Szukaj
Close this search box.

Proces Wyceny Instrumentów Finansowych

Zawartość artykułu

Odkryj, jak efektywna wycena może poprawić Twoje decyzje inwestycyjne i strategię biznesową. Przeczytaj nasz artykuł, aby dowiedzieć się więcej o wycenie aktywów finansowych, ich klasyfikacji oraz metodach stosowanych przez ekspertów.
 

Rodzaje Aktywów Finansowych

Instrumenty finansowe to kontrakty, które skutkują powstaniem aktywów finansowych u jednej strony i zobowiązań finansowych lub instrumentów kapitałowych u drugiej. Ich zrozumienie jest kluczowe dla każdego przedsiębiorcy. 

 • Aktywa finansowe obejmują aktywa pieniężne, instrumenty kapitałowe wyemitowane przez inne podmioty gospodarcze oraz prawo do otrzymania aktywów pieniężnych lub wymiany instrumentów finansowych na korzystnych warunkach. Są one podstawą działalności finansowej każdej firmy.
 • Aktywa pieniężne obejmują krajowe środki płatnicze, waluty obce i dewizy. Do tej kategorii zaliczamy również naliczone odsetki od aktywów finansowych.
 • Instrumenty kapitałowe to kontrakty, które dają prawo do majątku jednostki gospodarczej po spłacie wszystkich zobowiązań. Przykładami są udziały, opcje na akcje własne oraz warranty. 

 

Klasyfikacja Aktywów Finansowych 

Aktywa finansowe można podzielić na krótkoterminowe i długoterminowe, co ma kluczowe znaczenie dla ich wyceny i zarządzania nimi. 

 

Krótkoterminowe aktywa finansowe to te, które przynoszą korzyści w ciągu bieżącego roku i mogą być wykorzystane do finansowania bieżącej działalności. Należą do nich: 

 • Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych 
 • Instrumenty kapitałowe wyemitowane przez inne jednostki 
 • Prawa wynikające z kontraktów do otrzymania aktywów pieniężnych 
 • Prawa do wymiany instrumentów finansowych na korzystnych warunkach

Długoterminowe aktywa finansowe to te, które są przeznaczone do zbycia w okresie dłuższym niż jeden rok. Obejmują one: 

 • Udziały i akcje 
 • Inne papiery wartościowe 
 • Udzielone pożyczki 
 • Inne długoterminowe aktywa finansowe

   

Metody Wyceny Aktywów Finansowych 

Wycena aktywów finansowych to proces określania ich wartości na podstawie różnych parametrów. Najczęściej stosowane metody obejmują: 

 • Zamortyzowany koszt. Jest to wartość początkowa aktywa finansowego pomniejszona o spłaty kapitału oraz skorygowana o skumulowaną kwotę dyskonta, wyliczoną za pomocą efektywnej stopy procentowej.

   

 • Wartość godziwa to kwota, za którą dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony na warunkach rynkowych pomiędzy niezależnymi, dobrze poinformowanymi stronami. Dla aktywów będących w obrocie na aktywnym rynku jest to cena rynkowa pomniejszona o koszty transakcji.

   

 • Wartość rynkowa. Ustalana na aktywnym rynku, jest to wartość sprzedaży lub cena nabycia instrumentu finansowego.

   

 • Efektywna roczna stopa procentowa, za pomocą której przeszłe przepływy pieniężne związane z instrumentem finansowym są zdyskontowane do bieżącej wartości.

   

 • Koszty transakcji. Są to koszty poniesione bezpośrednio w związku z przeniesieniem, nabyciem lub zbyciem aktywów finansowych oraz zobowiązań finansowych.

   

Wycena na Koniec Okresu Sprawozdawczego i Dzień Bilansowy 

Wycena Krótkoterminowych Aktywów Finansowych 

Środki Pieniężne. Zagraniczne środki pieniężne w kasie wycenia się na koniec roku obrotowego według średniego kursu danej waluty ustalonego przez Prezesa NBP. 

Udziały i Akcje własne do zbycia są ewidencjonowane na bieżąco po cenach nabycia nie wyższych niż ich cena nominalna. Na dzień bilansowy wycenia się je po możliwej do uzyskania cenie sprzedaży netto. 

 

Wycena Długoterminowych Aktywów Finansowych 

Udziały i Akcje. Na koniec roku obrotowego udziały i akcje są wyceniane według ceny nabycia lub możliwej do uzyskania ceny sprzedaży, jeśli jest ona niższa od ceny nabycia. 

Udzielone Pożyczki wycenia się na bieżąco w wartości nominalnej, a na koniec okresu sprawozdawczego po kwocie niespłaconych rat. 

