Szukaj
Close this search box.

Biegły sądowy z zakresu rachunkowości

Poznaj ofertę Instytutu Ekspertyz Ekonomicznych, lidera w dziedzinie usług biegłych sądowych z rachunkowości. Gwarantujemy najwyższą jakość usług, opierając się na wysokich kompetencjach naszych ekspertów i wieloletnim doświadczeniu.


 Specjalizujemy się w analizie złożonych kwestii finansowych, dostarczając sądom rzetelne opinie. Odkryj, jak możemy wspierać w sprawach cywilnych i karno-gospodarczych, wykorzystując naszą wiedzę i doświadczenie. 

Wykonanych eskpertyz
+ 0
Zadowolonych Klietów
0
Biegłych
0
Opinii na 5/5
0 %

Biegły sądowy każdemu kojarzy się przede wszystkim ze sprawą sądową i koniecznością udowodnienia czegoś bez pozostawienia wątpliwości. Taka osoba ma autorytet i jest odbierana jako specjalista w swojej dziedzinie. Biegli zawsze traktowani byli z szacunkiem ze względu na duży zakres wiedzy, a ich zdanie ciężko podważyć. Przed biegłym stawiane są często bardzo trudne zadania i spoczywa na nim duża odpowiedzialność.

Specjalnym rodzajem biegłego jest biegły specjalizujący się w rachunkowości – to wykwalifikowany ekspert, posiadający zaawansowaną wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną w dziedzinie rachunkowości oraz finansów. Jego zadaniem jest analiza i ocena skomplikowanych informacji finansowych, sprawozdań, wycen, umów bankowych czy procesów decyzyjnych, celem dostarczenia rzetelnej i obiektywnej opinii sądowi.


W tym kontekście biegły bierze udział w sprawach cywilnych i karno-gospodarczych, często dotyczących podziału majątku, oszustw finansowych czy przekształceń spółek. 


Skontaktuj się z nami telefonicznie: +48 577 713 513 lub mailowo biuro(@)iee.pl, aby uzyskać szczegółową wycenę usługi.

Masz pytania? Potrzebujesz oferty?
Wypełnij formularz

Biegły sądowy z zakresu rachunkowości z Instytutem Ekspertyz Ekonomicznych

Biegły sądowy powoływany jest przez sąd do konkretnej sprawy. Dokonuje się tego albo z listy biegłych sądowych, albo spośród osób posiadających odpowiednią wiedzę przydatną w sprawie. Osoba taka jest dokładnie sprawdzana przez sąd, zanim zostanie wpisana na listę biegłych stałych, bądź zanim zostanie zaakceptowany jej udział w sprawie w przypadku biegłych spoza listy. Listy biegłych sądowych prowadzone są przez prezesów sądów okręgowych. 


Co robi biegły sądowy? Jest dla sądu specjalistą w jednej lub większej ilości dziedzin, które są niezbędne do przeprowadzenia odpowiedniego postępowania dowodowego poprzez potwierdzenie lub odrzucenie przedstawionych przez strony postępowania dowodów. Za wszystko, co robi biegły sądowy, przysługuje oczywiście wynagrodzenie, zależnie od poziomu złożoności problemu, doświadczenia biegłego i warunków, w jakich opracowywana była opinia.


Opinia biegłego sądowego obarczona jest bardzo dużą odpowiedzialnością, dlatego też są to najczęściej osoby bardzo doświadczone i posiadające obycie z sytuacjami ciężkimi, stresującymi i wymagającymi pełnego skupienia. Powinny to też być osoby o wysokiej moralności, odporne na wpływ emocjonalny powodowany przez strony konfliktu sądowego. 


Zapewniamy gwarancję najwyższej jakości usług biegłych, a także możliwość spotkania z naszym przedstawicielem w celu omówienia szczegółów usługi. Skontaktuj się z nami już dziś:

• Numer kontaktowy: +48 577 713 513
• E-mail: biuro@iee.pl

 

01

Zespół ekspertów

Współpraca z zespołem ekspertów ma swoje zalety w postaci stałej dostępności, wysokiej jakości usług z uwagi na specjalizację oraz gwarancję wysokiej kultury organizacyjnej we współpracy z Sądami, Prokuratorami i Policją. 

