Szukaj
Close this search box.

Value based management

Instytut Ekspertyz Ekonomicznych oferuje kompleksowe wsparcie w obszarze Value Based Management, w tym profesjonalne usługi z zakresu wyceny wartości przedsiębiorstwa. Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów oraz wieloletniego doświadczenia IEE.

Wykonanych eskpertyz
+ 0
Zadowolonych Klietów
0
Biegłych
0
Opinii na 5/5
0 %

Instytut Ekspertyz Ekonomicznych oferuje kompleksowe wsparcie w obszarze Value Based Management, w tym profesjonalne usługi z zakresu wyceny wartości przedsiębiorstwa.

 

Dzięki ekspertom IEE możliwe jest skuteczne wykorzystanie technik zarządzania wartością, co pozwala podejmować strategiczne decyzje, zwiększać atrakcyjność firmy na rynku i wyprzedzać konkurencję.

 

Skontaktuj się z nami telefonicznie: +48 577 713 513 lub mailowo biuro(@)iee.pl, aby uzyskać szczegółową wycenę usługi.

Masz pytania? Potrzebujesz oferty?
Wypełnij formularz

Value based management z Instytutem Ekspertyz Ekonomicznych

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

Współpraca z naszymi ekspertami daje możliwość skorzystania z różnorodnych metod, co umożliwia precyzyjną ocenę wartości przedsiębiorstwa oraz przewidywanie jego wzrostu.
Czas realizacji usług zależy od indywidualnych potrzeb klienta oraz skali przedsięwzięcia, jednak staramy się działać sprawnie, dbając o terminowość i rzetelność analiz.

 

Nasz zespół ekspertów z obszaru ekonomii i finansów ma odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie, co pozwala na kompleksowe wsparcie w ocenie wartości firmy oraz wdrożeniu skutecznych strategii zarządzania wartością.

 

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa to kluczowa koncepcja dla sukcesu na rynku, a nasz zespół ekspertów z Instytutu Ekspertyz Ekonomicznych jest gotowy, aby wesprzeć Twoją firmę w tym obszarze.

 

Współpraca z IEE to efektywność, profesjonalizm i przestrzeganie najwyższych standardów oraz terminowość!

• Numer kontaktowy: +48 577 713 513
• E-mail: biuro@iee.pl

01

Zespół ekspertów

Współpraca z zespołem ekspertów ma swoje zalety w postaci stałej dostępności, wysokiej jakości usług z uwagi na specjalizację oraz gwarancję wysokiej kultury organizacyjnej we współpracy z Sądami, Prokuratorami i Policją. 

02

Wycena przed zleceniem

Stawkę za opinię oraz szacowaną ilość godzin określamy bezpłatnie przed podjęciem zlecenia. Gwarantujemy jej dotrzymanie. W przypadku dużej ilości wydruków przed zleceniem ustalamy jak będą rozliczane te koszty (nie zaskakując naszych zleceniodawców opłatami dodatkowymi). 

03

Kadra naukowa

Nasz instytut współpracuje z kadrą naukową na śląsku oraz biegłymi z wieloletnim doświadczeniem. Nie nastawiamy się na opinie szybkie i tanie robione w pośpiechu, tym samym obarczone błędami oraz nie współpracujemy z biegłymi, którzy kiedykolwiek zawiedli nasze zaufanie. Po każdym zleceniu prosimy naszych zleceniodawców o opinię o współpracy z danym biegłym. Kadra naukowa, z którą współpracujemy to najlepsi specjaliści w naszych dziedzinach, posiadający wiedzę merytoryczną i praktyczną.

What People Say About Us

Client Testimonials

Kompendium wiedzy IEE na temat Value based management

Przygotowaliśmy poniżej dla zainteresowanych tematyką kluczowe informacje w zakresie Value based management. Dzielimy się z Wami naszą wiedzą i doświadczeniem. Zachęcamy do zapoznania się z poniższym kompendium, a w przypadku jakichkolwiek pytań – jesteśmy oczywiście do Waszej dyspozycji. 

Spis treści

Wycena wartości przedsiębiorstwa

Zróżnicowane metody zarządzania przedsiębiorstwem mają na celu pomóc w podejmowaniu optymalnych decyzji dla prowadzonej firmy. Poszczególne techniki mają na celu pomóc w zwiększeniu wartości firmy, a także wyprzedzeniu konkurencji. Obecnie jedną z najpopularniejszych metod jest value based management, czyli zarządzanie wartością przedsiębiorstwa.

Główne założenia tej metody pozwalają na ułatwienie sobie podejmowania najbardziej strategicznych decyzji z punktu widzenia firmy, które mają ostatecznie prowadzić do jej sukcesu rynkowego. Prawidłowe zastosowanie tej właśnie techniki skutkuje w efekcie znakomitymi rezultatami i prowadzi do mnóstwa korzyści. Przedstawiamy, na czym w głównej mierze polega technika i gdzie najlepiej się sprawdzi.

