Szukaj
Close this search box.

Wycena aktywów

Skorzystaj z naszej eksperckiej wiedzy i wieloletniego doświadczenia! Instytut Ekspertyz Ekonomicznych oferuje kompleksowe usługi w zakresie wyceny aktywów, kluczowych dla wszystkich firm operujących na polskim rynku. 

Wykonanych eskpertyz
+ 0
Zadowolonych Klietów
0
Biegłych
0
Opinii na 5/5
0 %

Wycena aktywów stanowi fundamentalny proces pozwalający firmom określić rzeczywistą wartość majątku, co jest kluczowe dla zrozumienia stanu finansowego przedsiębiorstwa.

 

Proces wyceny aktywów, choć zależny od różnych czynników, staramy się przeprowadzać jak najszybciej, zapewniając jednocześnie precyzję i dokładność wyników.

 

Nasi doświadczeni eksperci podejmują się wyceny poszczególnych składników majątku, zwracając szczególną uwagę na właściwe podejście do aktywów finansowych, trwałych oraz niematerialnych.

 

Skontaktuj się z nami telefonicznie: +48 577 713 513 lub mailowo biuro(@)iee.pl, aby uzyskać szczegółową wycenę usługi.

Masz pytania? Potrzebujesz oferty?
Wypełnij formularz

Wycena aktywów z Instytutem Ekspertyz Ekonomicznych

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

Jeśli szukasz kompleksowego podejścia do wyceny aktywów, Instytut Ekspertyz Ekonomicznych oferuje usługi realizowane przez ekspertów z solidnym doświadczeniem. Nasz zespół zapewnia rzetelną pomoc i wsparcie w procesie wyceny, uwzględniając szczegóły i obowiązujące przepisy. 

 

Wszystkie firmy działające w Polsce dzielą swój majątek na aktywa i pasywa. Zestawienie bilansowe pozwala określić, co jest w posiadaniu przedsiębiorstwa i tym samym określić, w jakim stanie znajduje się firma. Prawidłowo przeprowadzona wycena aktywów wymaga przede wszystkim dokładnego podejścia i zwrócenia uwagi na wiele aspektów. Niezbędne jest również określenie przepisów prawa w tym zakresie, które warunkują, w jaki sposób ma zostać przeprowadzona wycena. Przedstawiamy najważniejsze zasady związane z wycenianiem aktywów i sposoby na wykonanie całego procesu. 

 

Zapewniamy gwarancję najwyższej jakości ekspertyz, a także możliwość spotkania z naszym przedstawicielem w celu omówienia szczegółów usługi. Skontaktuj się z nami, aby poznać rzeczywistą wartość spółki i podejmować decyzje inwestycyjne na solidnych fundamentach:

• Numer kontaktowy: +48 577 713 513
• E-mail: biuro@iee.pl

 

01

Zespół ekspertów

Współpraca z zespołem ekspertów ma swoje zalety w postaci stałej dostępności, wysokiej jakości usług z uwagi na specjalizację oraz gwarancję wysokiej kultury organizacyjnej we współpracy z Sądami, Prokuratorami i Policją. 

02

Wycena przed zleceniem

Stawkę za opinię oraz szacowaną ilość godzin określamy bezpłatnie przed podjęciem zlecenia. Gwarantujemy jej dotrzymanie. W przypadku dużej ilości wydruków przed zleceniem ustalamy jak będą rozliczane te koszty (nie zaskakując naszych zleceniodawców opłatami dodatkowymi). 

03

Kadra naukowa

Nasz instytut współpracuje z kadrą naukową na śląsku oraz biegłymi z wieloletnim doświadczeniem. Nie nastawiamy się na opinie szybkie i tanie robione w pośpiechu, tym samym obarczone błędami oraz nie współpracujemy z biegłymi, którzy kiedykolwiek zawiedli nasze zaufanie. Po każdym zleceniu prosimy naszych zleceniodawców o opinię o współpracy z danym biegłym. Kadra naukowa, z którą współpracujemy to najlepsi specjaliści w naszych dziedzinach, posiadający wiedzę merytoryczną i praktyczną.

