Szukaj
Close this search box.

Operat szacunkowy nieruchomości

Instytut Ekspertyz Ekonomicznych (IEE) oferuje profesjonalne usługi w zakresie operatów szacunkowych nieruchomości, zatrudniając doświadczonych ekspertów o wieloletnim doświadczeniu w tej dziedzinie. Nasz zespół ekspertów oraz wieloletnie doświadczenie daje gwarancje najwyższej jakości!

Wykonanych eskpertyz
+ 0
Zadowolonych Klietów
0
Biegłych
0
Opinii na 5/5
0 %

Ustalanie wartości nieruchomości jest kilkuetapowym procesem, który przeprowadza upoważniony rzeczoznawca. Wynikiem jego pracy jest operat szacunkowy nieruchomości, który stanowi np. podstawę do udzielenia kredytu hipotecznego przez bank czy przeprowadzenie uczciwego podziału spadku po zmarłym. Czasem operat szacunkowy jest potrzebny przy sprzedaży domu lub mieszkania, gdy nie wiesz, jaka jest ich aktualna wartość rynkowa i nie chcesz stracić na tej transakcji.

 

Potrzebujesz dokładnej wyceny swojej nieruchomości? Chcesz poznać jej rzeczywistą wartość rynkową? Zapraszamy do skorzystania z usługi Instytutu Ekspertyz Ekonomicznych, która obejmuje przygotowanie kompletnego operatu szacunkowego nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Skontaktuj się z nami telefonicznie: +48 577 713 513 lub mailowo biuro(@)iee.pl, aby uzyskać szczegółową wycenę usługi.

Masz pytania? Potrzebujesz oferty?
Wypełnij formularz

Operat szacunkowy nieruchomości z Instytutem Ekspertyz Ekonomicznych

Po co robi się operat szacunkowy?

Operat szacunkowy nieruchomości to dokument o mocy prawnej, który może być potrzebny w wielu różnych sytuacjach. Po pierwsze, stanowi on obiektywną podstawę przy sprzedaży, kupnie lub dziedziczeniu nieruchomości, umożliwiając klientom dokładne ustalenie wartości mienia. Gwarantuje to uczciwe rozliczenie transakcji i minimalizuje ryzyko przepłacenia lub niedopłacenia za nieruchomość.

 

Jest także niezbędny w procesach kredytowych, gdyż banki często wymagają operatu szacunkowego, z którego dowiedzą się, jaka jest faktyczna wartość nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty hipoteki.

 

Operat szacunkowy nieruchomości może również przydać się w sytuacjach spadkowych, wycenie majątku przed rozwodem, czy też przy określeniu wartości nieruchomości w celu ubezpieczenia. Warto również pamiętać, że operat szacunkowy jest często wymagany przez organy podatkowe przy rozliczaniu podatku od nieruchomości oraz przez ubezpieczalnie do obliczenia wysokości składki, polisy czy odszkodowania.

 

Zawsze też możesz zamówić operat (a jeśli nie potrzebujesz dokumentu o mocy prawnej to opracowanie lub ekspertyzę) na użytek własny. W IEE współpracujemy zarówno z firmami i instytucjami, jak i osobami prywatnymi.

 

Zajmujemy się sporządzaniem operatów szacunkowych do różnych celów, w tym:

 • dla banków, jako załącznik do wniosku o kredyt hipoteczny,
 • dla kupujących/sprzedających nieruchomość i dla agentów z biur nieruchomości, celem rzetelnego ustalenia wartości lokalu stanowiącego przedmiot transakcji,
 • dla sądów, prawników, jako materiał dowodowy w sprawach o podział spadku, zachowek czy podział majątku przy rozwodzie,
 • dla inwestorów, którzy chcą ocenić efektywność i stopień ryzyka planowanej transakcji,
 • dla ubezpieczycieli, celem ustalenia wartości nieruchomości, i obliczenia na tej podstawie wysokości składek lub odszkodowania.

 

Zapraszamy do kontaktu ze specjalistami IEE. Sporządzamy operaty szacunkowe mieszkań, domów, obiektów użytkowych, usługowych, biurowych, komercyjnych, przemysłowych i wielu innych.

 

Współpraca z Instytutem Ekspertyz Ekonomicznych cechuje się efektywnością, profesjonalizmem i przestrzeganiem najwyższych standardów.
• Numer kontaktowy: +48 577 713 513
• E-mail: biuro@iee.pl

 

Zapraszamy do kontaktu! Zachęcamy też do umówienia się na spotkanie z naszym przedstawicielem.

01

Zespół ekspertów

Współpraca z zespołem ekspertów ma swoje zalety w postaci stałej dostępności, wysokiej jakości usług z uwagi na specjalizację oraz gwarancję wysokiej kultury organizacyjnej we współpracy z Sądami, Prokuratorami i Policją. 

