Szukaj
Close this search box.

Upadłość firmy

Instytut Ekspertyz Ekonomicznych (IEE) oferuje kompleksowe usługi w zakresie upadłości firm, zatrudniając doświadczonych ekspertów o wieloletnim doświadczeniu w tej dziedzinie. Nasz zespół oraz wieloletnie doświadczenie daje gwarancje najwyższej jakości!

Wykonanych eskpertyz
+ 0
Zadowolonych Klietów
0
Biegłych
0
Opinii na 5/5
0 %

Prowadzisz biznes i chcesz wiedzieć, z czym wiąże się upadłość firmy? Jakie są tego możliwe przyczyny, skutki i jak załatwić niezbędne formalności? Czy upadłość firmy jest tożsama z bankructwem? Co z pracownikami? Przeczytaj ten artykuł i dowiedz się, co od strony formalnej, oznacza ta sytuacja.

Chcesz skonsultować sytuację finansową swojej firmy, jeszcze przed złożeniem wniosku o upadłość firmy? Zapraszamy do kontaktu z Instytutem Ekspertyz Ekonomicznych – pomożemy Ci spokojnie przejść przez ten wymagający proces.

 

Skontaktuj się z nami telefonicznie: +48 577 713 513 lub mailowo biuro(@)iee.pl, aby uzyskać szczegółową wycenę usługi.

Masz pytania? Potrzebujesz oferty?
Wypełnij formularz

Upadłość firmy z Instytutem Ekspertyz Ekonomicznych

Upadłość firmy to szerokie pojęcie, które uwzględnia różne czynniki – od finansowych, przez psychologiczne, aż po prawne. U podstaw upadłości firmy leży problem z wypłacalnością. W takiej sytuacji przedsiębiorstwo traci stałą zdolność płatniczą i nie jest w stanie terminowo spłacać swoich zobowiązań.


Mówiąc inaczej, trudna sytuacja finansowa sprawia, że przedsiębiorstwo nie może kontynuować swojej działalności w dotychczasowym wymiarze.
Jeśli zastanawiasz się, na czym polega upadłość firmy, w centrum Twojej uwagi znajdują się zapewne kwestie formalne.


Niezbędnym czynnikiem jest przeprowadzenie postępowania upadłościowego. Jego celem jest ochrona majątku i ustalenie wysokości spłat dla wierzycieli. Efektem takiego postępowania jest oficjalne ogłoszenie upadłości przez sąd.


Współpraca z Instytutem Ekspertyz Ekonomicznych cechuje się efektywnością, profesjonalizmem i przestrzeganiem najwyższych standardów.
• Numer kontaktowy: +48 577 713 513
• E-mail: biuro@iee.pl


Zapraszamy do kontaktu! Zachęcamy też do umówienia się na spotkanie z naszym przedstawicielem.

01

Zespół ekspertów

Współpraca z zespołem ekspertów ma swoje zalety w postaci stałej dostępności, wysokiej jakości usług z uwagi na specjalizację oraz gwarancję wysokiej kultury organizacyjnej we współpracy z Sądami, Prokuratorami i Policją. 

02

Wycena przed zleceniem

Stawkę za opinię oraz szacowaną ilość godzin określamy bezpłatnie przed podjęciem zlecenia. Gwarantujemy jej dotrzymanie. W przypadku dużej ilości wydruków przed zleceniem ustalamy jak będą rozliczane te koszty (nie zaskakując naszych zleceniodawców opłatami dodatkowymi). 

03

Kadra naukowa

Nasz instytut współpracuje z kadrą naukową na śląsku oraz biegłymi z wieloletnim doświadczeniem. Nie nastawiamy się na opinie szybkie i tanie robione w pośpiechu, tym samym obarczone błędami oraz nie współpracujemy z biegłymi, którzy kiedykolwiek zawiedli nasze zaufanie. Po każdym zleceniu prosimy naszych zleceniodawców o opinię o współpracy z danym biegłym. Kadra naukowa, z którą współpracujemy to najlepsi specjaliści w naszych dziedzinach, posiadający wiedzę merytoryczną i praktyczną.

What People Say About Us

Client Testimonials

Kompendium wiedzy IEE na temat: Upadłość firmy

Spis treści

Jakie są rodzaje upadłości?

