Szukaj
Close this search box.

Jak wycenić udziały w spółce z o.o.?

jak-wycenic-udzialy-w-spolce-z-o-o

Zawartość artykułu

Wiele osób zakładających własną działalność gospodarczą decyduje się na prowadzenie biznesu w formie spółki. Przyszli wspólnicy mają do wyboru rozmaite rodzaje tego typu podmiotów gospodarczych. W większości przypadków decydują się oni jednak na stworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Organizacje te często poddawane są wycenie dokonywanej przez kompetentnych, doświadczonych biegłych. W tym przypadku szacuje się głównie wartość praw majątkowych przysługujących właścicielom spółki. Warto dowiedzieć się więcej na temat wyceniania udziałów w spółce z o.o.

Jakie udziały mogą mieć wspólnicy w spółce z o.o.?

Osoby, które decydują się na założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, muszą mieć świadomość różnorodności przysługujących im udziałów. W praktyce mogą oni dysponować na przykład udziałami założycielskimi oraz nowymi, wygenerowanymi dzięki pomnożeniu kapitału zakładowego. 

Udziały można otrzymać za wkłady pieniężne, niepieniężne albo mieszane. Do niektórych z nich mogą być przypisane określone prawa bądź obowiązki. Niekiedy wspólnicy w spółkach z o. o. dysponują równymi udziałami. Relatywnie często zdarza się jednak sytuacja posiadania przez wspólników udziałów w nierównej wysokości. Większość udziałów w omawianych spółkach zalicza się do udziałów zwykłych. Niektóre jednak są udziałami uprzywilejowanymi. Takie udziały dają niektórym wspólnikom określone prawa (np. do wypłaty dywidend albo do majątku spółki na wypadek likwidacji).

W jakich sytuacjach przeprowadza się wycenę udziałów w spółce?

Proces wyceniania udziałów w spółce przeprowadza się w rozmaitych okolicznościach. Najczęściej do tego typu sytuacji dochodzi wówczas, gdy jeden ze wspólników chce wycofać się ze spółki. W tym przypadku dochodzi zazwyczaj do zmiany kapitału zakładowego. Pojawia się przy tym konieczność ustalenia faktycznej wartości sprzedawanych lub podarowanych innej osobie udziałów.  

Warto wiedzieć, że pomimo poznania rzeczywistej wartości udziałów strony mają możliwość umówienia się na inną cenę transakcji. Wycenę udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością można także wykonać w innych sytuacjach.

Wśród nich można wymienić np.:

 • podwyższenie kapitału zakładowego;
 • fuzja albo przejęcie innego podmiotu gospodarczego;
 • restrukturyzacja przedsiębiorstwa;
 • likwidacja firmy;
 • planowana sukcesja;
 • przygotowanie do nawiązania współpracy z nowym inwestorem;
 • sprawy sądowe;
 • wniesienie spółki w formie aportu.

Rzetelna wycena przedsiębiorstwa to proces wymagający szczegółowego przeanalizowania różnych dokumentów finansowych (np. rachunku przepływów pieniężnych, bilansu zysków i strat). Konieczna jest także dogłębna znajomość modelu biznesowego spółki oraz specyfiki branży, w której działa.

Metody wyceny udziałów w spółce z o.o.

Przed przystąpieniem do realizacji wyceny spółki najpierw należy ustalić wartość, na której będzie bazować wykonane wyliczenie. W praktyce zwykle do tego celu wybiera się wartość inwestycyjną albo godziwą wartość rynkową. Druga z wymienionych wartości zwykle okazuje się lepszym wskaźnikiem. Dzięki niej można bowiem bez większego problemu wskazać faktyczną wartość udziałów, idealnie nadającą się do umieszczenia w typowej, zawieranej między stronami umowie dotyczącej kupna-sprzedaży.

Wycenę udziałów w spółce z o.o. przeprowadza się przy wykorzystaniu rozmaitych metod. Do najpopularniejszych z nich można zaliczyć:

 • metodę majątkową;
 • metodę dochodową;
 • metodę porównawczą.

Warto omówić bliżej każdy z wymienionych sposobów postępowania.

Metoda majątkowa

Metody majątkowe doskonale nadają się do określania wartości spółki oraz udziałów w niej. W tym przypadku wartość przedsiębiorstwa zostaje wyznaczona na podstawie wartości aktywów danego podmiotu pomniejszonej o pasywa. W większości sytuacji aktywa i zobowiązania

zostają skorygowane do ich wartości rynkowej. Wycenę w metodach majątkowych opracowuje się na bazie sprawozdań finansowych uwzględniających majątek spółki.

Metoda dochodowa

Metody dochodowe bazują na przewidywanych strumieniach dochodów ekonomicznych. Ten sposób postępowania cechuje się dokładnością i precyzją przy założeniu spełnienia wszystkich wymaganych warunków. Metody dochodowe opierają się na założeniu, że wartość samej spółki i jej udziałów jest tak duża, jak dużo można zarobić dzięki byciu wspólnikiem w tym podmiocie.

Metoda porównawcza

W przypadku metod porównawczych wartość udziałów w spółce ustala się poprzez zestawienie przedsiębiorstwa z innymi podmiotami gospodarczymi działającymi w tej samej branży. W takiej sytuacji zwraca się uwagę na ceny z transakcji przeprowadzanych w warunkach rynkowych. Przy dokonywaniu porównań wykorzystuje się specjalne wskaźniki, zwane mnożnikami. Mogą być one oparte na charakterystycznych dla danego sektora wielkościach albo na wartości całego przedsiębiorstwa. Mnożniki czasem bazują też na wartości rynkowej transakcji dokonywanych na rynku publicznym lub prywatnym.

Przy wyborze odpowiednich metod wyceny trzeba zwrócić uwagę przede wszystkim na cel tego przedsięwzięcia.