02

Wycena przed zleceniem

Stawkę za opinię oraz szacowaną ilość godzin określamy bezpłatnie przed podjęciem zlecenia. Gwarantujemy jej dotrzymanie. W przypadku dużej ilości wydruków przed zleceniem ustalamy jak będą rozliczane te koszty (nie zaskakując naszych zleceniodawców opłatami dodatkowymi). 

03

Kadra naukowa

Nasz instytut współpracuje z kadrą naukową na śląsku oraz biegłymi z wieloletnim doświadczeniem. Nie nastawiamy się na opinie szybkie i tanie robione w pośpiechu, tym samym obarczone błędami oraz nie współpracujemy z biegłymi, którzy kiedykolwiek zawiedli nasze zaufanie. Po każdym zleceniu prosimy naszych zleceniodawców o opinię o współpracy z danym biegłym. Kadra naukowa, z którą współpracujemy to najlepsi specjaliści w naszych dziedzinach, posiadający wiedzę merytoryczną i praktyczną.

Kompendium wiedzy IEE na temat:
Biegły sądowy z zakresu rachunkowości

Przygotowaliśmy poniżej dla zainteresowanych tematyką kluczowe informacje w przedmiotowym zakresie . Dzielimy się z Wami naszą wiedzą i doświadczeniem. Zapoznaj się z poniższym kompendium, a w przypadku jakichkolwiek pytań – jesteśmy oczywiście do Waszej dyspozycji. 

Spis treści

Czym wyróżnia się biegły sądowy w rachunkowości?

Biegły z zakresu rachunkowości bierze udział najczęściej w sprawach cywilnych oraz karno-gospodarczych. Stronami w takich sprawach są często przedsiębiorcy i instytucje publiczne. Ze względu na konieczność wykorzystania księgowości śledczej, od biegłego z zakresu rachunkowości wymaga się długiego doświadczenia w różnych dziedzinach. Jego praca zazwyczaj zaczyna się od przeprowadzenie audytu, który daje mu dostęp do wszystkich danych  finansowych oraz historii finansowej strony postępowania. Tylko pełne informacje pozwalają mu wydać właściwą opinię, dlatego też istotne jest, żeby miał wiedzę jak je uzyskać. Biegły z zakresu rachunkowości powoływany jest zazwyczaj do spraw fałszerstw danych księgowych, postępowań z zakresu przekształceń spółek oraz wyceny udziałów.

Dodatkowo biegły z zakresu rachunkowości może wykonywać ekspertyzy w przedmiocie podziału majątku, poziomu wypłacalności podmiotów oraz z zakresu umów bankowych. Z racji zawiłości w tematyce finansowej uznaje się, że sędzia nie jest ekspertem z dziedziny finansów, dlatego też  jest  powoływany przez sąd bardzo często. Umożliwia to uniknięcia nieporozumień związanych z niejasnością materiału dowodowego bądź niezrozumienia go przez którąkolwiek ze stron.

Analiza biegłego pozwala dużo lepiej zrozumieć dowody na pierwszy rzut oka niemówiące kompletnie nic w sprawie, ponieważ dla laika są jedynie zestawieniem niepowiązanych liczb. Taki biegły jest częstym uczestnikiem spraw cywilnych i handlowych, gdzie niejednokrotnie pełni kluczową funkcję, wpływając znacząco na ostateczne rozstrzygnięcie. Bez udziału biegłego sąd bez doświadczenia w finansach musiałby rozstrzygać sprawy na podstawie słowa przeciwko słowu. Jak się często okazuje, nawet rzeczoznawcy nie są wiarygodni na tyle, żeby ufać w stu procentach ich wycenom, dlatego też biegły z zakresu rachunkowości może zaopiniować przeprowadzoną wycenę potwierdzając jej słuszność, bądź podważając bezstronność rzeczoznawcy.

W sprawach o podział majątku bądź związanych ze sporami w spółkach prawa handlowego, brak biegłego w sprawie może niejednokrotnie doprowadzić do bardzo niekorzystnych rozstrzygnięć dla stron, które samodzielnie nie są w stanie podważyć opinii rzeczoznawcy.


