworzeniowej – polega na obliczeniu wartości aktywów po cenach rzeczywistych.


W przypadku każdej z metod majątkowych największą wadą jest fakt, że odnoszą się do danych historycznych i nie uwzględniają wartości firmy w przyszłości. Obecnie ta forma wyceny przedsiębiorstw stosowana jest głównie w procesie upadłościowym firmy.


Metody dochodowe wyceny przedsiębiorstw

Kolejną grupą są metody dochodowe. Metody z tej grupy są obecnie najczęściej wykorzystywane do określenia wartości firmy. Charakteryzują się bowiem dokładnością, a także biorą pod uwagę ewentualny przyszły wzrost wartości przedsiębiorstwa, które podlega wycenie. Mimo, że i te metody nie są w 100% dokładne to oferują najbardziej miarodajne wyniki. 


W zależności od wybranej metody wyceny pod uwagę mogą być brane takie aspekty przedsiębiorstwa jak: zysk netto, dywidenda, nadwyżka finansowa lub wolne przepływy pieniężne.

Metody dochodowe można podzielić na kilka grup, które odpowiadają najczęściej wielkości konkretnego przedsiębiorstwa i skali działalności.


Podstawowy podział obejmuje metody:

  • Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF
  • Metoda zdyskontowanych dywidend
  • Metoda zdyskontowanych zysków


Metoda DCF z uwagi na swoją dokładność cieszy się największym uznaniem i jest najchętniej wybierana do sporządzania wycen przedsiębiorstw. Uwzględnia wiele aspektów i odnosi się do przyszłej sytuacji firmy. Dzięki temu wycena jest pod wieloma względami najlepsza zarówno dla kupujących, jak i sprzedających. W przypadku metody DCF kluczowe jest określenie przyszłych dochodów. Nie można przyjąć zarówno zbyt optymistycznego, jak i pesymistycznego wariantu, gdyż będzie to skutkowało nieodpowiednią wyceną. Dodatkowo w metodzie niezbędne jest uwzględnienie oczekiwanej stopy zwrotu kapitału.


Z uwagi na rozbudowanie metody DCF wyceny w oparciu o nią dokonują najczęściej profesjonalne instytucje, fundusze inwestycyjne, banki i inne przedsiębiorstwa, które dysponują odpowiednimi kompetencjami. Przygotowanie kompleksowej wyceny wymaga bowiem pracy wielu specjalistów z różnych dziedzin, którzy razem będą w stanie ustalić realną wartość firmy będącej przedmiotem wyceny.


Metody porównawcze wyceny przedsiębiorstw

Ostatnia metoda wyceny, którą warto mieć na uwadze to wycena porównawcza. Opiera się, jak sama nazwa wskazuje, na zestawieniu przedsiębiorstwa z innym o bardzo podobnym profilu działalności, które dodatkowo zostało już wycenione. Najlepiej, jeżeli przedsiębiorstwo, które jest brane pod uwagę działa w tej samej branży, jest podobnej wielkości, wykazuje podobną rentowność, jest w podobnym stadium rozwoju oraz działa na tym samym rynku.


Po wybraniu stosownego przedsiębiorstwa, które będzie stanowiła bazę do porównań, wystarczy ustalić wartość wzorcowego wskaźnika, a następnie przemnożyć w odpowiedni sposób posiadane dane. W ten sposób można otrzymać dokładny wynik i poznać wartość prowadzonego przedsiębiorstwa.

Metoda porównawcza może wykazywać się wysoką skutecznością, ale sprawdza się głównie w przypadku większych przedsiębiorstw. Może być stosowana np. w odniesieniu do spółek giełdowych. W takiej sytuacji możliwe jest bowiem znalezienie podobnych firm i zgromadzenie wszystkich potrzebnych danych do sporządzenia wyceny. 


W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw zgromadzenie wystarczającej ilości informacji może być niemożliwe, co sprawia, że zastosowanie tej metody będzie niemożliwe. 


Ile kosztuje wycena przedsiębiorstwa?

Ile kosztuje wycena przedsiębiorstwa? Wycena firmy to skomplikowany proces, który wymaga podjęcia wielu działań. Dodatkowo istnieje wiele metod, które można zastosować w celu otrzymania wyniku. Wszystko to sprawia, że bardzo ciężko o jednoznaczne wskazanie ceny związanej z wyceną przedsiębiorstwa. Istnieje wiele kwestii, które mają wpływ na ostateczny koszt wyceny firmy. 

