Szukaj
Close this search box.

Czemu może służyć wycena przedsiębiorstwa – cel i zasadność wyceny

czemu-moze-sluzyc-wycena-przedsiebiorstwa-cel-i-zasadnosc-wyceny

Zawartość artykułu

Wycena przedsiębiorstwa to często przeprowadzany proces, zwłaszcza w przypadku kupna bądź sprzedaży danego podmiotu gospodarczego, a także sytuacji wyjścia wspólnika ze spółki. Warto mieć świadomość, że żaden dokument prawny obowiązujący w Polsce nie definiuje szczegółowo zasad szacowania wartości firmy. Mimo to należy pamiętać o konieczności podjęcia odpowiednich kroków w celu prawidłowego ustalenia, ile jest warte dane przedsiębiorstwo. Sama wycena może spełniać różne funkcje. Warto dowiedzieć się więcej na temat zasadności jej przeprowadzania.

 

Wycena przedsiębiorstwa – co to takiego?

Wyceną przedsiębiorstw nazywa się proces, którego zasadnicza istota sprowadza się do ustalenia realnej wartości firmy oraz jej składników majątkowych za pomocą odpowiednio dobranych metod.  Przeprowadzaniem omawianej czynności w większości przypadków zajmują się kompetentni, doświadczeni biegli rewidenci lub rzeczoznawcy majątkowi.

 

W praktyce jednak ze względu na brak szczegółowych uregulowań prawnych szacowaniem wartości przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części mogą zajmować się inne osoby. Muszą one jednak dysponować odpowiednimi kwalifikacjami.

 

Wyceny przedsiębiorstw dokonuje się przy użyciu wybranych metod. Wśród najpopularniejszych z nich można wymienić:

 • metody majątkowe – bazujące na zasobach majątkowych dysponowanych przez przedsiębiorstwo; w tym przypadku wartość firmy utożsamia się z sumaryczną wartością jej aktywów pomniejszoną o kwotę ciążących na firmie zobowiązań;

 • metody dochodowe – bazujące na założeniu, że na realną wartość przedsiębiorstwa wpływa przede wszystkim jego zdolność do generowania zysków w dalszej perspektywie czasowej; wyniki wykonanej w ten sposób wyceny koryguje się o aktywa oraz pasywa nieuwzględnione w prognozowanej działalności operacyjnej;

 • metody porównawcze – polegające na porównywaniu przedsiębiorstwa z innymi podmiotami, które mają zbliżony profil oraz wielkość; stosuje się przy tym określone mnożniki porównawcze dotyczące potencjału majątkowego i dochodowego firmy.

   

Niekiedy biegli decydują się też na wykorzystywanie w procesie szacowania wartości przedsiębiorstw metod mieszanych, łączących w sobie założenia metod majątkowych oraz dochodowych.

 

Najważniejsze cele wyceny przedsiębiorstwa

Fachowo przeprowadzona wycena przedsiębiorstw może służyć rozmaitym celom. Z reguły przeprowadza się ją przed dokonaniem planowanych transakcji kupna-sprzedaży, a także przed podziałem lub fuzją przedsiębiorstw. To także standardowa procedura w trakcie postępowań podatkowych, układowych, upadłościowych oraz likwidacyjnych, jak również procesów cywilnoprawnych.

 

Wcześniejsze rzetelne oszacowanie wartości przedsiębiorstwa okazuje się też bardzo przydatne przy podwyższaniu kapitału lub umarzaniu akcji lub udziałów. Wycenę przedsiębiorstw wykonuje się też często na potrzeby weryfikacji zdolności kredytowej i zabezpieczenia kredytu, a także sprawozdawczości finansowej. Omawiana procedura może także służyć określeniu wartości aktywów dysponowanych przez fundusze, a także kontrolowaniu wartości kapitału zaangażowanego przez właścicieli w firmę.

 

Dzięki prawidłowej wycenie przedsiębiorstwa można ustalić odpowiednią wartość transakcji. Na podstawie przygotowanego stosownego raportu istnieje możliwość przeprowadzenia negocjacji pomiędzy stroną kupującą a sprzedającą odnośnie do wyboru najwłaściwszej ceny zbycia i nabycia danej organizacji.

 

Funkcje wyceny przedsiębiorstw

Cele przyświecające realizacji procesu jakim jest wycena firm zazwyczaj pozostają w ścisłym związku z funkcjami tego przedsięwzięcia.

 

Do wspomnianych funkcji zalicza się funkcje:

 • doradczą – dzięki wycenie firmy można postanowić o dokonaniu konkretnych inwestycji kapitałowych w spółkę albo podjąć odpowiednie decyzje zarządcze;

 • informacyjną – służy zaspokojeniu ciekawości właścicieli odnośnie do faktycznej wartości prowadzonego przez nich biznesu; osiągnięte wyniki można też efektywnie wykorzystać do zarządzania przedsiębiorstwem;

 • mediacyjną – dotyczy ustalenia wartości spółki na potrzeby mediacji pomiędzy zwaśnionymi stronami, z których jedna oczekuje spłaty swoich udziałów przez drugą;

 • argumentacyjną – służy dostarczeniu stronom argumentów w negocjacjach odnoszących się do sprzedaży lub zakupu spółki albo jej przejęcia przez inny podmiot;

 • zabezpieczającą – dzięki rzetelnie przeprowadzonej wycenie przedsiębiorcy mogą efektywnie uchronić się przed negatywnymi konsekwencjami różnych sporów (np. podatkowych albo dotyczących sukcesji bądź darowizn).

   

Szacowanie wartości firmy można przeprowadzić w celu realizacji jednej lub większej liczby wymienionych funkcji.