Jak zostać biegłym sądowym?

Wymagania, aby doradzać w sprawach związanych z rachunkowością

Osoby zastanawiające się, jak zostać biegłym sądowym muszą wiedzieć, że biegły musi spełnić konkretne warunki:

 • musi mieć pełne prawa cywilne i obywatelskie,
 • musi mieć ukończony 25. rok życia,
 • musi być niekarana,
 • musi posiadać teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona,
 • musi udzielić rękojmi należytego wykonywania obowiązków,
 • musi zgodzić się na ustanowienie jej biegłym.

Jak zostać biegłym sądowym po spełnieniu tych warunków? 
Specjalista spełniający te warunki musi złożyć stosowne dokumenty do sądu okręgowego, w którym chce być wpisany na listę biegłych sądowych. Wszystkie niezbędne do wypełnienia dokumenty znaleźć można na stronie internetowej swojego sądu okręgowego lub bezpośrednio w tym sądzie.

Resztę należy skompletować samemu i dołączyć do wniosku. Pamiętać trzeba, że składa się kserokopie dokumentów, jednak oryginały bardzo często należy przedstawić do wglądu, nawet jeśli kserokopie są poświadczone za zgodność z oryginałem. Po złożeniu wniosku wszystko pozostaje w rękach prezesa sądu, który po dokonaniu dokładnego sprawdzenia kandydata podejmie stosowną decyzję.

Przyszły biegły jest sprawdzany bardzo dokładnie, więc dokumenty powinny być wypełnione dokładnie i zgodnie z prawdą. Bardzo istotne jest, by osoba kandydująca do tytułu biegłego sądowego posiadała wysoką moralność. Podczas opracowywania opinii biegły musi być odporny na naciski i wszelkie propozycje obydwu stron, ponieważ wszelka stronniczość w tym przypadku jest wysoce nieetyczna i dyskwalifikuje z roli biegłego.

Bezstronność w każdej sytuacji musi być wręcz zagwarantowana, aby biegły wykonywał swoją funkcję uczciwie i rzetelnie. Poddawanie się emocjom może prowadzić do wypaczenia opinii, a to bezpośrednio przełoży się na niesprawiedliwy wyrok i dalsze komplikacje prowadzące do kolejnych instancji. Nierzetelne opinie odpijają się na reputacji takiego biegłego, co może przełożyć się na wykreślenie go z listy biegłych sądowych.

Na jak długo wybierany jest biegły sądowy?

Biegły jest ustanawiany na kadencję trwającą 5 lat. Kadencja kończy się równo z końcem roku. Jak zostać biegłym sądowym po upływie kadencji? Wtedy należy ponownie złożyć wniosek z kompletem dokumentów. Ważną informacją jest to, że w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek przeszkody w pełnieniu funkcji biegłego, należy o tym niezwłocznie powiadomić prezesa sądu okręgowego celem wykreślenia z listy biegłych.


Jakie wykształcenie powinien mieć biegły sądowy w rachunkowości?

Tak jak w przypadku innych biegłych, biegły z zakresu rachunkowości musi mieć wykształcenie wyższe. Najpopularniejszymi kierunkami, po których można uzyskać tytuł biegłego z zakresu rachunkowości są rachunkowość, ekonomia, zarządzanie, bankowość oraz prawo. Dzięki nim specjalista ma wiedzę z zakresu finansów, prawa gospodarczego, handlowego i cywilnego, prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatków.

Przydatne są wszelkiego rodzaju szkoły podyplomowe, ponieważ poziom specjalizacji oraz zakres wiedzy wpływa znacząco na wynagrodzenie przysługujące za pracę biegłego sądowego. Warto, żeby osoba chcąca zostać biegłym z zakresu rachunkowości miała doświadczenie praktyczne z zakresu księgowości, ponieważ pozwoli to na rozszerzenie jego uprawnień jako biegłego i brak konieczności powoływania dodatkowego biegłego do sprawy. Poza tym brany jest pod uwagę ogólny staż na stanowisku związanym z rachunkowością. Związane jest to z doświadczeniem życiowym branym pod uwagę przez sądy podczas podejmowania decyzji odnośnie do uznania opinii wystawionej przez biegłego.