 

Forma prowadzonej działalności

Pierwszą kwestią może być forma prawna, pod którą prowadzona jest firma. W przypadku spółek kapitałowych przy wycenie można skorzystać z dostępu do pełnej ewidencji księgowej. Ułatwia to zgromadzenie wszystkich danych potrzebnych do wyceny, a także sprawia, że o wiele łatwiej dokładnie sprawdzić sytuację firmy.

Inaczej zaś proces wygląda np. w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych. W takiej sytuacji dokonanie wyceny wymaga poświęcenia więcej czasu na to, aby zgromadzić wszystkie potrzebne dane, co może częściowo wpływać na wyższe koszty. 


Rozmiar i złożoność przedsiębiorstwa

Kolejne aspekty dotyczą wielkości organizacji, która ma zostać objęta wyceną. W przypadku dużych spółek działających na rynku międzynarodowym wycena jest zdecydowanie bardziej skomplikowana. Wymaga bowiem analizowania dużych ilości dokumentów i uwzględniania wielu aspektów związanych bezpośrednio z działalnością samej firmy.


Duże firmy muszą tym samym liczyć się z koniecznością ponoszenia wysokich kosztów w związku z przygotowaniem wyceny. Należy również uzbroić się w cierpliwość, gdyż przygotowanie raportu może zająć wiele czasu. 


Wybrana metoda wyceny

Wpływ na koszt wyceny przedsiębiorstwa ma również metoda, która zostanie użyta do określenia wartości firmy. Z największymi kosztami wiąże się metoda DCF. Mimo że najbardziej skuteczna to wymaga największe zaangażowania, aby uwzględnić wszystkie założenia i skompletować wszystkie dokumenty niezbędny do wyceny. 


Pozostałe warunki

Poza powyższymi na całkowity koszt sporządzenia wyceny mogą wpływać również inne aspekty. Takie kwestie jak problemy z dostarczeniem dokumentów, rodzaj raportu z wyceny czy termin realizacji prac również mają wpływ na końcową cenę. Wszystkie warunki finansowe zawsze są jednak ustalane w pełni indywidualnie.

Przedsiębiorcy decydujący się na zlecenie wyceny podczas wstępnej rozmowy mogą określić swoje potrzeby i otrzymać wstępną wycenę. Skomplikowanie usługi i wiele zmiennych sprawia, że koszt wyceny przedsiębiorstwa w każdym przypadku będzie zupełnie inny. 


Na czym polega wycena przedsiębiorstwa?

Bez względu na wybraną metodę określania wartości, wycena zakłada przejście kilku etapów. Na czym polega wycena przedsiębiorstwa?

Pierwszym krokiem jest wyznaczenie, w jakim celu sporządzana jest wycena konkretnej firmy. Może to być chęć odsprzedaży, ale również wycena może mieć wartość jedynie informacyjną.


W dalszym etapie niezbędne jest zgromadzenie wszystkich dokumentów finansowych. W zależności od wybranej metody mogą to być dokumenty z ostatniego roku, jak i kilku poprzednich lat. Oparcie wyliczeń o jak największą liczbę dokumentów i zweryfikowanie wielu danych pozwala uzyskać najdokładniejsze wyniki. Profesjonalna wycena wymaga dokładnych analiz wielu dokumentów, aby uzyskać końcowy wynik, który będzie najbardziej odpowiadał sytuacji w rzeczywistości.


Dopiero mając określony cel wyceny i wszystkie dokumenty można przystąpić do rzeczywistych obliczeń. Zespół specjalistów odpowiedzialnych za wycenę z pomocą dostępnych danych zaproponuje odpowiednie prognozy i sporządzić w pełni rzetelny raport, który będzie określał wartość przedsiębiorstwa. 


Metody porównawcze wyceny przedsiębiorstw

Metoda porównawcza w wycenie przedsiębiorstwa budzi duże zainteresowanie głównie z uwagi na stosunkowo wysoką łatwość stosowania. W metodzie tej nie ma bowiem konieczności dokonywania skomplikowanych obliczeń i wydaje się, że można łatwo ustalić, ile warta jest konkretna firma.


Dodatkowo metoda porównawcza z uwagi na swoją konstrukcję zawsze odnosi się do aktualnej sytuacji rynkowej. Jest to korzystne dla osób, które chcą szybko ustalić wartość przedsiębiorstwa i dokonać jego odsprzedaży. Dużym plusem metody jest również fakt, że do pewnego stopnia można wykonać ją samodzielnie.