Już wiesz, na czym polega upadłość firmy i jakie są jej możliwe powody. O złożoności tego zagadnienia świadczy również to, w ilu odmianach występuje. 


Poszczególne rodzaje upadłości są ściśle związane z ich przyczynami oraz całym otoczeniem firmy
. Pod uwagę bierze się kwestie prawne, finansowe, społeczne, a także rodzaj podmiotu czy wpływ na interesy konkretnych uczestników.  

Wyróżniamy następujące rodzaje upadłości, m.in.: 

 • biznesową, 
 • niebiznesową (konsumencką), 
 • transgraniczną (krajową z elementem zagranicznym, zagraniczną z elementem krajowym), 
 • odizolowaną, 
 • systemową, 
 • uzasadnioną, 
 • symulowaną, 
 • w ujęciu dynamicznym i statycznym.


Do końca 2015 roku (moment wejście w życie ustawy Prawo restrukturyzacyjne) funkcjonowało rozróżnienie na dwa rodzaje upadłości prawnej: układową i likwidacyjną. O takim rozróżnieniu możesz nadal przeczytać w internecie, np. po wpisaniu haseł typu „na czym polega upadłość firmy”. Warto jednak wiedzieć, że ten podział już nie obowiązuje.   


Czym cechuje się upadłość likwidacyjna? Odpowiada aktualnemu rozumieniu terminu „upadłość” – oznacza, że syndyk, z ramienia sądu, wyprzedaje majątek zadłużonego i spłaca wierzycieli.  


Upadłość układowa była wdrażana wtedy, gdy istniały przesłanki, że na zasadzie układu (porozumienia) zobowiązania względem wierzycieli zostaną uregulowane w wyższym stopniu, niż gdyby ogłoszono upadłość likwidacyjną. Inaczej mówiąc, zawierano układ, na zasadzie którego dłużnik miał szansę spłacić większą ilość długu, ale np. w dłuższym czasie. 

Dlaczego warto znać specyfikę upadłości układowej, mimo że nie funkcjonuje już w obecnym systemie prawnym? Ponieważ ułatwia rozumienie tego, czym jest restrukturyzacja. 


Postępowanie restrukturyzacyjne również dąży zawarcia swoistego układu pomiędzy dłużnikiem a wierzycielami
. Może obejmować negocjacje, zmiany warunków umowy i inne działania, które mają na celu przywrócenie zdolności płatniczej dłużnika. Co ważne, jednym z kluczowych warunków jest zgoda wierzycieli na przyjęcie planu układowego. 


Kiedy można ogłosić upadłość firmy?

Podkreślmy jedną z ważniejszych kwestii związanych z procesem upadłościowym: kiedy można ogłosić upadłość firmy, a dokładniej kiedy można złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. 

Przyjmuje się, że stan niewypłacalności musi trwać dłużej niż 3 miesiące. Od wystąpienia stanu niewypłacalności firmy dłużnik ma 30 dni, aby złożyć  odpowiedni wniosek i rozpocząć procedurę upadłościową. 

Przykład: firma XYZ nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań począwszy od 1 maja 2024 r. Kiedy można ogłosić upadłość firmy? Jeśli taka sytuacja finansowa utrzymuje się do 31 lipca 2024 r., dłużnik powinien złożyć wniosek o upadłość do końca sierpnia 2024 r.  

Czy zarządzający przedsiębiorstwem może samodzielnie ogłosić stan upadłości? Nie, ale składa w tym celu odpowiedni wniosek (o szczegółach przeczytasz w dalszej części artykułu). 


O ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa może również wnioskować każdy z wierzycieli dłużnika
, np. kontrahenci czy pracownicy, którym firma nie wypłaca wynagrodzeń. 


Jakie mogą być przyczyny upadłości? 

Na to, czy dochodzi do niewypłacalności i kiedy można ogłosić upadłość firmy, wpływają następujące czynniki:

 • wewnętrzne (związane ze specyfiką organizacji i sposobem jej funkcjonowania), np.: 
  • pochopne decyzje finansowe i błędne zarządzanie (w tym przestępstwa finansowe),
  • brak strategii biznesowej i finansowej, 
  • konflikty wewnątrz organizacji, 
 • zewnętrzne (pochodzące z otoczenia firmy), np.:
  • silna konkurencja, 
  • inflacja,
  • zmiany polityczne i gospodarcze.


