Szukaj
Close this search box.

Jakie obowiązki ma biegły rewident i co może sprawdzić w finansach przedsiębiorstwa?

jakie-obowiazki-ma-biegly-rewident-i-co-moze-sprawdzic-w-finansach-przedsiebiorstwa

Zawartość artykułu

Prowadzenie pełnej księgowości wymaga od  przedsiębiorców systematycznego przygotowywania sprawozdań finansowych.  Przy tworzeniu tego typu dokumentacji należy szczególną uwagę zwracać na  jej  prawidłowe wypełnianie. Niestety, większość przedsiębiorców nie dysponuje dostatecznie  dużą wiedzą , aby móc  samodzielnie poradzić sobie z tym zadaniem.  Na szczęście, w  wielu przypadkach  mogą oni skorzystać z profesjonalnej pomocy  doświadczonych biegłych rewidentów. Warto sprawdzić, czym zajmują się przedstawiciele tego zawodu.

Biegły rewident – kto to taki?

Biegły rewident wykonuje swoje obowiązki zawodowe na podstawie odpowiednich przepisów zawartych w ustawie o biegłych rewidentach. Do jego najważniejszych kompetencji zalicza się przeprowadzanie czynności rewizji finansowej, zwanej też  audytem finansowym. W ramach tego przedsięwzięcia podejmują się oni szczegółowego przebadania sprawozdań finansowych w celu ustalenia rzetelności przedstawiania  przez dany podmiot  sytuacji materialnej przedsiębiorstwa.

W skład obowiązków zawodowych biegłego rewidenta wchodzą:

  • analiza polityki rachunkowości prowadzonej w firmie;

  • weryfikacja sposobów ujęcia kosztów i przychodów z działalności gospodarczej;

  • sprawdzanie, w jaki sposób przebiega wycena składników majątku firmowego oraz jakie sposoby naliczania amortyzacji stosowane są w danym przypadku.

Biegły rewident w swojej pracy musi kierować się etyką zawodową.

Kto w Polsce może zostać biegłym rewidentem?

Osoby, które chcą zdobyć pracę na stanowisku biegłego rewidenta, muszą liczyć się z koniecznością spełnienia określonych wymogów. Przede wszystkim o taką pracę mogą starać się tylko ci, którzy dysponują pełną zdolnością prawną i zdolnością do czynności prawnych. Kandydat na stanowisko rewidenta ponadto muszą cieszyć się nieposzlakowaną opinią i mieć status niekaralności. Powinien on również biegle posługiwać się językiem polskim tak w mowie, jak i w piśmie.

Grono profesjonalnych biegłych rewidentów może zasilić tylko osoba, która ukończyła odpowiednie studia na polskiej lub zagranicznej uczelni. Preferowanymi kierunkami kształcenia wyższego w tym przypadku są: ekonomia, finanse i rachunkowość, a także prawo ze specjalizacją prawo gospodarcze bądź prawo podatkowe. W ramach studiów przyszły biegły rewident nabywa niezbędnych kwalifikacji oraz umiejętności praktycznych. Po zakończeniu edukacji na studiach trzeba odbyć co najmniej roczną praktykę zawodową pod okiem doświadczonego biegłego rewidenta.

Z jakimi podmiotami współpracuje biegły rewident?

W świetle odpowiednich przepisów ustawy o rachunkowości biegły rewident jest powołany głównie do sprawdzania rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych. Wskazane jest też, aby z jego usług korzystały spółki akcyjne oraz podmioty, które w poprzednim roku obrotowym podlegającym rozliczeniu spełniały co najmniej jeden z trzech następujących warunków:

  • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów, a także operacji finansowych za rok obrotowy oscylowały na poziomie co najmniej 5 mln euro (w przeliczeniu na złotówki);

  • suma aktywów bilansu pod koniec roku obrotowego wynosiła minimum 2,5 mln euro (w przeliczeniu na złotówki;

  • średnioroczne zatrudnienie pełnoetatowych pracowników w danym roku podatkowym wynosiło co najmniej 50 osób.