Czy biegły sądowy w rachunkowości powinien mieć specjalne uprawnienia i wykształcenie?

Na dobrą sprawę biegły z zakresu rachunkowości musi spełniać takie same warunki jak każdy inny biegły sądowy. Musi mieć wykształcenie wyższe, być niekaranym i mieć wszystkie prawa cywilne i obywatelskie. Wszystkie dodatkowe uprawnienia i szkoły podyplomowe wpływają na zakres możliwych do wykonania przez biegłego opinii. Oczywiście dodatkowe uprawnienia wpływają na to, jak często ten konkretny biegły będzie powoływany przez sąd, a dodatkowo wpłynie to na wynagrodzenie biegłego.

Przykładem może być rozszerzenie kwalifikacji do rachunkowości zarządczej, ponieważ biegły z zakresu rachunkowości zarządczej może opiniować dodatkowo:

 • wpływ konkretnych wydarzeń na sytuację finansową przedsiębiorstwa,
 • marże osiągnięte na konkretnej transakcji,
 • ocenę, czy konkretne zdarzenie gospodarcze wpłynęło na spowodowanie szkody majątkowej,
 • wycenę szkody związanej ze zdarzeniem jakiegoś wydarzenia gospodarczego,
 • czy procesy decyzyjne w zakresie realizacji konkretnego przedsięwzięcia gospodarczego były prawidłowe.

Jest to znaczące poszerzenie kompetencji biegłego z zakresu rachunkowości, o które warto się postarać. Warto też postarać się o wszelkie szkolenia uprawniające do pełnienia funkcji księgowego i zdobyć jak najszerszą wiedzę z zakresu księgowości, ponieważ biegli księgowi są często powoływani w tych samych sprawach co biegli z zakresu rachunkowości.

Posiadając uprawnienia z księgowości automatycznie wyklucza się taką konieczność, co przekłada się również na wzrost wynagrodzenia związany z szerszą kwalifikacją i szerszym zakresem wykonywanej opinii.


Kiedy przyda się opinia biegłego sądowego w rachunkowości?

Co robi biegły sądowy przy sprawach cywilnych? Osoba pełniąca tę funkcję jest najczęściej wyznaczana przez sędziego lub na życzenie jednej ze stron postępowania. Jej zadania obejmują wydawanie trafnych opinii na podstawie przeprowadzonych analiz finansowych, podatkowych oraz dotyczących ogólnego podejścia do zarządzania środkami pieniężnymi.

W kontekście tej specjalności zakres działań obejmuje:

 • ocenę rachunkowości prowadzonej działalności,
 • analizę księgowości,
 • badanie przepływów finansowych,
 • analizę rozliczeń pieniężnych,
 • weryfikację okresowych sprawozdań.

Biegły z zakresu rachunkowości z pewnością przyda się w sprawach cywilnych dotyczących podziału majątku. Sprawdzi rzetelność przeprowadzonej wyceny, co w przypadku sporu będzie bezstronną i jednoznaczną opinią, która ostatecznie może mieć kluczowe znaczenie dla wyniku sprawy. Dzięki możliwości wykonywania ekspertyz z zakresu umów bankowych biegły będzie bardzo pomocny we wszelkich sporach sądowych związanymi z bankami.

Przedsiębiorcy prowadzący spółki mogą korzystać z usługi biegłych w przypadku spraw związanych z przekształceniem spółki lub wyceny udziałów przy próbie ich zbycia, lub przejęcia od wspólników. W przypadku spraw cywilnych i handlowych biegły z zakresu rachunkowości zazwyczaj musi być powołany na wniosek jednej ze stron biorących udział w sprawie.

W przypadku spraw karnych sąd bardzo często samodzielnie wyznacza biegłego sądowego, aby uniknąć orzekania w warunkach zawiłości kwestii finansowych. Co robi biegły sądowy w sprawach karnych? Najczęściej biegły z zakresu rachunkowości pojawia się w sprawach związanych z fałszerstwem danych księgowych. Na podstawie jego opinii sąd decyduje, czy dowody przedstawiane przez oskarżyciela są wiarygodne i wystarczające do zapadnięcia wyroku skazującego.