Co się dzieje, gdy firma ogłasza upadłość?

Okoliczności, które wpływają na to, że firma traci wypłacalność, są zazwyczaj rozłożone w czasie. Podobnie jest z samym ogłoszeniem upadłości – to proces podzielony na etapy

Chcesz znać poszczególne kroki w telegraficznym skrócie? Oto co się się dzieje, gdy firma ogłasza upadłość: 

 • dłużnik (lub wierzyciel) składa wniosek o upadłość, 
 • sąd rozpatruje wniosek, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, 
 • sąd oddala wniosek lub ogłasza upadłość przedsiębiorstwa, 
 • syndyk przejmuje kontrolę nad majątkiem dłużnika, wycenia go i spienięża, 
 • zlikwidowana masa upadłościowa umożliwia syndykowi spłatę zobowiązań względem wierzycieli. 


Ile trwa proces upadłościowy?  

O ile przygotowanie wniosku można mierzyć w dniach czy tygodniach, o tyle rozpatrzenie wniosku przez sąd trwa sporo dłużej. To sprawa mocno indywidualna, ale przygotuj się nawet na kilka miesięcy. Podobnie jest z działaniami syndyka, sprzedażą majątku i spłaceniem wierzycieli. Cały proces uwzględniający to, co się dzieje, gdy firma ogłasza upadłość, może trwać lata.   


Bankructwo firmy

W tym miejscu warto wyjaśnić podstawową różnicę pomiędzy dwoma terminami, które często są używane zamiennie: bankructwo i upadłość. Czy są ze sobą tożsame? Nie do końca. Odnoszą się bowiem do odmiennych sfer funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Podstawowa różnica jest prosta: bankructwo firmy odnosi się do kwestii ekonomicznych, natomiast upadłość przedsiębiorstwa jest terminem typowo prawniczym.  


Czy każda firma, która bankrutuje, zostaje poddawana procesom upadłościowym? Niekoniecznie
. Sądowe postępowanie upadłościowe oznacza koszty, których często brak w związku z bankructwem.  

Istnieje jednak sytuacja, w której bankructwo firmy jest z automatu uznawane za upadłość. To szczególny przypadek upadłości zawinionej, która wiąże się z odpowiedzialnością karną przedsiębiorców. Analogicznie: jeżeli mamy do czynienia z upadłością niezawinioną (przyczyny nie są związane z nieodpowiednim zarządzaniu firmą), nie możemy jej równać z bankructwem ekonomicznym. 


Co daje ogłoszenie upadłości firmy?

Jeżeli firma staje przed koniecznością ogłoszenia upadłości, oznacza to, bez wątpienia, że znalazła się w trudnej sytuacji finansowo-ekonomicznej. Cała procedura upadłościowa to dla zarządzających firmą również duże wyzwanie emocjonalne. Sprawy nie ułatwia fakt, że skutki upadłości mogą wracać jak echo w ciągu najbliższych kilku lat

Mimo to, można wskazać pozytywne strony takiej sytuacji – nie tylko prawne, ale również społeczne. Co daje ogłoszenie upadłości firmy? Taki stan: 

 • to swoista ochrona i czas na to, żeby znaleźć rozwiązanie z trudnej sytuacji finansowej, 
 • zmniejsza negatywny wpływ niewypłacalności dłużnika na jego biznesowe otoczenie,
 • wstrzymuje postępowanie sądowe i egzekucyjne, a jednocześnie chroni zarządzających firmą przed poniesieniem osobistej odpowiedzialności za długi firmym,
 • sprawia, że dług nie rośnie (ogłoszenie upadłości zatrzymuje naliczanie odsetek),
 • pozwala w najwyższym stopniu uregulować zobowiązania finansowe względem wierzycieli,  
 • wymusza wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań, nowych modeli zarządzania i doskonalenie procesów. 

Już znasz pozytywy – wiesz, co daje ogłoszenie upadłości firmy. Na liście minusów pojawia się przede wszystkim trudna sytuacja pracowników, o czym przeczytasz poniżej. 


Upadłość firmy a pracownicy

Losy pracowników firmy w upadłości zależą od dokładnej sytuacji finansowej. Jeżeli przedsiębiorca jest zmuszony o wnioskowanie o ogłoszenie upadłości, a działalność firmy musi zostać zamknięta, pracownicy zostaną zwolnieni. Upadłość firmy a pracownicy – to szczególna sytuacja, w której pracownik nie jest chroniony prawem pracy. Dotyczy to wszystkich osób, również tych w wieku przedemerytalnym, przebywających na zwolnieniu czy kobiet w ciąży.    