 

OFERTA IEE

Właściwa wycena instrumentów finansowych i przedsiębiorstw to kluczowy element zarządzania finansami. Dzięki odpowiednim metodom i narzędziom, możesz dokładnie ocenić wartość swoich aktywów i podejmować lepsze decyzje biznesowe. Pamiętaj, że regularna wycena i monitorowanie wartości aktywów finansowych są niezbędne dla utrzymania zdrowia finansowego Twojej firmy. 

Zapraszamy do współpracy z Instytutem Ekspertyz Ekonomicznych, gdzie Państwa sukces jest naszym priorytetem.

 

 

Artykuły zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny oraz poglądowy i nie stanowią porady prawnej. Administrator strony/IEE zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani kwestiami poruszonymi w niniejszym artykule, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego bezpośrednio z nam.

Pozostałe wpisy na blogu IEE

konsekwencje-prawne-i-finansowe-niezlozenia-wniosku-o-upadlosc w-terminie

Konsekwencje Prawne i Finansowe Niezłożenia Wniosku o Upadłość w Terminie

Prowadzenie działalności gospodarczej zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem. Czasem sytuacja finansowa firmy może ulec pogorszeniu do tego stopnia, że jedynym wyjściem jest złożenie wniosku o upadłość. Niestety, wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy z powagi sytuacji i przegapia ustawowy termin na złożenie wniosku. Co się wtedy dzieje? Jakie są

czy-prywatna-opinia-bieglego-moze-stanowic-dowod-w-sprawie

Czy Prywatna Opinia Biegłego Może Stanowić Dowód w Sprawie?

Czy prywatna opinia biegłego jest dowodem w sprawie? To pytanie zadaje sobie wielu przedsiębiorców i prawników, którzy stają przed wyzwaniem dowodzenia swoich racji w postępowaniu sądowym. Zrozumienie, kiedy i jak można wykorzystać prywatne opinie biegłych, jest kluczowe, szczególnie w kontekście wyceny firm i przedsiębiorstw. W niniejszym artykule przeanalizujemy różnice między

co-wplywa-na-koszt-wyceny-firmy

Co wpływa na koszt wyceny firmy?

Zastanawiasz się, ile kosztuje wycena przedsiębiorstwa? Niezależnie od tego, czy jesteś właścicielem małej firmy, czy zarządzasz dużą korporacją, zrozumienie kosztów związanych z wyceną jest kluczowe dla podejmowania świadomych decyzji biznesowych. W tym artykule dowiesz się, jakie czynniki wpływają na koszty wyceny przedsiębiorstwa oraz jak wybrać najlepszego specjalistę do tego zadania.

na-czym-polega-restrukturyzacja-i-jak-do-niej-podejsc

Na czym polega restrukturyzacja i jak do niej podejść?

Restrukturyzacja firmy to proces polegający na przeprojektowaniu jej struktury organizacyjnej, finansów, operacji lub strategii, mający na celu zwiększenie efektywności, redukcję kosztów oraz poprawę konkurencyjności i stabilności finansowej. Podejście do restrukturyzacji może być różne, zależnie od specyficznych potrzeb i warunków, w jakich znajduje się przedsiębiorstwo. Poniżej przedstawiam kluczowe kroki, które pomogą

znaczenie-precyzyjnej-wyceny-nieruchomosci-dla-spraw-o-zachowek

Znaczenie Precyzyjnej Wyceny Nieruchomości dla Spraw o Zachowek

Wycena nieruchomości do zachowku stanowi kluczowy element w zarządzaniu majątkiem spadkowym. Zrozumienie wartości majątku, który pozostawia po sobie spadkodawca, jest niezbędne dla wszystkich stron zainteresowanych zachowkiem. W tym artykule omówimy, jak i kiedy jest potrzebny operat szacunkowy do zachowku, kto jest odpowiedzialny za wycenę majątku, oraz jakie kroki należy podjąć,

dlaczego-warto-zainwestowac-w-profesjonalna-wycene-nieruchomosci

Dlaczego warto zainwestować w profesjonalną wycenę nieruchomości?

Rynek nieruchomości jest pełen wyzwań i niepewności, które mogą wpływać na wartość majątku i jego przyszły rozwój. Właśnie dlatego, odpowiednia wycena nieruchomości jest niezbędna dla każdego przedsiębiorcy planującego inwestycje, dokonującego zakupu, czy rozważającego sprzedaż swojego majątku. Profesjonalna wycena może nie tylko zabezpieczyć twoje interesy, ale także zapewnić ci korzyści finansowe

Udostępnij

Uzyskaj ofertę