Warto mieć świadomość, że menadżerowie podmiotów podlegających badaniu nie mają prawa do samodzielnego wyboru biegłych rewidentów. Kompetencja ta leży bowiem w gestii organu odpowiedzialnego za zatwierdzenie sprawozdania finansowego jednostki.

Biegły rewident poddający szczegółowej analizie sprawozdania finansowe musi mieć zapewniony dostęp do wszystkich dokumentów, które są potrzebne do sporządzenia sprawozdania  z badania. Dotyczy to przede wszystkim ksiąg rachunkowych, dowodów księgowych, faktur, rachunków oraz innych dokumentów, na podstawie których dokonuje się wpisów w księgach rachunkowych.

W razie potrzeby kierownik danego podmiotu gospodarczego zobligowany jest do udzielania rewidentowi wyczerpujących wyjaśnień dotyczących określonych zadań gospodarczych. Biegli rewidenci są również uprawnieni do uzyskiwania informacji od banków, doradców prawnych i kontrahentów danej organizacji, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Gdzie może starać się o pracę biegły rewident?

Zawód biegłego rewidenta polega przede wszystkim na szczegółowym weryfikowaniu treści sprawozdań finansowych pod kątem prawidłowości ich wykonania. Warto mieć jednak świadomość, że osoby dysponujące kwalifikacjami uprawniającymi je do wykonywania tej profesji mogą także znaleźć zatrudnienie w nieco innym charakterze.

Osoby z wykształceniem biegłego rewidenta są szczególnie poszukiwane przez firmy zajmujące się m.in. audytowaniem projektów unijnych oraz prowadzeniem księgowości podmiotów gospodarczych. Profesjonalne doradztwo oraz analizy finansowe projektów inwestycyjnych to kolejne możliwości dla biegłych rewidentów. 

Podsumowując, należy stwierdzić, że biegli rewidenci to osoby, do których kompetencji zawodowych zalicza się przede wszystkim wykonywanie analiz sprawozdań finansowych przygotowywanych przez firmy. Z ich pomocy korzystają głównie duże podmioty gospodarcze osiągające znaczne przychody w ciągu roku oraz zatrudniające dużą liczbę osób

Oferta IEE

W obliczu rosnącej złożoności finansowej i wymagań prawnych, prowadzenie pełnej księgowości i przygotowywanie sprawozdań finansowych może stanowić wyzwanie dla wielu przedsiębiorców. Instytut Ekspertyz Ekonomicznych rozumie te wyzwania i oferuje wsparcie profesjonalnych biegłych rewidentów, którzy są nie tylko wyposażeni w odpowiednią wiedzę i umiejętności, ale także kierują się najwyższymi standardami etyki zawodowej. Nasza oferta skierowana jest do tych, którzy cenią sobie rzetelność, dokładność i wiarygodność w analizie finansowej.

Zapraszamy do skorzystania z usług naszych ekspertów, aby zapewnić sobie spokój ducha i pewność, że sprawozdania finansowe Waszej firmy są przygotowane prawidłowo, co pozwoli na uniknięcie potencjalnych problemów prawnych oraz zwiększy zaufanie inwestorów i partnerów biznesowych. Z Instytutem Ekspertyz Ekonomicznych Wasze finanse znajdą się w rękach doświadczonych specjalistów, co jest kluczem do stabilności i wzrostu Państwa przedsiębiorstwa.


 

Artykuły zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny oraz poglądowy i nie stanowią porady prawnej. Administrator strony/IEE zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani kwestiami poruszonymi w niniejszym artykule, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego bezpośrednio z nam.