Trochę inaczej sytuacja wygląda w przypadku procesu restrukturyzacji. Nadal mogą być potrzebne zmiany w zatrudnieniu, ale istnieje szansa na to, że część pracowników utrzyma swoje stanowiska.  


Upadłość firmy a pracownicy to delikatny temat. Od razu pojawia się pytanie o zaległe wynagrodzenia. Pracownicy to również wierzyciele, czyli strony, które dłużnik musi spłacić. Uregulowanie zobowiązań względem pracowników jest w procesie upadłościowym traktowane priorytetowo. Inaczej mówiąc, zaległe pensje pracownicze mają z urzędu wysoki priorytet na liście zobowiązań dłużnika


Zadaniem syndyka jest spłata długu, który powstał ze względu na upadłość firmy. A pracownicy? Co powinni zrobić w takiej sytuacji? Zatrudniony nie ma obowiązku zgłaszania się do syndyka, ale może upewnić się, że wysokość wynagrodzenia została określona prawidłowo. W związku z tym pracownik ma prawo wglądu np. do swojej karty wynagrodzeń czy ewidencji czasu pracy. 


Upadłość firmy a pracownicy i ich odprawy – co z tą kwestią? Ponieważ to syndyk przejmuje kontrolę nad majątkiem dłużnika, to na nim spoczywa obowiązek wypłacenia zarówno wynagrodzeń, jak i ewentualnych odpraw. 


Ogłoszenie upadłości firmy jednoosobowej

Zastanawiasz się, jak przebiega ogłoszenie upadłości firmy jednoosobowej i czym się różni od procesu upadłościowej większej spółki? Postępowanie upadłościowe może być w tym przypadku prowadzone na dwa sposoby: 

 • według przepisów ogólnych – jednoosobowa działalność gospodarcza jest traktowana jak większe przedsiębiorstwo np. jak spółka, 
 • w formie uproszczonej – na takich samych zasadach, które dotyczą osób fizycznych bez działalności gospodarczej (upadłość konsumencka).  

 

Tę drugą możliwość wprowadziła nowelizacja ustawy o Prawie upadłościowym z 2020 roku. Od chwili wejścia tej nowelizacji w życie przedsiębiorca może wnioskować o uproszczony proces upadłościowy, jeżeli zakończy prowadzenie działalności i wyrejestruje ją z CEIDG


Kiedy złożyć taki wniosek? Ogłoszenie upadłości firmy jednoosobowej obowiązują te same terminy, co w przypadku większych firm. Dłużnik powinien to zrobić w ciągu 30 dni od momentu, kiedy nastąpił stan niewypłacalności. 


Po nowelizacji ustawy proces upadłościowy w kontekście działalności jednoosobowej jest prostszy, a procedury krótsze do przeprowadzenia. Ważną zmianą jest również to, że nie trzeba w tym przypadku orzekać o wpływie winy dłużnika na niewypłacalność. Ogłoszenie upadłości firmy jednoosobowej chroni interesy wierzycieli, ale w równym stopniu dąży do oddłużenia przedsiębiorcy. 


Jak przeprowadzić upadłość jednoosobowej działalności gospodarczej?

Ogłoszenie upadłości firmy jednoosobowej obejmuje kilka podstawowych kroków: 

 • przedsiębiorca składa wniosek do rejonowego sądu gospodarczego, wraz z opłatą na wydatki związane z procesem upadłościowy (wniosek złożysz online),   
 • sąd bada okoliczności wniosku, 
 • podczas posiedzenia sąd wydaje formalną decyzję ogłoszenia upadłości (maksymalnie do 60 dni od złożenia wniosku),
 • cały majątek przedsiębiorcy zamienia się w masę upadłościową – syndyk przejmuje nad nią kontrolę i wycenia ją, następnie sporządza listę wierzycieli,  
 • suma otrzymana po sprzedaży majątku zostaje podzielona między wierzycieli oraz koszty postępowania, 
 • w ramach postępowania sądowego zostaje rozpisany plan spłacenia pozostałych długów oraz szczegółowe zasady umorzenia reszty zobowiązań.  