Metoda porównawcza posiada jednak również pewne wady. Główna to problem ze znalezieniem odpowiedniego przedsiębiorstwa, które posłuży jako baza. Dodatkowo metoda nie odnosi się do przyszłej wartości, a jedynie teraźniejszej. Ostatnim aspektem jest fakt, że ten rodzaj metody sprawdzi się głównie przy dużych spółkach. W takim przypadku najłatwiej bowiem znaleźć podobne przedsiębiorstwa, które np. są notowane na rynku. 


Metody mieszane wyceny przedsiębiorstw

Metody mieszane wyceny przedsiębiorstw to sposób na poznanie wartości prowadzonej spółki przy wykorzystaniu połączenia różnorodnych sposobów wyceny. Połączenie różnych metod wyceny może być w niektórych przypadkach korzystnym wyborem i prowadzić do dobrych efektów.

Można wyróżnić kilka najpopularniejszych metod mieszanych wyceny przedsiębiorstw. Najczęściej metody mieszane stanowią połączenie metod majątkowych i dochodowych. W zależności od rodzaju metody poszczególne wyceny otrzymują zróżnicowane wagi, które decydują o konkretnym wyniku. 


Metoda niemiecka

Pierwsza warta uwagi jest metoda niemiecka. W jej przypadku wyceny dochodowe oraz majątkowe posiadają dokładnie taką samą wagę. Wyniki obu metod wystarczy zatem zsumować, a następnie podzielić na dwa, aby otrzymać wycenę zgodnie z tą metodą. 


Metoda szwajcarska

Metoda ta również korzysta z sumy wyceny majątkowej i dochodowej. Metoda szwajcarska zakłada jednak pomnożenie wyceny dochodowej przez dwa. Podobnie jak w przypadku metody niemieckiej również suma obu wartości dzielona jest na dwa. 


Metoda anglosaksońska

Zupełnie inne podejście do wyceny proponuje metoda anglosaksońska. W przeciwieństwie do metody szwajcarskiej w tym przypadku to wycena majątkowa ma większą wagę. Metodyka obliczeń najlepiej sprawdzi się dla firm, których dochody są wyraźnie połączone z posiadanym majątkiem. 


Metoda oparta na tempie pomnażania wartości

Metoda ta wprowadza bardziej skomplikowane obliczenia. Bierze pod uwagę zarówno początkowe aktywa i pasywa przedsiębiorstwa, jak i generowany przez firmę zysk. Przy dobraniu odpowiednich wskaźników można w ten sposób uzyskać bardzo interesujące wyniki wyceny. 


Raport z wyceny przedsiębiorstwa

Raport z wyceny przedsiębiorstwa to dokument, który trafia do przedsiębiorców po skończonym procesie. W samym raporcie wyszczególnione są wszystkie najważniejsze informacje na temat firmy, a także czynniki, które w największym stopniu wpływają na końcową wycenę. Klienci zlecający wycenę przedsiębiorstwa mogą zdecydować się na jeden z trzech rodzajów raportów. 


Raport pełny              

Najbardziej rozbudowany i zarazem zawierający najwięcej informacji z całego procesu wyceny. W zależności od wielkości firmy może liczyć nawet kilkadziesiąt stron. Zawiera wszystkie szczegółowe dane wraz z analizami i sposobami dokonywania obliczeń. Stanowi pełną informację na temat przedsiębiorstwa. Doskonale sprawdza się w przypadku odsprzedaży firmy jako dokument dla potencjalnych kupujących.             


Raport uproszczony

Najczęściej raport posiada około 20 stron. Stanowi skróconą wersję raportu pełnego. Nie zawiera tak szczegółowych informacji. Jest jednak łatwiejszy w odbiorze, a także uzyskanie raportu wiąże się z niższym kosztem samej wyceny. 


Opinia na temat wartości firmy

Opinia na temat wyceny firmy to najkrótsza forma raportu. Opinia najczęściej jest przekazywana odbiorcy w formie rozbudowanej wiadomości mailowej. Zawiera jedynie podstawowe informacje związane z wyceną bez wyszczególniania szczegółów. Sprawdzi się w przypadku osób, które pragną poznać orientacyjną wartość prowadzonego przedsiębiorstwa.


Zachęcamy do skorzystania z profesjonalnej wyceny. Aby poznać koszt naszych usług, prosimy o skontaktowanie się pod numerem telefonu +48 577 713 513  lub pod adresem e-mail: biuro@iee.pl.