Oferta IEE

W Instytucie Ekspertyz Ekonomicznych rozumiemy wyzwania, z jakimi mogą się spotkać wspólnicy rozważający założenie lub rozwijanie działalności gospodarczej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Kluczowym momentem dla każdego przedsiębiorcy jest właściwa wycena spółki, która może znacząco wpłynąć na decyzje biznesowe, strategię rozwoju oraz przyszłe sukcesy na rynku. Dzięki naszemu bogatemu doświadczeniu i kompetencjom w zakresie wycen finansowych, oferujemy usługi na najwyższym poziomie, dopasowane do indywidualnych potrzeb i specyfiki każdej branży.

Nasze kompleksowe podejście obejmuje stosowanie zaawansowanych metod wyceny – majątkowej, dochodowej oraz porównawczej – aby zapewnić naszym klientom najbardziej wiarygodne i precyzyjne oceny wartości ich udziałów. Niezależnie od tego, czy planujecie Państwo podwyższenie kapitału zakładowego, przygotowujecie firmę do fuzji, restrukturyzacji, likwidacji, sukcesji, czy też potrzebujecie wsparcia w kwestiach sądowych, nasz zespół ekspertów jest gotów dostarczyć rozwiązania, które pozwolą maksymalizować wartość Państwa przedsiębiorstwa i ułatwią osiągnięcie strategicznych celów biznesowych.

Zapraszamy do współpracy z Instytutem Ekspertyz Ekonomicznych, gdzie Państwa sukces jest naszym priorytetem.Artykuły zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny oraz poglądowy i nie stanowią porady prawnej. Administrator strony/IEE zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani kwestiami poruszonymi w niniejszym artykule, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego bezpośrednio z nam.

Pozostałe wpisy na blogu IEE

optymalizacja-zarzadzania-majatkiem-spadkowym-najistotniejsze-aspekty

Optymalizacja Zarządzania Majątkiem Spadkowym: Najistotniejsze Aspekty

Zachowek jest kluczowym elementem prawa spadkowego, który ma na celu zabezpieczenie interesów bliskich krewnych spadkodawcy. Jego istotą jest zapewnienie ochrony finansowej dla osób, które mogłyby zostać pominięte w testamencie. Przysługujący dzieciom, małżonkowi i rodzicom spadkodawcy, zachowek staje się szczególnie ważny w przypadkach, gdy znaczna część majątku została przekazana osobom trzecim

Jak wycenić firmę metodą porównawczą?

Jak wycenić firmę metodą porównawczą? 

Metoda porównawcza wyceny przedsiębiorstw uznawana za jedną z najbardziej dostępnych i intuicyjnych technik wyceny, oferuje unikalne spojrzenie na wartość biznesu poprzez lustrzane odbicie rynku. Niniejszy artykuł zaprasza do głębszego zrozumienia tej metody, ukazując jej zastosowania, korzyści, a także potencjalne pułapki.  Czym jest Metoda Porównawcza wyceny przedsiębiorstw?  Metoda Porównawcza jest techniką

analiza-wskaznikowa-jako-narzedzie-wykorzystywane-do-oceny-sytuacji-finansowej-przedsiebiorstwa

Analiza wskaźnikowa jako narzędzie wykorzystywane do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

W dzisiejszym skomplikowanym świecie biznesu, zdolność do precyzyjnej analizy finansowej stanowi klucz do sukcesu. Czy jesteś gotowy, by ocenić finansową stabilność oraz potencjalne szanse rozwoju Twojej firmy? Odkryj, jak głębokie zrozumienie analizy wskaźnikowej może przekształcić Twoje podejście do zarządzania przedsiębiorstwem. Zapraszamy do lektury, która dostarczy Ci kompleksowego wglądu w świat

jak-przebiega-wycena-przedsiebiorstwa-w-przygotowanej-likwidacji

Jak przebiega wycena przedsiębiorstwa w przygotowanej likwidacji?

Jak precyzyjnie określić wartość przedsiębiorstwa stojącego na progu likwidacji? W obliczu różnorodnych wyzwań gospodarczych, rozumienie procesu wyceny firmy – czy to w sytuacji dobrowolnej, czy przymusowej likwidacji – staje się kluczowe dla każdego przedsiębiorcy. Poznaj szczegóły wyceny przedsiębiorstwa, które mogą znacząco wpłynąć na decyzje biznesowe i strategie restrukturyzacyjne.    Metody

jakie-przepisy-obowiazuja-przy-sprzedazy-zorganizowanej-czesci-przedsiebiorstwa

Jakie przepisy obowiązują przy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa? 

W nieustannie zmieniającym się świecie biznesu, decyzje strategiczne dotyczące struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa odgrywają istotną rolę w kształtowaniu jego przyszłości i wartości. W niniejszym artykule przyglądamy się złożonemu procesowi sprzedaży fragmentów firmy lub jej całkowitej własności, analizując równocześnie metody oceny wartości tych segmentów.    Czym jest zorganizowana części przedsiębiorstwa?  Zorganizowana część

jak-wycenic-przedsiebiorstwo-metoda-majatkowa

Jak wycenić przedsiębiorstwo metodą majątkową?

Niezależnie od tego, czy planujesz sprzedaż firmy, poszukujesz inwestorów, chcesz dokonać fuzji, czy po prostu pragniesz mieć klarowny obraz kondycji finansowej Twojego przedsiębiorstwa, odpowiedź na pytanie, jak wycenić przedsiębiorstwo metodą majątkową, staje się niezastąpiona. Zapraszam do zgłębienia tematu, który rzuci światło na proces wyceny majątkowej, przedstawiając jej złożoność, metodyki oraz

Udostępnij

Uzyskaj ofertę