Upadłość firmy jednoosobowej a długi

Niewypłacalność w dużym uproszczeniu oznacza długi, a celem procesu upadłościowego w każdym przypadku jest ich uregulowanie. Głównymi stronami są, analogicznie do większych spółek, wierzyciele oraz dłużnik, który dąży do spłacenia zobowiązań. 


Upadłość firmy jednoosobowej a długi to zagadnienie, które nie różni się od zadłużenia większej firmy. Jak wygląda proces? Majątek przedsiębiorcy jest traktowany jako tzw. masa upadłościowa, czyli pula finansowa, z której zostaną uregulowane zobowiązania finansowe względem wierzycieli. 


Co może zaliczać się do takich zobowiązań? Długi obejmują wszystko: od kredytów bankowych, zobowiązań podatkowych, przez niezapłacone faktury od kontrahentów, po zaległe wynagrodzenia dla pracowników. 


Upadłość firmy a zobowiązania

Najważniejszym celem postępowania upadłościowego jest oddłużenie. Czy to oznacza, że wniosek o upadłość ma przychodzić do głowy, jak tylko pojawią się problemy z wypłacalnością? Absolutnie nie. To rozwiązanie, które trzeba traktować jako ostatnią deskę ratunku i wybierać, gdy inne sposoby na oddłużenie nie przyniosły efektu. 


Upadłość firmy a zobowiązania – czy jest jakaś alternatywa? Tak, to postępowanie restrukturyzacyjne. Taka opcja daje firmie szansę na kontynuowanie działalności gospodarczej, a jednocześnie spłatę zadłużeń. 


Wniosek o upadłość firmy 

W chwili gdy przedsiębiorca decyduje się na rozpoczęcie procesu upadłościowego, przychodzi moment na dopełnienie niezbędnych formalności. Pierwszy ważny punkt to wniosek o upadłość firmy. 


Ważne jest nie tylko jego skrupulatne wypełnienie, ale również przygotowanie niezbędnych załączników, które stanowią dowody potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku.


Tak przygotowany dokument złożysz online za pośrednictwem portalu Krajowego Rejestru Zadłużonych. 

Wniosek upadłość firmy – co powinno się w nim znaleźć? Najważniejsze informacje to: 

 • dokładne dane dłużnika oraz jego ewentualnych pełnomocników (imię i nazwisko, adres,  numer PESEL, NIP), 
 • aktualny wykaz majątku z szacowaną wyceną, 
 • spis wierzycieli (wraz z danymi osobowymi, adresem wysokością zobowiązania i terminem zapłaty), 
 • okoliczności, które uzasadniają wniosek, 
 • informacja o toczących się ewentualnie postępowaniach, 
 • lista załączników dołączonych do wniosku. 


Wniosek o upadłość firmy i sposób jego wypełnienia jest ściśle związany z rodzajem dłużnika (podmiotu, który ogłasza upadłość). Choć wspólnym mianownikiem jest niewypłacalność, treść wniosku, szczególnie uzasadnienie, trzeba dopasować do sytuacji firmy. Inaczej będzie to wyglądało w przypadku spółki, a inaczej gdy chodzi o ogłoszenie upadłości jednoosobowej działalności gospodarczej. 


Pamiętaj, że jeżeli wniosek o upadłość firmy nie będzie spełniał wymogów formalnych, sąd może go oddalić i wezwać dłużnika do uzupełniania brakujących lub niekompletnych informacji.  

Jeżeli chcesz mieć pewność, wniosek będzie przygotowany poprawnie, skontaktuj się z nami. Wieloletnie doświadczenia i znajomość szybko zmieniającego się prawa pozwala nam profesjonalnie wspierać firmy w zakresie procesów upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Dzięki naszej wiedzy przyspieszysz przygotowanie wniosku i zminimalizujesz stres z tym związany. 


Masz inne pytania związane z ogłoszeniem upadłości firmy? Chcesz skonsultować indywidualną sytuację swojego przedsiębiorstwa i uzyskać profesjonalne wsparcie? Czekamy na Twoją wiadomość. 


Zachęcamy do skorzystania z profesjonalnej wyceny. Aby poznać koszt naszych usług, prosimy o skontaktowanie się pod numerem telefonu 
+48 577 713 513  lub pod adresem e-mail: biuro@iee.pl.