Obrona również może na własną rękę wnioskować o biegłego z zakresu rachunkowości w momencie, gdy oskarżyciel prezentuje dowody jako oczywiste i sąd jako takie je przyjmuje. W tym momencie biegły może zaopiniować zarówno dowody przedstawione przez prokuraturę, jak i dowody przedstawione przez obrońcę, oceniając w tym momencie, które są bardziej wiarygodne i czy wynika z nich fakt popełnienia przestępstwa. Jak znaleźć biegłego, który pomoże w sprawie? Często wystarczy wyszukiwarka internetowa i wpisanie frazy kluczowej i wybranej lokalizacji, na przykład „biegły sądowy Rybnik”.

Podobnie sprawa wygląda w przypadku sprawy o niepoprawność danych wprowadzonych w systemy teleinformatyczne przez przedsiębiorcę, czy w sprawach o celowe doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem spółki. W każdej z takich spraw biegły z zakresu rachunkowości może mieć kluczowe znaczenie dla wyniku całego procesu, więc jego obecność najczęściej jest wręcz pożądana. 


Biegły sądowy z zakresu rachunkowości – najważniejsze informacje

Biegły sądowy w dziedzinie rachunkowości jest autorytetem specjalizującym się w analizie skomplikowanych informacji finansowych, sprawozdań, wycen, umów bankowych i procesów decyzyjnych. Jego zadaniem jest dostarczenie rzetelnej i obiektywnej opinii sądowi w sprawach cywilnych i karno-gospodarczych, które często dotyczą podziału majątku, oszustw finansowych i przekształceń spółek.

Biegły sądowy cieszy się szacunkiem ze względu na duży zakres wiedzy oraz zdolność do udzielania opinii w sprawach sądowych. Osoba taka musi posiadać wysoką moralność, aby zachować bezstronność w trakcie opracowywania opinii, odporność na naciski i umiejętność skupienia się nawet w stresujących sytuacjach.

Wyróżniającym się rodzajem biegłego sądowego jest ten specjalizujący się w rachunkowości. Przywołując przykłady, biegły taki może opiniować fałszerstwa danych księgowych, przekształcenia spółek, wyceny udziałów czy umowy bankowe. Jego wiedza jest niezbędna w sprawach finansowych, gdzie analiza skomplikowanych liczb pozwala na zrozumienie dowodów, które dla laika mogą być nieczytelne.

Proces zostania biegłym sądowym w rachunkowości jest wymagający. Osoba musi spełniać określone warunki, takie jak posiadanie pełnych praw cywilnych i obywatelskich, ukończenie 25. roku życia oraz posiadanie teoretycznych i praktycznych wiadomości w dziedzinie rachunkowości. Biegły musi również udzielić rękojmi należytego wykonywania obowiązków oraz zgodzić się na ustanowienie go biegłym. Procedura składania wniosku i sprawdzania kandydata jest rygorystyczna.

Biegły sądowy w rachunkowości bierze udział w sprawach cywilnych i karnych, gdzie jego opinie mogą mieć kluczowe znaczenie dla ostatecznego rozstrzygnięcia. Posiadanie wykształcenia wyższego, doświadczenia praktycznego oraz dodatkowych kwalifikacji z zakresu rachunkowości pozwala mu na jeszcze głębsze analizy i ekspertyzy, co może przyczynić się do bardziej trafnych opinii.

Kadencja biegłego sądowego trwa 5 lat i po upływie tego czasu należy ponownie złożyć wniosek i przejść proces ponownej oceny. Przeszkody w pełnieniu funkcji biegłego sądowego należy niezwłocznie zgłaszać, aby uniknąć nierzetelnych opinii. Biegli sądowi w dziedzinie rachunkowości mają kluczowe znaczenie w wielu sprawach, a ich wiedza i doświadczenie wpływają na sprawiedliwość i rzetelność procesu sądowego.

 

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług w zakresie biegłych sądowych. Prosimy o skontaktowanie się pod numerem telefonu +48 577 713 513  lub pod adresem e-mail: biuro@iee.pl.