02

Wycena przed zleceniem

Stawkę za opinię oraz szacowaną ilość godzin określamy bezpłatnie przed podjęciem zlecenia. Gwarantujemy jej dotrzymanie. W przypadku dużej ilości wydruków przed zleceniem ustalamy jak będą rozliczane te koszty (nie zaskakując naszych zleceniodawców opłatami dodatkowymi). 

03

Kadra naukowa

Nasz instytut współpracuje z kadrą naukową na śląsku oraz biegłymi z wieloletnim doświadczeniem. Nie nastawiamy się na opinie szybkie i tanie robione w pośpiechu, tym samym obarczone błędami oraz nie współpracujemy z biegłymi, którzy kiedykolwiek zawiedli nasze zaufanie. Po każdym zleceniu prosimy naszych zleceniodawców o opinię o współpracy z danym biegłym. Kadra naukowa, z którą współpracujemy to najlepsi specjaliści w naszych dziedzinach, posiadający wiedzę merytoryczną i praktyczną.

What People Say About Us

Client Testimonials

Kompendium wiedzy IEE na temat: Operat szacunkowy nieruchomości

Spis treści

Z czego składa się operat szacunkowy?

Operat szacunkowy nieruchomości to kompleksowy dokument, który uwzględnia wiele czynników wpływających na wartość danej nieruchomości. Nie są one przypadkowe, bowiem zawartość i ostateczną formę operatu regulują przepisy obowiązującego prawa.

 

Oto, z czego składa się operat szacunkowy przygotowany przez Instytut Ekspertyz Ekonomicznych:

 • opis nieruchomości – dokładna charakteryzacja nieruchomości, jej lokalizacja, numer księgi wieczystej, powierzchnia, układ pomieszczeń oraz inne istotne cechy, takie jak stan techniczny czy atrakcyjność otoczenia, mające wpływ na cenę obiektu,
 • analizę rynku, opis stanu mienia, wskazanie rodzaju określanej wartości,
 • wskazanie i uzasadnienie zastosowanej metodologii wyceny, źródło, z którego pobrane zostały dane (wizja lokalna, wypis z rejestru gruntów, księga wieczysta), przedstawienie obliczeń wraz z uzasadnieniem,
 • podstawę materialno-prawną operatu.

 

Wartość nieruchomości jest określana przez rzeczoznawcę majątkowego lub innego specjalistę, który przedstawia swoją opinię na podstawie dostępnych danych i wiedzy.

 

Zgodnie z literą prawa, operat szacunkowy jest zawsze sporządzany w konkretnym celu i tylko zgodnie z nim może zostać wykorzystany. W dokumencie umieszczamy informację o tym, dla kogo i czemu powstał.

 

W IEE dobrze znamy aktualne przepisy, dlatego zawsze masz pewność, że otrzymany od nas dokument będzie w pełni wartościowy, zostanie zaakceptowany w banku, sądzie czy ubezpieczalni.

 

Zaniżony operat szacunkowy – co to oznacza?

Zdarza się, że operat zostanie wykonany niepoprawnie, skutkiem czego będzie niedoszacowanie wartości nieruchomości. W takiej sytuacji mówimy o zaniżonym operacie szacunkowym, który wskazuję na wartość domu czy mieszkania poniżej realnej wartości rynkowej.

 

Może to być wynik błędów w analizie, niepełnych informacji lub subiektywnego podejścia do wyceny niezgodnego z obowiązującymi wytycznymi i standardami. To problematyczne, bo może narażać Cię na straty przy sprzedaży, negatywną decyzję kredytową, a nawet na zarzuty o charakterze karnym.

 

Dlatego ważne jest, aby korzystać z usług profesjonalistów, którzy dostarczą rzetelny i uczciwy operat szacunkowy, eliminując ryzyko zawyżonej lub zaniżonej wartości nieruchomości. Zachęcamy więc do współpracy z Instytutem Ekspertyz Ekonomicznych.

 

Jak wygląda operat szacunkowy?

 

Jak już wspomnieliśmy, jako dokument prawny, operat szacunkowy musi być sporządzany zgodnie z obowiązującymi normami i standardami.

 

Na wstępie rzeczoznawca zaznacza, jakiej nieruchomości dotyczy operat szacunkowy – podaje jej adres oraz numer księgi wieczystej. Zazwyczaj najważniejsze informacje o lokalu są ujęte w zestawieniu tabelarycznym i obejmują krótki opis lokalizacji, dostęp do nieruchomości (jaką drogą), opis nieruchomości (rodzaj, powierzchnia użytkowa, rok ukończenia budowy, kondygnacja, liczba pokoi), oznaczenie nieruchomości, cel sporządzenia operatu szacunkowego, datę i podpis rzeczoznawcy.

 

Dalsza część operatu szacunkowego jest bardziej szczegółowa, stąd zazwyczaj dokument jest obszerny i wielostronicowy. Ujmuje się w nim także podstawy materialno-prawne, zastosowaną metodologię wyceny, źródło pozyskania danych.

