Szukaj
Close this search box.

Jak wyceniać jednoosobową działalność gospodarczą? 

jak-wyceniac-jednoosobowa-dzialalnosc-gospodarcza

Zawartość artykułu

Osoby, które decydują się na założenie firmy, często wybierają jednoosobową działalność gospodarczą jako formę jej prowadzenia. Takie podmioty stanowią dość znaczny odsetek wszystkich organizacji działających na rynku gospodarczym. W określonych sytuacjach może pojawić się konieczność dokonania wyceny przedsiębiorstwa prowadzonego przez jedną osobę. W tym przypadku stosuje się rozmaite metody. O wyborze odpowiedniego podejścia metodologicznego przesądza zazwyczaj stosowana forma ewidencji księgowej. Warto dowiedzieć się więcej na ten temat. 

Ewidencja księgowa w jednoosobowej firmie – uproszczona księgowość 

Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowe firmy mają do wyboru rozmaite formy opodatkowania. W praktyce najczęściej decydują się oni na rozliczanie się z fiskusem na zasadach ogólnych. W takiej sytuacji mogą oni prowadzić uproszczoną albo pełną księgowość. 

W ramach pierwszej z nich ewidencjonowania przychodów oraz wydatków firmowych dokonuje się przy użyciu systematycznie uzupełnianej Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (PKPIR). Dokument ten na ogół wypełnia się w bardzo łatwy sposób. Jednak nie sprawdza się on zbyt dobrze w procesie jakim jest wycena przedsiębiorstw. Dzieje się tak przede wszystkim ze względu na zbyt ogólne podejście do przychodów i kosztów oraz śladowe odnoszenie się do majątku firmy.  

Przychody i koszty pochodzące z działalności biznesowej w tym przypadku dzieli się tylko na dwie grupy. Nie ma natomiast bardziej szczegółowej klasyfikacji wyodrębniającej zysk i koszty operacyjne oraz nieoperacyjne. Nie definiuje się także bardziej szczegółowo typu uzyskanego wyniku finansowego. 

Trzeba też mieć świadomość, że uproszczona ewidencja jednoosobowej firmy zawiera niewiele informacji na temat majątku firmy oraz jej zobowiązań finansowych. W PKPiR można znaleźć jedynie zestawienie rzeczowych elementów majątku JDG. Są to: 

  • środki trwałe – elementy majątku firmy o większej trwałości, podlegające odpisom amortyzacyjnym; 
  • wyposażenie – elementy majątku przedsiębiorstwa o niższej od środków trwałych wartości.

Księga przychodów i rozchodów nie odnosi się w ogóle do innych składników firmowego majątku (np. gotówki, zapasów albo należności handlowych. 

Ewidencja w jednoosobowej firmie – księgi rachunkowe 

Konieczność prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy podmiotów, które w ciągu całego roku podatkowego osiągnęły przychód netto w wysokości przekraczającej 2 mln euro. Wspomniane księgi stanowią bardziej zaawansowaną formę prowadzenia ewidencji księgowej. Zawierają one różnorodne informacje finansowe, dzięki którym proces wyceny przedsiębiorstwa przebiega w prostszy i szybszy sposób. Specjalista od wycen nie musi bowiem samodzielnie identyfikować poszczególne elementy majątku oraz zobowiązań firmowych.

Wszystkie potrzebne do oszacowania wartości dane może on znaleźć w różnych wykazach, np.:
 

  • rachunku zysków i strat; 
  • bilansie; 
  • rachunku przepływów pieniężnych.

Pełna księgowość jest trudna w prowadzeniu. Dlatego jej wypełnianiem zazwyczaj zajmują się doświadczeni księgowi zatrudniani bądź współpracujący z firmą. 

Istotne czynniki przy wycenianiu jednoosobowych firm 

Wycena firm, prowadzonych w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, to proces, w którym zwraca się uwagę na różne czynniki. Do najistotniejszych z nich należą: 

  • przychody i zyski firmy – trzeba obiektywnie ocenić stabilność zysku i stopień jego rentowności; w ten sposób można bowiem odkryć, jak dużo zysku generuje firma w odniesieniu do swojej wielkości oraz kosztów prowadzenia; 
  • koszty prowadzenia działalności – należy zwrócić uwagę na ich wysokość oraz rodzaj ponoszonych wydatków; 
  • wartość aktywów – zalicza się do nich m.in. nieruchomości, maszyny, urządzenia, wyposażenie oraz aktywa niematerialne; 
  • konkurencja – analiza poziomu konkurencji w branży pozwala na rzetelne ustalenie wartości przedsiębiorstwa w danym okresie; 
  • czynniki makroekonomiczne – to takie czynniki, jak sytuacja gospodarcza w kraju i za granicą, polityka państwa, wpływają one w określony sposób na wartość firmy.

Uwzględnienie różnych czynników przy wycenie jednoosobowej firmy zwiększa szanse biegłego na przygotowanie rzetelnej i obiektywnej opinii na ten temat. 

Metody wyceniania jednoosobowych firm 

Firmy jednoosobowe mogą być wyceniane na różne sposoby. W praktyce w przypadku podmiotów prowadzących uproszczoną księgowość często sięga się po metody dochodowe. Ich zasadnicza istota sprowadza się do szacowania przyszłych przepływów pieniężnych generowanych w najbliższym czasie. W tym przypadku określa się wartość przyszłych zysków i wydatków na prowadzenie działalności przy uwzględnieniu wysokości majątku i poziomu inwestycji. 