Metoda value based management korzysta z wielu technik, które mogą zostać wykorzystane przez akcjonariuszy do oceny wartości konkretnego przedsiębiorstwa. Odpowiednio użyte pozwalają na pozyskanie informacji czy inwestycja w daną spółkę jest faktycznie opłacalna w konkretnym momencie i może przynieść w rezultacie wymierne korzyści finansowe.

Metoda korzysta m.in. ze wskaźnika EVA, który oddaje nadwyżki wartości generowanej przez firmę ponad koszt zaangażowane kapitału. Pozwala to oceniać okresowe wyniki przedsiębiorstw przy jednoczesnym uwzględnieniu kosztu kapitału dostarczanego przez akcjonariuszy. W momencie, gdy wyniki znacząco przekraczają koszt pozyskania kapitału świadczy to o tym, że firma rozwija się prawidłowo. Dla inwestorów oznacza to, że ogólna wycena wartości przedsiębiorstwa powinna w niedalekiej przyszłości wzrosnąć.

Druga metoda o nazwie MVA określa ile jest warta na giełdzie inwestycja w spółkę w sytuacji, gdy miarą jest wartość księgowa. Inwestorzy powinni interesować się głównie spółkami, które wykazują się dodatnią rynkową wartością dodaną. Zwiększa to szanse na zwrot z inwestycji.

Wskaźnik TSR określa całkowity dochód akcjonariuszy z dywidend oraz wzrostu wartości kursu.

Wskaźnik CFROI natomiast odzwierciedla stopę zwrotu z wszystkich inwestycji, które są dokonywane w firmie. Wzrost wyceny przedsiębiorstwa występuje w sytuacji, gdy zwrot z inwestycji jest większy niż przeciętna dla rynku.


Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Zarządzanie wartością to technika, która narodziła się przede wszystkim z inicjatywy właścicieli firm. To właśnie osoby będące właścicielami spółki z uwagi na niezadowolenie z działań podejmowanych przez zarząd, postanowiły opracować metodę, która pozwoli na lepszą kontrolę. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa jako koncepcja jest w pewnym stopniu systemem kontroli menedżerskiej nad zarządem w firmie.

Właściciele na podstawie wielu zróżnicowanych technik mają możliwość określić, do jakiego stopnia kadra zarządcza wywiązuje się ze swoich celów. Mają także możliwość wprowadzania systemów wynagradzania, które będą napędzały osoby zatrudnione do intensywniejszej pracy i podejmowania optymalnych decyzji biznesowych. Dzięki temu możliwe jest pogodzenie interesów właścicieli z potrzebami menedżerów i pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie.

Bardzo często ta koncepcja wykorzystywana jest również przez inwestorów i akcjonariuszy. W przypadku spółek giełdowych koncentruje się bowiem na zwiększaniu wartości przedsiębiorstwa w ogólnej wycenie. Koncepcja zmusza firmy do podejmowania jedynie tych działań inwestycyjnych, które są zyskowne i mają znaczące przełożenie na ogólną wartość konkretnej firmy. Prawidłowe podejście do strategii pozwala na uzyskanie świetnych efektów i bezpośrednio przekłada się na wzrost w wycenie spółki.

Główne wskaźniki używane w koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa to:

  • Ekonomiczna wartość dodana (EVA)
  • Rynkowa wartość dodana (MVA)
  • Całkowity zwrot dla akcjonariuszy (TSR)
  • Gotówkowy zwrot z inwestycji (CFROI)
 

Każdy ze wskaźników ma realne zastosowanie i pozwala na określenie wartości firmy w danym momencie i umożliwia ocenę poszczególnych działań. Skutecznie użyte prowadzą do bardzo dobrych rezultatów i przekładają się na zwiększenie szans na sukces rynkowy konkretnej firmy.


Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Osoby chcące sporządzić wycenę przedsiębiorstwa i wdrożyć zarządzanie wartością przedsiębiorstwa muszą wykazywać się bardzo zaawansowaną wiedzą ekonomiczną i finansową. Niezbędne jest bowiem opanowanie wielu pojęć, aby móc w realny sposób wyznaczyć ile dana firma jest warta, a następnie w jaki sposób zarządzać wartością, aby wycena mogła wzrastać. Tylko zaawansowane kompetencje pozwalają na uniknięcie poważnych błędów i pomyłek przy ustalaniu dokładnych wyników.

W wielu przypadkach niezbędne są prace całych zespołów, aby wdrożyć skuteczne zarządzanie wartością przedsiębiorstwa i dokładnie określić jego wartość. Praca wielu osób pozwoli na wykonanie wszystkich obliczeń i sporządzenie ekspertyz. Na podstawie uzyskanych wyników możliwe będzie tym samym sprecyzowanie planu, który następnie zostanie wdrożony w przedsiębiorstwie w celu poprawy wyceny.


Co składa się na wartość przedsiębiorstwa?