What People Say About Us

Client Testimonials

Kompendium wiedzy IEE na temat: Wycena aktywów

Przygotowaliśmy poniżej dla zainteresowanych tematyką kluczowe informacje w zakresie Wyceny aktywów. Dzielimy się z Wami naszą wiedzą i doświadczeniem. Zapoznaj się z poniższym kompendium, a w przypadku jakichkolwiek pytań – jesteśmy oczywiście do Waszej dyspozycji. 

Spis treści

Jak wycenić aktywa?

Wycena aktywów realizowana jest na dzień bilansowy w sposób właściwy dla konkretnego rodzaju aktywów. Przepisy definiują, w jaki sposób podejść do poszczególnych typów aktywów i jak przeprowadzić wycenę, aby uzyskać dokładny wynik, na którym będzie można się oprzeć. Każdy ze składników majątku wyceniany jest w sposób indywidualny i dopiero po tym etapie możliwe jest zsumowanie wszystkich wartości w celu otrzymania całościowego obrazu. 

 

Jak wycenić aktywa?

Wycena wszystkich aktywów musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Te w dokładny sposób określają, w jaki sposób podchodzić do wyceny wszystkich składników majątku, aby uzyskać wynik, który będzie w maksymalnym stopniu oddawał rzeczywistą wartość aktywów. Eksperci zajmujący się sporządzaniem wycen i tworzeniem bilansów posiadają niezbędną w tym zakresie wiedzę i są w stanie udzielić bardzo rzetelnej pomocy i wsparcia dla wszystkich zainteresowanych klientów. Najlepsi specjaliści pomagają sporządzić wyceny poszczególnych aktywów w konkretnych przedsiębiorstwach.


Co to jest wycena aktywów?

Co to jest wycena aktywów? To proces, w którym firma dokonuje oceny wartości poszczególnych składników majątkowych uwzględnionych w bilansie. Wycena obejmuje dokładne przyjrzenie się każdemu z elementów składowych majątku i ustaleniu jego wartości w sposób zgodny z przepisami.

 

W większości przypadków wyceny dokonuje się poprzez uwzględnienie ceny zakupu lub bieżącej wartości. Wycena aktywów to proces niezbędny przede wszystkim w spółkach, które każdego roku sporządzają raporty bilansowe. Każdorazowe sporządzenie bilansu wymaga odpowiedniego przeliczenia wartości wszystkich aktywów i pasywów uwzględnionych w dokumencie.

 

Szczególnie istotne jest profesjonalne podejście do wszystkich wycen, aby otrzymać dokładne wyniki, które będą skutkowały sporządzeniem kompletnego dokumentu. Prawidłowa wycena ma znaczenie zarówno dla właścicieli firm, jak i akcjonariuszy czy udziałowców.


W jaki sposób wycenia się aktywa i pasywa?

W jaki sposób wycenia się aktywa i pasywa? Wycena aktywów i pasywów może wydawać się skomplikowanym procesem. W rzeczywistości jednak cała procedura wymaga pamiętania jedynie o kilku istotnych kwestiach, które mają przełożenie na ostateczny wynik. Ogólne zasady zakładają, że zarówno aktywa, jak i pasywa wycenia się stosując poniesione w rzeczywistości koszty na ich nabycie lub wytworzenie. Jedynie w wyjątkowych przypadkach firmy mają możliwość stosowania innych zasad wycen.


Wycena aktywów finansowych

Osobną kategorią są aktywa finansowe, które wycenia się według szczególnych zasad. Przede wszystkim aktywa finansowe są wyceniane są według ceny nabycia lub zakupu w sytuacji, gdy koszty przeprowadzenia transakcji nie mają istotnego wpływu na ich wysokość. Wszelkie zmiany w aktualnej wycenie poszczególnych aktywów zalicza się do przychodów lub kosztów finansowych.