Nierzadko przy wycenianiu małych firm świetnie sprawdza się też metoda porównawcza. Polega ona na szacowaniu wartości firmy poprzez porównanie jej z innymi podobnymi przedsiębiorstwami działającymi w tej samej branży. Odpowiednie informacje na temat funkcjonowania innych podmiotów można uzyskać poprzez szczegółową analizę ogólnodostępnych informacji publicznych (np. notowań spółki na giełdzie). 

Oferta IEE

Wycena jednoosobowej działalności gospodarczej jest procesem skomplikowanym, który wymaga głębokiego zrozumienia specyfiki takich firm oraz dostępnych metod księgowości. Rozważając wycenę swojej jednoosobowej działalności gospodarczej, niezbędne jest skorzystanie z usług doświadczonych specjalistów, którzy mogą dostarczyć obiektywną i rzetelną ocenę wartości firmy. Instytut Ekspertyz Ekonomicznych oferuje szeroki zakres usług wyceny, zapewniając indywidualne podejście i dopasowanie metod wyceny do specyfiki każdej jednoosobowej działalności. Nasz zespół ekspertów jest gotowy, by pomóc Ci odkryć rzeczywistą wartość Twojego biznesu, dostarczając niezbędne informacje i wsparcie w procesie wyceny.

Zachęcamy do kontaktu z Instytutem Ekspertyz Ekonomicznych, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak możemy Ci pomóc w rzetelnej wycenie Twojej jednoosobowej działalności gospodarczej. Odkryj z nami potencjał swojego biznesu i podejmij świadome decyzje dotyczące jego przyszłości. 


 

Artykuły zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny oraz poglądowy i nie stanowią porady prawnej. Administrator strony/IEE zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani kwestiami poruszonymi w niniejszym artykule, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego bezpośrednio z nam.

Pozostałe wpisy na blogu IEE

optymalizacja-zarzadzania-majatkiem-spadkowym-najistotniejsze-aspekty

Optymalizacja Zarządzania Majątkiem Spadkowym: Najistotniejsze Aspekty

Zachowek jest kluczowym elementem prawa spadkowego, który ma na celu zabezpieczenie interesów bliskich krewnych spadkodawcy. Jego istotą jest zapewnienie ochrony finansowej dla osób, które mogłyby zostać pominięte w testamencie. Przysługujący dzieciom, małżonkowi i rodzicom spadkodawcy, zachowek staje się szczególnie ważny w przypadkach, gdy znaczna część majątku została przekazana osobom trzecim

Jak wycenić firmę metodą porównawczą?

Jak wycenić firmę metodą porównawczą? 

Metoda porównawcza wyceny przedsiębiorstw uznawana za jedną z najbardziej dostępnych i intuicyjnych technik wyceny, oferuje unikalne spojrzenie na wartość biznesu poprzez lustrzane odbicie rynku. Niniejszy artykuł zaprasza do głębszego zrozumienia tej metody, ukazując jej zastosowania, korzyści, a także potencjalne pułapki.  Czym jest Metoda Porównawcza wyceny przedsiębiorstw?  Metoda Porównawcza jest techniką

analiza-wskaznikowa-jako-narzedzie-wykorzystywane-do-oceny-sytuacji-finansowej-przedsiebiorstwa

Analiza wskaźnikowa jako narzędzie wykorzystywane do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

W dzisiejszym skomplikowanym świecie biznesu, zdolność do precyzyjnej analizy finansowej stanowi klucz do sukcesu. Czy jesteś gotowy, by ocenić finansową stabilność oraz potencjalne szanse rozwoju Twojej firmy? Odkryj, jak głębokie zrozumienie analizy wskaźnikowej może przekształcić Twoje podejście do zarządzania przedsiębiorstwem. Zapraszamy do lektury, która dostarczy Ci kompleksowego wglądu w świat

jak-przebiega-wycena-przedsiebiorstwa-w-przygotowanej-likwidacji

Jak przebiega wycena przedsiębiorstwa w przygotowanej likwidacji?

Jak precyzyjnie określić wartość przedsiębiorstwa stojącego na progu likwidacji? W obliczu różnorodnych wyzwań gospodarczych, rozumienie procesu wyceny firmy – czy to w sytuacji dobrowolnej, czy przymusowej likwidacji – staje się kluczowe dla każdego przedsiębiorcy. Poznaj szczegóły wyceny przedsiębiorstwa, które mogą znacząco wpłynąć na decyzje biznesowe i strategie restrukturyzacyjne.    Metody

jakie-przepisy-obowiazuja-przy-sprzedazy-zorganizowanej-czesci-przedsiebiorstwa

Jakie przepisy obowiązują przy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa? 

W nieustannie zmieniającym się świecie biznesu, decyzje strategiczne dotyczące struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa odgrywają istotną rolę w kształtowaniu jego przyszłości i wartości. W niniejszym artykule przyglądamy się złożonemu procesowi sprzedaży fragmentów firmy lub jej całkowitej własności, analizując równocześnie metody oceny wartości tych segmentów.    Czym jest zorganizowana części przedsiębiorstwa?  Zorganizowana część

jak-wycenic-przedsiebiorstwo-metoda-majatkowa

Jak wycenić przedsiębiorstwo metodą majątkową?

Niezależnie od tego, czy planujesz sprzedaż firmy, poszukujesz inwestorów, chcesz dokonać fuzji, czy po prostu pragniesz mieć klarowny obraz kondycji finansowej Twojego przedsiębiorstwa, odpowiedź na pytanie, jak wycenić przedsiębiorstwo metodą majątkową, staje się niezastąpiona. Zapraszam do zgłębienia tematu, który rzuci światło na proces wyceny majątkowej, przedstawiając jej złożoność, metodyki oraz

Udostępnij

Uzyskaj ofertę