Pozostałe wpisy na blogu IEE

optymalizacja-zarzadzania-majatkiem-spadkowym-najistotniejsze-aspekty

Optymalizacja Zarządzania Majątkiem Spadkowym: Najistotniejsze Aspekty

Zachowek jest kluczowym elementem prawa spadkowego, który ma na celu zabezpieczenie interesów bliskich krewnych spadkodawcy. Jego istotą jest zapewnienie ochrony finansowej dla osób, które mogłyby zostać pominięte w testamencie. Przysługujący dzieciom, małżonkowi i rodzicom spadkodawcy, zachowek staje się szczególnie ważny w przypadkach, gdy znaczna część majątku została przekazana osobom trzecim

Jak wycenić firmę metodą porównawczą?

Jak wycenić firmę metodą porównawczą? 

Metoda porównawcza wyceny przedsiębiorstw uznawana za jedną z najbardziej dostępnych i intuicyjnych technik wyceny, oferuje unikalne spojrzenie na wartość biznesu poprzez lustrzane odbicie rynku. Niniejszy artykuł zaprasza do głębszego zrozumienia tej metody, ukazując jej zastosowania, korzyści, a także potencjalne pułapki.  Czym jest Metoda Porównawcza wyceny przedsiębiorstw?  Metoda Porównawcza jest techniką

analiza-wskaznikowa-jako-narzedzie-wykorzystywane-do-oceny-sytuacji-finansowej-przedsiebiorstwa

Analiza wskaźnikowa jako narzędzie wykorzystywane do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

W dzisiejszym skomplikowanym świecie biznesu, zdolność do precyzyjnej analizy finansowej stanowi klucz do sukcesu. Czy jesteś gotowy, by ocenić finansową stabilność oraz potencjalne szanse rozwoju Twojej firmy? Odkryj, jak głębokie zrozumienie analizy wskaźnikowej może przekształcić Twoje podejście do zarządzania przedsiębiorstwem. Zapraszamy do lektury, która dostarczy Ci kompleksowego wglądu w świat

jak-przebiega-wycena-przedsiebiorstwa-w-przygotowanej-likwidacji

Jak przebiega wycena przedsiębiorstwa w przygotowanej likwidacji?

Jak precyzyjnie określić wartość przedsiębiorstwa stojącego na progu likwidacji? W obliczu różnorodnych wyzwań gospodarczych, rozumienie procesu wyceny firmy – czy to w sytuacji dobrowolnej, czy przymusowej likwidacji – staje się kluczowe dla każdego przedsiębiorcy. Poznaj szczegóły wyceny przedsiębiorstwa, które mogą znacząco wpłynąć na decyzje biznesowe i strategie restrukturyzacyjne.    Metody

jakie-przepisy-obowiazuja-przy-sprzedazy-zorganizowanej-czesci-przedsiebiorstwa

Jakie przepisy obowiązują przy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa? 

W nieustannie zmieniającym się świecie biznesu, decyzje strategiczne dotyczące struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa odgrywają istotną rolę w kształtowaniu jego przyszłości i wartości. W niniejszym artykule przyglądamy się złożonemu procesowi sprzedaży fragmentów firmy lub jej całkowitej własności, analizując równocześnie metody oceny wartości tych segmentów.    Czym jest zorganizowana części przedsiębiorstwa?  Zorganizowana część

jak-wycenic-przedsiebiorstwo-metoda-majatkowa

Jak wycenić przedsiębiorstwo metodą majątkową?

Niezależnie od tego, czy planujesz sprzedaż firmy, poszukujesz inwestorów, chcesz dokonać fuzji, czy po prostu pragniesz mieć klarowny obraz kondycji finansowej Twojego przedsiębiorstwa, odpowiedź na pytanie, jak wycenić przedsiębiorstwo metodą majątkową, staje się niezastąpiona. Zapraszam do zgłębienia tematu, który rzuci światło na proces wyceny majątkowej, przedstawiając jej złożoność, metodyki oraz

Udostępnij

Uzyskaj ofertę