Jasne zdefiniowanie wszystkich składników, które składają się na wartość przedsiębiorstwa nie jest bardzo łatwe. Wymaga dokładnego poznania konkretnej firmy i przeanalizowania nie tylko dokumentów finansowych, ale również pozycji na rynku wśród firm konkurencyjnych. 

Co składa się na wartość przedsiębiorstwa?

Przede wszystkim na wartość przedsiębiorstwa składają się posiadane przez firmę aktywa i pasywa. Dokładne wyliczenie wartości wszystkich składników majątkowych i odjęcie od nich zobowiązań pozwala na uzyskanie wyniku, który będzie stanowił wartość przedsiębiorstwa. Taka forma wyznaczania wartości, mimo że najbardziej intuicyjna to nie jest najdokładniejszą. Sprawdza się przede wszystkim w przypadku firm o mniejszych rozmiarach, które nie są znaczące w swoich sektorach. W takiej sytuacji tego rodzaju podejście zgodne z majątkowymi metodami wyceny może pomóc w określeniu wartości.

W przypadku większych firm dochodzi natomiast wiele dodatkowych czynników. Wartość przedsiębiorstwa może zależeć od reputacji, pozycji na rynku, stopy wzrostu sprzedaży, marży zysku operacyjnego, kosztu kapitału, warunków kredytowych i wielu innych czynników.

Określając wartość przedsiębiorstwa w każdej sytuacji należy podejść indywidualnie do firmy, aby być w stanie dokładnie wyznaczyć wartość i najważniejsze czynniki, które wpływają na ten właśnie aspekt. Rzetelne podejście do wszystkich obliczeń i uwzględnienie najważniejszych aspektów przekłada się na możliwość uzyskania dokładniejszych wyników. Tym samym uzyskana wartość przedsiębiorstwa będzie w większym stopniu odpowiadała rzeczywistej sytuacji.


Jakie są metody wyceny przedsiębiorstw?

Istnieje wiele metod przeprowadzenia wyceny przedsiębiorstwa. Dobór odpowiedniej zależy od wielkości firmy, a także celu, w jakim przeprowadzana jest wycena. Warto również pamiętać, że żadna z dostępnych metod nie jest w 100% dokładna. Dopiero przy ewentualnej odsprzedaży firmy można poznać, ile faktycznie ktoś będzie gotów zapłacić za przedsiębiorstwo. Istnieje jednak kilka głównych grup metod przeprowadzania wyceny, które są najczęściej wykorzystywane. 

Jakie są metody wyceny przedsiębiorstw?

Pierwsza grupa to metody majątkowe. W tym przypadku wycena polega w głównej mierze na analizie majątku przedsiębiorstwa. Metody z tej grupy zakładają bowiem, że wartość firmy to majątek pomniejszony o zobowiązania. Jest to jedna z prostszych metod dokonania wyceny, która jednak posiada kilka wad i nie jest obecnie najczęściej wykorzystywaną.

Kolejna grupa to metody porównawcze. Polegają na wycenie przedsiębiorstwa w oparciu o porównanie go z innymi podmiotami, które działają na rynku. W przypadku tej metody niezbędne jest znalezienie firm do porównania, które będą wykazywały się podobną sprzedażą, zbliżoną rentowną, podobnymi rozmiarami, tym samym stadium rozwoju i przede wszystkim muszą działać w tej samej branży. Najłatwiej tą metodę zastosować w przypadku dużych firm, które można porównać ze spółkami akcyjnymi, których wartość najłatwiej określić.

Trzecia grupa to metody dochodowe, które obecnie cieszą się największym uznaniem. Postrzegane są bowiem jako najdokładniejsze i pozwalające na uzyskanie najbardziej miarodajnych wyników. W przypadku tych metod najczęściej analizowane są zdolności przedsiębiorstwa do generowania w przyszłości zysków. Metody uwzględniają zarówno założone tempo rozwoju działalności, jak i ewentualne ryzyko branżowe. 

Poprawne przeprowadzenie wyceny metodami dochodowymi wymaga bardzo dużej wiedzy i doświadczenia w tego rodzaju pracach. Tylko w takim przypadku możliwe jest faktyczne dokonanie wyceny, która będzie miała realną wartość i pozwoli na uzyskanie miarodajnego wyniku.

Bez względu na wybraną formę wyceny najlepiej skorzystać z pomocy ekspertów, którzy pomogą w przygotowaniu odpowiednich dokumentów i zgromadzeniu wszystkich danych. Profesjonalne wsparcie sprawi, że wycena zostanie zrealizowana z wysoką dokładnością i przy uwzględnieniu wielu zmiennych o istotnym znaczeniu dla firmy.


Zachęcamy do skorzystania z profesjonalnej wyceny. Aby poznać koszt naszych usług, prosimy o skontaktowanie się pod numerem telefonu +48 577 713 513  lub pod adresem e-mail: biuro@iee.pl.