 

Wycenę aktywów finansowych najlepiej zlecić do przeprowadzenia w ręce specjalistów. Eksperci o odpowiedniej wiedzy i doświadczeniu są w stanie rzetelnie przeprowadzić konkretny proces wyceny i pomóc w ustaleniu odpowiedniej kwoty za poszczególne składniki. W przypadku zmian w wartości aktywów finansowych zostaną one od razu prawidłowo rozliczone i zaksięgowane w odpowiedni sposób, zgodny z przepisami prawa.


Wycena aktywów finansowych według ustawy o rachunkowości

Ustawa o rachunkowości ustala, w jaki sposób należy prawidłowo dokonywać wyceny aktywów. Określa wymogi dla poszczególnych rodzajów pozycji bilansowych. Chcąc skutecznie przeprowadzić wycenę poszczególnych składników majątku, warto zapoznać się z obowiązującymi przepisami. Dokładne zastosowanie się do zasad wycen środków trwałych, wartości niematerialnych, inwestycji i wielu innych pozwala uniknąć w późniejszym czasie rozczarowania i poważnych problemów.

 

Dobrym wyborem może być powierzenie tego rodzaju zadań w ręce doświadczonych księgowych. Eksperci z obszaru rachunkowości mają kompetencje, które umożliwiają sprawne przeprowadzanie wycen poszczególnych aktywów. Dzięki wiedzy i doświadczeniu mogą zaproponować kompleksową pomoc i wsparcie na każdym etapie. W większości przypadków wyceny są dokonywanie po cenie nabycia lub wytworzenia. Przepisy dopuszczają również ewentualne obniżenie wyceny na skutek utraty wartości przez konkretne aktywa. Specjaliści z tego obszaru zagwarantują prawidłowe podejście i rzetelne sporządzenie wycen.

 

Zastosowanie prawidłowych zasad do wszystkich aktywów finansowych posiadanych przez przedsiębiorstwo pozwala na prawidłowe wyznaczenie wartości poszczególnych składników i uzyskanie w pełni wiarygodnego wyniku. Taki sposób wyceny jest również zgodny z obowiązującymi przepisami dla przedsiębiorców.


Wycena aktywów trwałych

Aktywa trwałe to jedne z tych, które w swoim zestawieniu bilansowym wykazuje każde przedsiębiorstwo. Bez obecności aktywów trwałych najczęściej nie jest możliwe prowadzenie firmy i obecność na rynku. Skorzystanie w tym przypadku z odpowiednich sposobów wyceny jest zatem kluczowe. Same przepisy dają przy tym pełną jasność, jeżeli chodzi o wyceny aktywów trwałych.

 

Wszystkie aktywa trwałe są wyceniane zgodnie z ceną ich nabycia przy uwzględnieniu ewentualnych odpisów potwierdzających trwałą utratę wartości. Przedsiębiorstwa tworzące zestawienia bilansowe i chcące przeprowadzić wycenę aktywów wystarczy zatem, że uwzględnią dokumenty zakupu i przedstawione na nich wartości obniżą o ewentualne odpisy. Taka forma dokonywania wycen cechuje się bardzo wysoką intuicyjnością i pozwala w łatwy sposób sporządzić wyceny, które będą miały olbrzymią wartość.


Wycena aktywów niematerialnych

Aktywa niematerialne mimo, że mogą wydawać się problematyczne pod względem wyceny to również nie stwarzają większych problemów. Stosowane są w ich przypadku dokładnie te same przepisy, które obowiązują przy aktywach trwałych. Wyceny w rezultacie nie stwarzają większych problemów.

 

Wystarczy jedynie określić koszty zakupu lub wytworzenia, a następnie uwzględnić ewentualne odpisy potwierdzające trwałą utratę wartości. Przedsiębiorstwa dysponujące wieloma aktywami niematerialnymi mają dzięki temu możliwość stosunkowo łatwej wyceny poszczególnych składników w oparciu o wszystkie obowiązujące przepisy.


Zachęcamy do skorzystania z profesjonalnej wyceny. Aby poznać koszt naszych usług, prosimy o skontaktowanie się pod numerem telefonu +48 577 713 513  lub pod adresem e-mail: biuro@iee.pl.