 

Główne założenia, na których opiera się wycena przedsiębiorstwa


Wycena przedsiębiorstwa może bazować na kilku założeniach:

 • kontynuacji działalności – dzieje się tak wówczas, gdy firma znajduje się w dobrej kondycji finansowej i rozwija się systematycznie;

 • likwidacji działalności z przymusu lub nie z przymusu – w tej pierwszej sytuacji można uzyskać większy przychód ze sprzedaży

Szacowanie wartości firmy może opierać się też na założeniu likwidacji jej aktywów.

Oferta IEE

Odkryj klucz do optymalizacji wartości Twojego przedsiębiorstwa dzięki profesjonalnej wycenie. Niezależnie od celu – czy to transakcja kupna-sprzedaży, reorganizacja spółki, procedury podatkowe, czy negocjacje kredytowe – precyzyjne oszacowanie wartości firmy stanowi nieocenione narzędzie decyzyjne.

 

Profesjonalnie przeprowadzona wycena, opierając się na sprawdzonych metodach majątkowych, dochodowych czy porównawczych, dostarcza solidnej podstawy do podejmowania strategicznych decyzji. Pozwala na efektywną mediację, doradztwo inwestycyjne, zabezpieczenie przed sporami oraz skuteczne zarządzanie wartością kapitału. W świetle jej uniwersalnego zastosowania i roli w kształtowaniu przyszłości biznesu, wycena przedsiębiorstwa wykracza poza zwykłą procedurę – staje się strategią wzmacniającą pozycję firmy na rynku oraz otwierającą drogę do jej rozwoju i stabilności.

Skorzystaj z tej możliwości, aby zmaksymalizować potencjał swojego przedsiębiorstwa.Artykuły zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny oraz poglądowy i nie stanowią porady prawnej. Administrator strony/IEE zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani kwestiami poruszonymi w niniejszym artykule, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego bezpośrednio z nam.

Pozostałe wpisy na blogu IEE

optymalizacja-zarzadzania-majatkiem-spadkowym-najistotniejsze-aspekty

Optymalizacja Zarządzania Majątkiem Spadkowym: Najistotniejsze Aspekty

Zachowek jest kluczowym elementem prawa spadkowego, który ma na celu zabezpieczenie interesów bliskich krewnych spadkodawcy. Jego istotą jest zapewnienie ochrony finansowej dla osób, które mogłyby zostać pominięte w testamencie. Przysługujący dzieciom, małżonkowi i rodzicom spadkodawcy, zachowek staje się szczególnie ważny w przypadkach, gdy znaczna część majątku została przekazana osobom trzecim

Jak wycenić firmę metodą porównawczą?

Jak wycenić firmę metodą porównawczą? 

Metoda porównawcza wyceny przedsiębiorstw uznawana za jedną z najbardziej dostępnych i intuicyjnych technik wyceny, oferuje unikalne spojrzenie na wartość biznesu poprzez lustrzane odbicie rynku. Niniejszy artykuł zaprasza do głębszego zrozumienia tej metody, ukazując jej zastosowania, korzyści, a także potencjalne pułapki.  Czym jest Metoda Porównawcza wyceny przedsiębiorstw?  Metoda Porównawcza jest techniką

analiza-wskaznikowa-jako-narzedzie-wykorzystywane-do-oceny-sytuacji-finansowej-przedsiebiorstwa

Analiza wskaźnikowa jako narzędzie wykorzystywane do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

W dzisiejszym skomplikowanym świecie biznesu, zdolność do precyzyjnej analizy finansowej stanowi klucz do sukcesu. Czy jesteś gotowy, by ocenić finansową stabilność oraz potencjalne szanse rozwoju Twojej firmy? Odkryj, jak głębokie zrozumienie analizy wskaźnikowej może przekształcić Twoje podejście do zarządzania przedsiębiorstwem. Zapraszamy do lektury, która dostarczy Ci kompleksowego wglądu w świat

jak-przebiega-wycena-przedsiebiorstwa-w-przygotowanej-likwidacji

Jak przebiega wycena przedsiębiorstwa w przygotowanej likwidacji?

Jak precyzyjnie określić wartość przedsiębiorstwa stojącego na progu likwidacji? W obliczu różnorodnych wyzwań gospodarczych, rozumienie procesu wyceny firmy – czy to w sytuacji dobrowolnej, czy przymusowej likwidacji – staje się kluczowe dla każdego przedsiębiorcy. Poznaj szczegóły wyceny przedsiębiorstwa, które mogą znacząco wpłynąć na decyzje biznesowe i strategie restrukturyzacyjne.    Metody

jakie-przepisy-obowiazuja-przy-sprzedazy-zorganizowanej-czesci-przedsiebiorstwa

Jakie przepisy obowiązują przy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa? 

W nieustannie zmieniającym się świecie biznesu, decyzje strategiczne dotyczące struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa odgrywają istotną rolę w kształtowaniu jego przyszłości i wartości. W niniejszym artykule przyglądamy się złożonemu procesowi sprzedaży fragmentów firmy lub jej całkowitej własności, analizując równocześnie metody oceny wartości tych segmentów.    Czym jest zorganizowana części przedsiębiorstwa?  Zorganizowana część

jak-wycenic-przedsiebiorstwo-metoda-majatkowa

Jak wycenić przedsiębiorstwo metodą majątkową?

Niezależnie od tego, czy planujesz sprzedaż firmy, poszukujesz inwestorów, chcesz dokonać fuzji, czy po prostu pragniesz mieć klarowny obraz kondycji finansowej Twojego przedsiębiorstwa, odpowiedź na pytanie, jak wycenić przedsiębiorstwo metodą majątkową, staje się niezastąpiona. Zapraszam do zgłębienia tematu, który rzuci światło na proces wyceny majątkowej, przedstawiając jej złożoność, metodyki oraz

Udostępnij

Uzyskaj ofertę