 

Często w operacie szacunkowym znajdują się także zdjęcia ukazujące nieruchomość z zewnątrz, w środku, jej otoczenie i położenie na mapie. Wreszcie uzasadnione jest umieszczenie np. wykresów ukazujących, jak zmieniały się ceny na danym rynku i jakie są dalsze prognozy jego rozwoju.

 

Ile trwa operat szacunkowy?

 

To, ile trwa operat szacunkowy zależy głównie od rozmiaru i rodzaju nieruchomości, a także ilości zleceń, które w danej chwili realizuje rzeczoznawca majątkowy. Pamiętaj, że zespół IEE to wielu specjalistów o różnych, szerokich kompetencjach, dlatego u nas zazwyczaj proces przebiega sprawnie i bez zakłóceń. Wiemy, jak ważne jest to dla przebiegu Twojej transakcji, dlatego zawsze dotrzymujemy umówionych terminów.

 

Zazwyczaj przygotowanie operatu szacunkowego trwa on od kilku dni do kilku tygodni. Zachęcamy do kontaktu, aby już teraz umówić się na realizację usługi.

 

Operat szacunkowy – cena

 

Cena operatu szacunkowego zależy od wielu czynników – głównie od wielkości i rodzaju szacowanej nieruchomości czy stopnia złożoności danej inwestycji. To właśnie dlatego trudno nam jednoznacznie napisać, ile kosztuje operat szacunkowy. Takie informacje zawsze podajemy indywidualnie, elastycznie dopasowując stawki do okoliczności.

 

Możemy jednak przyjąć, że w przypadku standardowej wyceny, którą przeprowadza licencjonowany rzeczoznawca majątkowy z Instytutu Ekspertyz Ekonomicznych, koszt usługi waha się w granicy od 500 do 1500 złotych (operat szacunkowy mieszkania). Więcej zapłacisz za operat szacunkowy domu, a nawet do 5000 złotych za obiekt komercyjny, usługowy itp.

 

Zadzwoń do nas – porozmawiajmy, a poznasz stawkę za usługę, która Cię interesuje. Stawiamy na przejrzyste warunki i uczciwe zasady wyceniania operatów oraz innych dokumentów sporządzanych przez rzeczoznawców z IEE.

 

Ważność operatu szacunkowego

 

Pamiętaj, że operat szacunkowy nie jest dokumentem wydawanym bezterminowo. Przeciwnie – mając na uwadze dynamicznie zmieniający się rynek oraz jego otoczenie, polskie prawo przewiduje konkretną ważność operatu szacunkowego.

 

Ile ważny jest operat szacunkowy?

 • Ważność operatu szacunkowego wynosi 12 miesięcy od daty jego wykonania, pod warunkiem, że wcześniej nie zmieniły się znacząco uwarunkowania prawne lub inne istotne dla wyceny czynniki.
 • Po upływie 12 miesięcy nadal można korzystać z operatu szacunkowego nieruchomości, pod warunkiem potwierdzenia jego aktualności przez rzeczoznawcę, który sporządził dokument.
 • Ważność operatu szacunkowego można potwierdzić tylko raz, co oznacza, że maksymalnie może obowiązywać przez 24 miesiące. Po tym czasie trzeba przygotować nowy dokument.

 

Potrzebujesz potwierdzenia aktualności operatu szacunkowego nieruchomości? A może chcesz zamówić nowy dokument, który będzie zgodny z aktualnymi standardami oraz osadzony we współczesnych realiach rynkowych? Zapraszamy!

 

Zamów operat szacunkowy mieszkania, domu w IEE

 

Nasz profesjonalny zespół ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie wyceny nieruchomości jest gotowy, aby dostarczyć Ci rzetelny operat szacunkowy nieruchomości. Sporządzamy go zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami, dlatego zawsze masz pewność, że jest to dokument wiarygodny, akceptowany w sądzie, banku lub innej instytucji.

 

Skorzystaj z usług Instytutu Ekspertyz Ekonomicznych, aby poznać prawdziwą wartość Twojej nieruchomości i podejmować decyzje biznesowe, inwestycyjne oparte na solidnych podstawach. Dzięki naszemu profesjonalizmowi i dokładności możesz mieć pewność, że operat szacunkowy będzie stanowił solidne narzędzie do podejmowania ważnych decyzji dotyczących Twojego mienia. Oprócz niego, na Twój wniosek możemy przygotować opracowanie bądź ekspertyzę dotyczącą rynku i konkretnej nieruchomości.

 

Zaufaj ekspertom, zaufaj zespołowi IEE.

 

Zachęcamy do skorzystania z profesjonalnej wyceny. Aby poznać koszt naszych usług, prosimy o skontaktowanie się pod numerem telefonu +48 577 713 513 lub pod adresem e-mail: biuro@iee.pl.